ZARZĄDZENIE NR 38/2015 Wójta Gminy Łączna w dnia 12 sierpnia 2015r.

2015-08-12 0900
Art. czytany: 4298 razy

w sprawie powołania obwodowych komisji ds. referendum dla przeprowadzenia na terenie Gminy Łączna referendum ogólnokrajowego, zarządzonego na dzień 6 września 2015 roku

ZARZĄDZENIE NR 38/2015

Wójta Gminy Łączna
w dnia 12 sierpnia 2015r.

w sprawie powołania obwodowych komisji ds. referendum dla przeprowadzenia na terenie Gminy Łączna referendum ogólnokrajowego, zarządzonego na dzień
6 września 2015 roku.Na podstawie art. 13 § 1 i § 2 ustawy z dnia 14 marca 2003r. o referendum ogólnokrajowym ( Dz.U. z 2015r. poz. 318 ), w związku z Postanowieniem Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej, z dnia 17 czerwca 2015 r. o zarządzeniu ogólnokrajowego referendum ( Dz.U. z 2015 r., poz.852 ) zarządzam, co następuje:

§ 1.
Dla przeprowadzenia na terenie Gminy Łączna ogólnokrajowego referendum, zarządzonego na dzień 6 września 2015 roku. powołuje się sześć obwodowych komisji ds. referendum w składach osobowych określonych w załączniku do niniejszego zarządzenia.

§ 2.
Składy obwodowych komisji ds. referendum podaje się do publicznej wiadomości przez wywieszenie na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy Łączna oraz publikując je w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu.

§ 3.
Wykonanie zarządzenia powierzam Sekretarzowi Gminy Łączna.


§ 4.
Zarządzenie wchodzi w życie z dniem wydania.

Załącznik
do Zarządzenia Nr 38/2015
Wójta Gminy Łączna
z dnia 12 sierpnia 2015r.
W Y K A Z

składów obwodowych komisji ds. referendum na terenie Gminy Łączna
w ogólnokrajowym referendum, zarządzonym na dzień 6 września 2015roku.
Obwodowa Komisja ds. Referendum Nr 1 w Goździe
Siedziba : Szkoła Podstawowa, Gózd 125.

Lp. Imię i nazwisko Miejsce zamieszkania
Podmiot zgłaszający
1. Ciułek Karol Jęgrzna Stowarzyszenie Świętokrzyski Komitet Obrony Społecznej
2. Czerwińska Elżbieta Czerwona Górka Fundacja im. J.Madisona Centrum Rozwoju Demokracji - Jednomandatowe Okręgi Wyborcze
3. Janik Sebastian Jęgrzna Klub Młodych Solidarnej Polski
4. Kupis Wiesława Jęgrzna Platforma Obywatelska RP
5. Nyga Klaudia Gózd Fundacja „Samorządność i Demokracja”
6. Smulczyński Stanisław Czerwona Górka Prawo i Sprawiedliwość
7. Starz Halina Gózd Sojusz Lewicy Demokratycznej
8. Porębska Anna Jęgrzna Polskie Stronnictwo Ludowe
9. Jasińska Renata Gózd Wskazana przez WójtaObwodowa Komisja ds. Referendum Nr 2 w Klonowie
Siedziba: Budynek po Szkole Podstawowej, Klonów 62.

Lp. Imię i nazwisko Miejsce zamieszkania
Podmiot zgłaszający
1. Chrzęszczyk Krzysztof Jęgrzna Stowarzyszenie Świętokrzyski Komitet Obrony Społecznej
2. Czerwińska Karolina Czerwona Górka Fundacja im. J.Madisona Centrum Rozwoju Demokracji - Jednomandatowe Okręgi Wyborcze
3. Dąbek Agata Jęgrzna Platforma Obywatelska RP
4. Michta Wiesław Gózd Polskie Stronnictwo Ludowe
5. Nyga Iwona Gózd Fundacja „Samorządność i Demokracja”
6. Nyga Mirosław Jęgrzna Klub Młodych Solidarnej Polski
7. Obarska Katarzyna Łączna Związek Zawodowy Rolnictwa Samoobrona
8. Pająk Kamila Gózd Sojusz Lewicy Demokratycznej
9. Kołsut-Pawłowicz Jadwiga Klonów Wskazana przez Wójta


Obwodowa Komisja ds. Referendum Nr 3 w Czerwonej Górce
Siedziba: Gminna Biblioteka Publiczna w Łącznej, Czerwona Górka 1”b”.


