Ogłoszenie Okręgowej Komisji Wyborczej w Kielcach

2015-10-21 0937
Art. czytany: 3869 razy


Okręgowa Komisja Wyborcza w Kielcach uprzejmie przypomina, iż w dniu
25 października br. nastąpi zmiana czasu na ..zimowy' (zmiana wskazań zegarów
z godziny 3 minut 00 na godzinę 2 minut 00). W związku z powyższym Komisja prosi
o przypomnienie obwodowym komisjom wyborczym o tym fakcie, aby uniknąć
ewentualnych nieprawidłowości w godzinach głosowania.
Jednocześnie Komisja zwraca się uprzejmą prośbą, aby w miarę możliwości,
umieścić na Państwa stronach internetowych informację o zmianie czasu, w celu
uniknięcia nieporozumień z wyborcami, którzy będą chcieli głosować w trakcie
pierwszej godziny po otwarciu lokalu wyborczego, a nie wezmę pod uwagę wskazanej
wyżej zmiany.