ZARZĄDZENIE NR 52/2015 Wójta Gminy Łączna w dnia 5 października 2015r.

2015-10-05 1442
Art. czytany: 4231 razy

w sprawie powołania obwodowych komisji wyborczych dla przeprowadzenia na terenie Gminy Łączna wyborów do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej i do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej, zarządzonych na dzień 25

ZARZĄDZENIE NR 52/2015

Wójta Gminy Łączna
w dnia 5 października 2015r.

w sprawie powołania obwodowych komisji wyborczych dla przeprowadzenia na terenie Gminy Łączna wyborów do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej i do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej, zarządzonych na dzień 25 października 2015 roku.Na podstawie art. 182 § 1 i § 2 ustawy z dnia 5 stycznia 2011r. – Kodeks wyborczy (Dz.U. Nr 21 poz. 112 z późn. zm.), w związku z Postanowieniem Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 17 lipca 2015 roku w sprawie zarządzenia wyborów do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej i do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej ( Dz. U. z 2015r. poz. 1017 ) zarządzam, co następuje:

§ 1.
Dla przeprowadzenia na terenie Gminy Łączna wyborów do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej i do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej, zarządzonych na dzień 25 października 2015 roku powołuje się sześć obwodowych komisji wyborczych w składach osobowych określonych w załączniku do niniejszego zarządzenia.

§ 2.
Składy obwodowych komisji wyborczych podaje się do publicznej wiadomości przez wywieszenie na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy Łączna oraz publikując je w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu.

§ 3.
Wykonanie zarządzenia powierzam Sekretarzowi Gminy Łączna.


§ 4.
Zarządzenie wchodzi w życie z dniem wydania.


Załącznik
do Zarządzenia Nr 52/2015
Wójta Gminy Łączna
z dnia 5 października 2015r.
W Y K A Z
składów obwodowych komisji wyborczych na terenie Gminy Łączna
w wyborach do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej i do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej, zarządzonych na dzień 25 października 2015 roku.


Obwodowa Komisja Wyborcza 1 w Goździe
Siedziba : Szkoła Podstawowa, Gózd 125.

Lp. Imię i nazwisko Miejsce zamieszkania
Podmiot zgłaszający
1. Fąfara Małgorzata Podzagnańszcze KWW „Kukiz 15”
2. Milcarz Katarzyna Czerwona Górka KW Nowoczesna Ryszarda Petru
3. Pedrycz Damian Kamionki KWW Grzegorza.Brauna „Szczęść Boże!”
4. Salwa Paulina Jęgrzna KKW Zjednoczona Lewica SLD+TR+PPS+UP+Zieloni
5. Smulczyński Rafał Czerwona Górka KW Prawo i Sprawiedliwość
6. Sykulski Adam Zagórze KW Platforma Obywatelska RP
7. Wróbel Stanisława Jęgrzna Komitet Wyborczy PSL
8. Zaliński Kamil Gózd KW KORWiN
9. Jasińska Renata Gózd Wskazana przez Wójta


Obwodowa Komisja Wyborcza Nr 2 w Klonowie
Siedziba: Budynek po Szkole Podstawowej, Klonów 62.

Lp. Imię i nazwisko Miejsce zamieszkania
Podmiot zgłaszający
1. Bracha Katarzyna Kamionki KWW „Kukiz 15”
2. Ciułek Bogusława Jęgrzna KWW JOW Bezpartyjni
3. Gruba Agnieszka Kamionki KW Samoobrona
4. Janik Sebastian Jęgrzna KW KORWiN
5. Michta Wiesław Gózd KKW Zjednoczona Lewica SLD+TR+PPS+UP+Zieloni
6. Moskal Renata Czerwona Górka KW Nowoczesna Ryszarda Petru
7. Sucheńska Alicja Klonów Komitet Wyborczy PSL
8. Sztabowski Bartłomiej Czerwona Górka KW Platforma Obywatelska RP
9. Kołsut-Pawłowicz Jadwiga Klonów Wskazana przez WójtaObwodowa Komisja Wyborcza Nr 3 w Czerwonej Górce
Siedziba: Gminna Biblioteka Publiczna w Łącznej, Czerwona Górka 1”b”.