Lp. Imię i nazwisko Miejsce zamieszkania
Podmiot zgłaszający
1. Dulemba Leokadia Łączna Prawo i Sprawiedliwość
2. Gajda Dorota Jęgrzna Stowarzyszenie Świętokrzyski Komitet Obrony Społecznej
3. Molendowska Jadwiga Łączna Fundacja „Samorządność i Demokracja”
4. Pająk Bogdan Łączna Polskie Stronnictwo Ludowe
5. Pająk Monika Gózd Sojusz Lewicy Demokratycznej
6. Skowron Artur Czerwona Górka Klub Młodych Solidarnej Polski
7. Sztabowski Bartłomiej Czerwona Górka Platforma Obywatelska RP
8. Ślusarczyk Ewelina Czerwona Górka Związek Zawodowy Rolnictwa Samoobrona
9. Mazurek Joanna Suchedniów Wskazana przez Wójta


Obwodowa Komisja ds. Referendum Nr 4 w Zaleziance
Siedziba: Budynek po Gimnazjum, Zalezianka 49a.


Lp. Imię i nazwisko Miejsce zamieszkania
Podmiot zgłaszający
1. Bąk Edyta Jęgrzna Fundacja „Samorządność i Demokracja”
2. Bracha Grzegorz Występa Prawo i Sprawiedliwość
3. Bujak Jolanta Osełków Sojusz Lewicy Demokratycznej
4. Dąbek Kamila Podzagnańszcze Fundacja im. J.Madisona Centrum Rozwoju Demokracji - Jednomandatowe Okręgi Wyborcze
5. Dąbek Stanisław Podzagnańszcze Platforma Obywatelska RP
6. Gruba Agnieszka Kamionki Związek Zawodowy Rolnictwa Samoobrona
7. Salwa Małgorzata Jęgrzna Stowarzyszenie Świętokrzyski Komitet Obrony Społecznej
8. Tokarczyk Anna Kamionki Polskie Stronnictwo Ludowe
9. Ewelina Majcher-Obara Stawik Wskazana przez Wójta

Obwodowa Komisja ds. Referendum Nr 5 w Zagórzu
Siedziba: Budynek po Szkole Filialnej, Zagórze 40”B”.


Lp. Imię i nazwisko Miejsce zamieszkania
Podmiot zgłaszający
1. Baran Anna Zagórze Związek Zawodowy Rolnictwa Samoobrona
2. Chaba Aleksandra Jęgrzna Fundacja im. J.Madisona Centrum Rozwoju Demokracji - Jednomandatowe Okręgi Wyborcze
3. Ciułek Bogusława Jęgrzna Fundacja „Samorządność i Demokracja”
4. Jasińska Teresa Osełków Polskie Stronnictwo Ludowe
5. Nowak Agata Jęgrzna Klub Młodych Solidarnej Polski
6. Sykulski Adam Zagórze Platforma Obywatelska RP
7. Wilczyńska Agnieszka Jęgrzna Stowarzyszenie Świętokrzyski Komitet Obrony Społecznej
8. Kupis Sylwia Podzagnańszcze Prawo i Sprawiedliwość
9. Adwent Edyta Zagórze Wskazana przez Wójta


Obwodowa Komisja ds. Referendum Nr 6 w Kamionkach
Siedziba: Szkoła Podstawowa, Kamionki 63.


Lp. Imię i nazwisko Miejsce zamieszkania
Podmiot zgłaszający
1. Bracha Ala Stawik Sojusz Lewicy Demokratycznej
2. Czerwińska Anita Kamionki Prawo i Sprawiedliwość
3. Kocz Krystyna Jęgrzna Klub Młodych Solidarnej Polski
4. Łutczyk Dominik Jęgrzna Fundacja „Samorządność i Demokracja”
5. Pająk Iweta Osełków Polskie Stronnictwo Ludowe
6. Pająk Zdzisława Jęgrzna Stowarzyszenie Świętokrzyski Komitet Obrony Społecznej
7. Moskal Ryszard Jęgrzna Fundacja im. J.Madisona Centrum Rozwoju Demokracji - Jednomandatowe Okręgi Wyborcze
8. Stobiecka Joanna Czerwona Górka Platforma Obywatelska RP
9. Paryska Joanna Kamionki Wskazana przez Wójta