A0  A+  A-    
 STRONA GŁÓWNA BIP » Mapa serwisu
Menu:
Urząd Gminy
Statut Gminy
Regulamin organizacyjny
Wójt Gminy
Rada Gminy
Prawo miejscowe
Budżet i finanse
Zamierzenia, strategie i programy
Publiczny dostępny wykaz danych o środowisku
Oświadczenia majątkowe
Przetargi
Ochrona środowiska
Jednostki organizacyjne
Instytucje kultury
Komunikaty
Wybory Samorządowe/Sołeckie/Izby Rolne/Ławnicy/Sejmu i Senatu RP/PE/Prezydent RP
Konkurs na stanowiska urzędnicze
Konkursy na dyrektorów szkół
Współpraca z Organizacjami Pożytku Publicznego
Kontrole
Kącik adopcyjny bezpańskich zwierząt
Druki dla interesantów
Sprawozdania
Rewitalizacja
RODO
-------------------------
Jak załatwić sprawę
Redaktorzy strony
Statystyka odwiedzin
Statystyka czytalności
Wyszukaj urzędnika
Rejestr zmian
Mapa serwisu
Wyszukiwarka


»Wyszukiwanie zaawansowane
Archiwalne menu:
Ostatnie 5 wiadomości:
» Protokół Nr X/2019 z posiedzenia Rady Gminy Łączna dnia 27 czerwca 2019r.
» Schemat organizacyjny Urzędu Gminy w Łącznej
» Zarządzenie Nr 31/ 2019 Wójta Gminy Łączna z dnia 27 czerwca 2019 roku
» ZARZĄDZENIE NR 28/2019 Wójta Gminy Łączna z dnia 12 czerwca 2019 roku
» Zarządzenie Nr 27/ 2019 Wôjta Gminy Łączna z dnia 06 czerwca 2019 r.
Wiadomości:

Urząd Gminy
   Wydział Organizacyjny
     Pracownicy
     Zakres czynności
   Wydział Finansowy
     Pracownicy
     Zakres czynności
   Wydział Techniczny
     Pracownicy
     Zakres czynności
   Urząd Stanu Cywilnego
     Pracownicy
     Zakres czynności
   Radca Prawny
     Pracownicy
     Zakres czynności

Statut Gminy

Regulamin organizacyjny
   Rok 2003
   rok 2016
   Rok 2019

Wójt Gminy
   Oświadczenie majątkowe

Rada Gminy
   Komisje Rady Gminy
     Komisje Rady Gminy w Łącznej 2006-2010
     Komisje Rady Gminy w Łącznej 2010-2014
     Komisje Rady Gminy w Łącznej 2014-2018
     Komisje Rady Gminy w Łącznej 2018-2023
   Radni Rady Gminy w Łącznej
   Oświadczenia majątkowe
     Wójt Gminy
     Rada Gminy
     Inne
   Dyżury Radnych Gminy Łączna
   Sesje Rady Gminy
     Protokoły z sesji Rady Gminy
     2006 - 2010
     2010-2014
     2014-2018
     2018-2023
     Program Sesji
     Program sesji 2010-2014
     Program sesji 2014-2018
     Program sesji 2018-2023
   Projekty uchwał
   Interpelacje
     2016
     2017
   Petycje
     2016
     2017
     2018
   Raport o stanie Gminy Łączna

Prawo miejscowe
   Uchwały Rady Gminy
     Rok 2003
     Rok 2006
     Rok 2007
     Rok 2008
     Rok 2009
     Rok 2010
     Rok 2011
     Rok 2012
     Rok 2013
     Rok 2014
     Rok 2015
     Rok 2016
     Rok 2017
     ROK 2018
     Rok 2019
   Zarządzenia Wójta Gminy
     2003R
     2004R
     2005R
     2006R
     2007R
     2008R
     2009R
     2010R
     2011R
     2012R
     2013R
     2014R
     2015R
     2016R
     2017R
     2018R
     2019R
   Miejscowy Plan Zagospodarowania Terenu Gminy Łączna
   Projekty Studium oraz MPZP Gminy Łączna

