ZARZĄDZENIE NR 48/2015 Wójta Gminy Łączna z dnia 22 września 2015 roku

2015-09-25 1320
Art. czytany: 3716 razy

w sprawie wyznaczenia obwodowych komisji wyborczych dla celów głosowania korespondencyjnego.

ZARZĄDZENIE NR 48/2015

Wójta Gminy Łączna
z dnia 22 września 2015 roku

w sprawie wyznaczenia obwodowych komisji wyborczych dla celów głosowania korespondencyjnego.

Na podstawie art. 61b ustawy z dnia 5 stycznia 2011 r. – Kodeks wyborczy ( Dz. U.
Nr 21, poz. 112 z późn. zm. ) oraz art. 30 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym ( Dz. U. z 2013 r. poz. 594 z późn. zm. ), w związku z Postanowieniem Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 17 lipca 2015 roku w sprawie zarządzenia wyborów do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej i do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej ( Dz. U. z 2015r. poz. 1017 ) zarządzam, co następuje:
§ 1.

Dla celów głosowania korespondencyjnego w wyborach do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej i do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej, zarządzonych na dzień 25 października 2015 r. wyznaczam :

1. Obwodową Komisję Wyborczą Nr 1 z siedzibą w Szkole Podstawowej,
Gózd 125.
2. Obwodową Komisję Wyborczą Nr 6 z siedzibą w Szkole Podstawowej,
Kamionki 63.


§ 2.

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.