W Y K A Z składów obwodowych komisji ds. referendum na terenie Gminy Łączna w ogólnokrajowym referendum, zarządzonym na dzień 6 września 2015roku

2015-08-20 1450
Art. czytany: 3722 razy

W Y K A Z

składów obwodowych komisji ds. referendum na terenie Gminy Łączna
w ogólnokrajowym referendum, zarządzonym na dzień 6 września 2015roku.

Obwodowa Komisja ds. Referendum Nr 1 w Goździe
Siedziba : Szkoła Podstawowa, Gózd 125.

Lp. Imię i nazwisko Miejsce zamieszkania
Funkcja
1. Jasińska Renata Gózd Przewodniczący
2. Starz Halina Gózd Z-ca Przewodniczącego
3. Janik Sebastian Jęgrzna Członek
4. Kupis Wiesława Jęgrzna Członek
5. Nyga Klaudia Gózd Członek
6. Smulczyński Stanisław Czerwona Górka Członek
7. Czerwińska Elżbieta Czerwona Górka Członek
8. Porębska Anna Jęgrzna Członek
9. Ciułek Karol Jęgrzna Członek


Obwodowa Komisja ds. Referendum Nr 2 w Klonowie
Siedziba: Budynek po Szkole Podstawowej, Klonów 62.

Lp. Imię i nazwisko Miejsce zamieszkania
Funkcja
1. Nyga Mirosław Jęgrzna Przewodniczący
2. Obarska Katarzyna Łączna Z-ca Przewodniczącego
3. Dąbek Agata Jęgrzna Członek
4. Michta Wiesław Gózd Członek
5. Nyga Iwona Gózd Członek
6. Chrzęszczyk Krzysztof Jęgrzna Członek
7. Czerwińska Karolina Czerwona Górka Członek
8. Pająk Kamila Gózd Członek
9. Kołsut-Pawłowicz Jadwiga Klonów CzłonekObwodowa Komisja ds. Referendum Nr 3 w Czerwonej Górce
Siedziba: Gminna Biblioteka Publiczna w Łącznej, Czerwona Górka 1”b”.


Lp. Imię i nazwisko Miejsce zamieszkania
Funkcja
1. Mazurek Joanna Suchedniów Przewodniczący
2. Skowron Artur Czerwona Górka Z-ca Przewodniczącego
3. Molendowska Jadwiga Łączna Członek
4. Pająk Bogdan Łączna Członek
5. Pająk Monika Gózd Członek
6. Gajda Dorota Jęgrzna Członek
7. Sztabowski Bartłomiej Czerwona Górka Członek
8. Ślusarczyk Ewelina Czerwona Górka Członek
9. Dulemba Leokadia Łączna Członek
Obwodowa Komisja ds. Referendum Nr 4 w Zaleziance
Siedziba: Budynek po Gimnazjum, Zalezianka 49a.


Lp. Imię i nazwisko Miejsce zamieszkania
Funkcja
1. Bracha Grzegorz Występa Przewodniczący
2. Salwa Małgorzata Jęgrzna Z-ca Przewodniczącego
3. Bujak Jolanta Osełków Członek
4. Dąbek Kamila Podzagnańszcze Członek
5. Dąbek Stanisław Podzagnańszcze Członek
6. Gruba Agnieszka Kamionki Członek
7. Bąk Edyta Jęgrzna Członek
8. Tokarczyk Anna Kamionki Członek
9. Ewelina Majcher-Obara Stawik Członek

Obwodowa Komisja ds. Referendum Nr 5 w Zagórzu
Siedziba: Budynek po Szkole Filialnej, Zagórze 40”B”.


Lp. Imię i nazwisko Miejsce zamieszkania
Funkcja
1. Jasińska Teresa Osełków Przewodniczący
2. Adwent Edyta Zagórze Z-ca Przewodniczącego
3. Ciułek Bogusława Jęgrzna Członek
4. Baran Anna Zagórze Członek
5. Nowak Agata Jęgrzna Członek
6. Sykulski Adam Zagórze Członek
7. Wilczyńska Agnieszka Jęgrzna Członek
8. Kupis Sylwia Podzagnańszcze Członek
9. Chaba Aleksandra Jęgrzna Członek


Obwodowa Komisja ds. Referendum Nr 6 w Kamionkach
Siedziba: Szkoła Podstawowa, Kamionki 63.


Lp. Imię i nazwisko Miejsce zamieszkania
Funkcja
1. Paryska Joanna Kamionki Przewodniczący
2. Czerwińska Anita Kamionki Z-ca Przewodniczącego
3. Kocz Krystyna Jęgrzna Członek
4. Łutczyk Dominik Jęgrzna Członek
5. Pająk Iweta Osełków Członek
6. Pająk Zdzisława Jęgrzna Członek
7. Moskal Ryszard Jęgrzna Członek
8. Stobiecka Joanna Czerwona Górka Członek
9. Bracha Ala Stawik Członek