Lp. Imię i nazwisko Miejsce zamieszkania
Podmiot zgłaszający
1. Barsegjan Małgorzata Czerwona Górka KWW „Kukiz 15”
2. Cierpisz Natasza Gózd KKW Zjednoczona Lewica SLD+TR+PPS+UP+Zieloni
3. Dulemba Leokadia Łączna KW Prawo i Sprawiedliwość
4. Flasińska Joanna Kamionki Komitet Wyborczy PSL
5. Krajniewski Piotr Kamionki KW KORWiN
6. Kumalski Paweł Podłazie KWW Grzegorza.Brauna „Szczęść Boże!”
7. Milcarz Mirosława Czerwona Górka KW Nowoczesna Ryszarda Petru
8. Stobiecka Joanna Czerwona Górka KW Platforma Obywatelska RP
9. Dziarmaga Halina Czerwona Górka Wskazana przez Wójta


Obwodowa Komisja Wyborcza Nr 4 w Zaleziance
Siedziba: Budynek po Gimnazjum, Zalezianka 49a.


Lp. Imię i nazwisko Miejsce zamieszkania
Podmiot zgłaszający
1. Bracha Grzegorz Występa KW Prawo i Sprawiedliwość
2. Dąbek Stanisław Podzagnańszcze KW Platforma Obywatelska RP
3. Fąfara Edyta Stawik Komitet Wyborczy PSL
4. Kocz Krystyna Jęgrzna KWW JOW Bezpartyjni
5. Obarski Oskar Łączna KW Samoobrona
6. Stochmal Agnieszka Występa KKW Zjednoczona Lewica SLD+TR+PPS+UP+Zieloni
7. Waniel Jacek Podłazie KWW Grzegorza.Brauna „Szczęść Boże!”
8. Zielińska Alina Łączna KW Nowoczesna Ryszarda Petru
9. Majcher-Obara Ewelina Stawik Wskazana przez Wójta

Obwodowa Komisja Wyborcza Nr 5 w Zagórzu
Siedziba: Budynek po Szkole Filialnej, Zagórze 40”B”.


Lp. Imię i nazwisko Miejsce zamieszkania
Podmiot zgłaszający
1. Baran Anna Zagórze KW Samoobrona
2. Bracha Ala Stawik Komitet Wyborczy PSL
3. Herman Iwona Czerwona Górka KW Nowoczesna Ryszarda Petru
4. Jasińska Teresa Osełków KKW Zjednoczona Lewica SLD+TR+PPS+UP+Zieloni
5. Kupis Sylwia Podzagnańszcze KW Prawo i Sprawiedliwość
6. Krajniewska Karolina Kamionki KW KORWiN
7. Sufin Elżbieta Kamionki KWW JOW Bezpartyjni
8. Tłuczek Dawid Łączna KWW Grzegorza.Brauna „Szczęść Boże!”
9. Adwent Edyta Zagórze Wskazana przez Wójta


Obwodowa Komisja Wyborcza Nr 6 w Kamionkach
Siedziba: Szkoła Podstawowa, Kamionki 63.


Lp. Imię i nazwisko Miejsce zamieszkania
Podmiot zgłaszający
1. Czerwińska Anita Kamionki KW Prawo i Sprawiedliwość
2. Czerwińska Barbara Łączna KW Nowoczesna Ryszarda Petru
3. Dulęba Alicja Kamionki KWW JOW Bezpartyjni
4. Gruba Helena Podzagnańszcze Komitet Wyborczy PSL
5. Pająk Iweta Osełków KKW Zjednoczona Lewica SLD+TR+PPS+UP+Zieloni
6. Pedrycz Mariola Kamionki KWW Grzegorza.Brauna „Szczęść Boże!”
7. Tokarczyk Iwona Podłazie KWW „Kukiz 15”
8. Wachowicz Marcin Kamionki KW KORWiN
9. Paryska Joanna Kamionki Wskazana przez Wójta