(K)  A0  A+  A-    
 STRONA GŁÓWNA BIP » Poprzednia strona » Odczyt wiadomości
Menu:
Urząd Gminy
Statut Gminy
Wójt Gminy
Rada Gminy
Prawo miejscowe
Budżet i finanse
Zamierzenia, strategie i programy
Publiczny dostępny wykaz danych o środowisku
Oświadczenia majątkowe
Przetargi
Ochrona środowiska
Jednostki organizacyjne
Rejestry
Komunikaty
Wybory Samorządowe/Sołeckie/Izby Rolne/Ławnicy/Sejmu i Senatu RP/PE/Prezydent RP
Konkurs na stanowiska urzędnicze
Konkursy na dyrektorów szkół
Współpraca z Organizacjami Pożytku Publicznego
Kontrole
Kącik adopcyjny bezpańskich zwierząt
Druki dla interesantów
Sprawozdania
Rewitalizacja
RODO
Narodowy Spis Powszechny/Rolny/Ludności
-------------------------
Jak załatwić sprawę
Redaktorzy strony
Statystyka odwiedzin
Statystyka czytalności
Wyszukaj urzędnika
Rejestr zmian
Mapa serwisu
Wyszukiwarka


»Wyszukiwanie zaawansowane
Archiwalne menu:
Ostatnie 5 wiadomości:
» UCHWAŁA NR XLIII/261/2022 RADY GMINY ŁĄCZNA z dnia 29 listopada 2022 r.
» UCHWAŁA NR XLIII/260/2022 RADY GMINY ŁĄCZNA z dnia 29 listopada 2022 r.
» UCHWAŁA NR XLIII/259/2022 RADY GMINY ŁĄCZNA z dnia 29 listopada 2022 r.
» Uchwała nr XLIII/258/2022 Rady Gminy Łączna z dnia 29 listopada 2022 r.
» Uchwała nr XLIII/257/2022 Rady Gminy Łączna z dnia 29 listopada 2022 r.
 • Prawo miejscowe
 • Uchwały Rady Gminy
 • Rok 2013
 • Uchwała Nr XXVIII/204/2013 Rady Gminy Łączna z dnia 29 kwietnia 2013 roku

  w sprawie nadania Gimnazjum w Łącznej imienia Armii Krajowej Korpus „Jodła”

  Uchwała Nr XXVIII/204/2013

  Rady Gminy Łączna

  z dnia 29 kwietnia 2013 roku

  w sprawie nadania Gimnazjum w Łącznej imienia Armii Krajowej Korpus „Jodła”
  Na podstawie art.18 ust.2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz. U z 2001 r., Nr 142,poz.1591, z późn. zm. ) oraz § 1 ust. 3 ramowego statutu publicznego gimnazjum, stanowiącego załącznik Nr 3 do Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 21 maja 2001 roku w sprawie ramowych statutów publicznego przedszkola oraz publicznych szkół (Dz. U. z 2001r. Nr 61,poz.624 z późn. zm. ) Rada Gminy Łączna uchwala, co następuje:

  § 1
  Gimnazjum w Łącznej, wchodzącemu w skład Zespołu Szkół w Łącznej - na wspólny wniosek Rady Pedagogicznej, Rady Rodziców i Samorządu Uczniowskiego nadaje się imię Armii Krajowej Korpus „Jodła”
  § 2
  Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Łączna oraz Dyrektorowi Zespołu Szkół w Łącznej.

  § 3
  Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.


  UZASADNIENIE
  Uchwały Nr XXVIII/204/2013 Rady Gminy Łączna z dnia 29 kwietnia 2013 roku
  Zgodnie z § 1 ust. 3 ramowego statutu publicznego gimnazjum uprawnione organy Gimnazjum w Łącznej tj. Rada Pedagogiczna, Rada Rodziców i Samorząd Uczniowski, złożyły w dniu 20 marca 2013 roku do biura Rady Gminy Łączna wspólny wniosek o nadanie Gimnazjum w Łącznej imienia Armii Krajowej Korpus „Jodła”.
  Zespół Szkół w Łącznej, jako jednostka organizacyjna, działa od
  2 listopada 2011 r. W skład zespołu wchodzą dwie placówki oświatowe: Szkoła Podstawowa im. Armii Krajowej Korpus „Jodła” i Gimnazjum. Obie te placówki współdziałają ze sobą i realizują wspólne zadania statutowe Zespołu. Posiadają również wspólną Koncepcję Rozwoju Szkoły, która zaplanowana jest na lata 2012 – 2015. Gimnazjum w Łącznej zrzesza uczniów przybyłych ze Szkoły Podstawowej im. Armii Krajowej Korpus „Jodła” w Łącznej i Szkoły Podstawowej im. Eugeniusza Gedymina Kaszyńskiego „NURTA” w Goździe.
  Młodzież Gimnazjum jest ściśle związana ze swoimi patronami ze szkół podstawowych i współdziałała od wielu lat ze środowiskiem kombatanckim żołnierzy Armii Krajowej. Aktywnie brała udział w licznych uroczystościach patriotycznych organizowanych przez Światowy Związek Żołnierzy Armii Krajowej w Kielcach oraz w rajdach Stowarzyszenia Szkół im. Bohaterów Armii Krajowej. Od ubiegłego roku młodzież Gimnazjum uczestniczyła w uroczystościach Święta Szkoły, które obchodzi Szkoła Podstawowa im. Armii Krajowej Korpus „Jodła” wchodząca w skład Zespołu.
  Gimnazjum skupia młodzież w bardzo trudnym okresie rozwoju, stąd potrzeba skupienia jej uwagi wokół ideałów, które byłyby bliskie młodzieży i integrowały społeczność wokół spraw ważnych dla młodego pokolenia, a jednocześnie pozwoliłyby na identyfikowanie się ze szkołą nie tylko uczniom i ich rodzicom, ale również społeczności lokalnej. Poza tym obrzędowość związana z patronem wzbogaci tradycje całej placówki, która zyska swoistą indywidualną tożsamość, współtworząc tradycje gminy.
  Z uwagi na powyższe podjęcie uchwały uważam za celowe i w pełni uzasadnione.


  Data wprowadzenia: 2013-07-01 0909
  Data upublicznienia: 2013-07-01
  Art. czytany: 2278 razy

  Drukowanie dokumentuWiadomość wprowadził: Krzysztof Pastuszka
  Rejestr zmian:
  2013-07-01
  1. Typ zdarzenia: nowa wiadomość - Zmienił: Krzysztof Pastuszka
  Biuletyn Informacji Publicznej
  Urząd Gminy Łączna
  Czerwona Górka 1B
  26 - 140 Łączna

  tel. 041/25 - 48 - 960
  fax. 041/25-48-977

  Godziny otwarcia:
  Poniedziałek
  7.30-16.00
  Wtorek - Czwartek
  7.30-15.30
  Piątek
  7.30-15.00

  Kasa czynna:
  poniedziałek - piątek
  8.00-13.30

  ePUAP – adres skrytki podawczej: /09v7jfy1xv/SkrytkaESP

  Starostwo Powiatowe
  w Skarżysku-Kamiennej
  www.spskarzysko.bip.doc.pl

  Dziennik Ustaw
  http://dziennikustaw.gov.pl
  Monitor Polski
  http://monitorpolski.gov.pl

  Urząd Gminy Łączna