Budżet i finanse
   Budżet Gminy 2005
   Budżet Gminy 2008
   Budżet Gminy 2009
   Budżet Gminy 2010
   Budżet Gminy 2011
   Budżet Gminy 2012
   Budżet Gminy 2013
   Budżet Gminy 2014
   Budżet Gminy 2015
   Budżet Gminy 2016
   Budżet Gminy 2017
   Budżet Gminy 2018
   Budżet Gminy 2019

Zamierzenia, strategie i programy

Publiczny dostępny wykaz danych o środowisku
   2009
     Decyzje środowiskowe
     Wycinka drzew
   2010
     Decyzje środowiskowe
     Opracowania
     Wycinka drzew
     Zezwolenia
   2011
     Decyzje środowiskowe
     Opracowania
     Wycinka drzew
     Zezwolenia
   2012
     Decyzje środowiskowe
     Karty informacyjne dla decyzji i postanowień
     Opracowania
     Wycinka drzew
     Zezwolenia
   2013
     Wycinka drzew
     Decyzje środowiskowe
     Opracowania
   2014
     Wycinka drzew
     Decyzje środowiskowe
     Opracowania
     Inne wnioski
   2015
     Wycinka drzew
     OPRACOWANIA
   2016
     Opracowania
     Wycinka drzew
     Decyzje środowiskowe
   2017
     Opracowania
     Wycinka drzew
     Decyzje środowiskowe
   2018
     Opracowania
     Wycinka drzew
     Decyzje środowiskowe
   2019
     Opracowania
     KARTY C
     Wycinka drzew
     Decyzje środowiskowe

Oświadczenia majątkowe
   pozostałe
   za 2004
   za 2005
   za 2006
   za 2007
   za 2008
   za 2009
   za 2010
   za 2011
   za 2012
   za 2013
   za 2014
   za 2015
   za 2016
   za 2017
   za 2018
   za 2019

Przetargi
   2003r.
     Przetargi nieograniczone
     Przetargi ograniczone
     Zamówienia z wolnej ręki
   2004r.
   2005r.
   2006r.
   2007r.
   2008r.
   2009r.
   2010r.
   2011r.
   2012r.
   2013r.
   2014
   2015r.
   2016r..
   2017r.
   2018
   2019

Ochrona środowiska
   Rejestr działalności regulowanej
   Nowa Ustawa Śmieciowa
   Poziom recyklingu
   Zezwolenia na opróżnianie zbiorników bezodpływowych
   Analiza stanu gospodarki odpadami

Jednostki organizacyjne
   Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej
     Konkurs na wolne stanowiska
   Przedszkole Samorządowe w Gózd
   Gminna Biblioteka Publiczna w Łącznej
   Zakład Gospodarki Komunalnej w Łączna
     Przetargi
     Badania, Sprawozdania, Decyzje
     Konkurs na wolne stanowiska
   Zespół Szkół w Goździe
     Zamówienia publiczne
   Zespół Szkolno-Przedszkolny w Łącznej

Instytucje kultury

Komunikaty

Wybory Samorządowe/Sołeckie/Izby Rolne/Ławnicy/Sejmu i Senatu RP/PE/Prezydent RP
   Wybory samorządowe 2006
   Wybory samorządowe 2010
   Wybory sołeckie 2011
   Wybory do Izby Rolnej 2011
   Wybory ławników
   Wybory do Sejmu i Senatu RP 2011
   Wybory do Parlamentu Europejskiego 2014
   WYBORY SAMORZĄDOWE 2014
   Wybory sołeckie 2015
   Wybory do Izby Rolnej 2015
   Wybory Prezydenckie 2015
   REFERENDUM OGÓLNOKRAJOWE 2015
   Wybory do Sejmu i Senatu RP 2015
   Wybory samorządowe 2018
   Wybory sołeckie 2019
   Wybory do Parlamentu Europejskiego 2019
   Wybory do Izb Rolniczych 2019
   Wybory ławników 2020 - 2023

Konkurs na stanowiska urzędnicze

Konkursy na dyrektorów szkół

Współpraca z Organizacjami Pożytku Publicznego

Kontrole
   Kontrole zewnętrzne
   Kontrole wewnętrzne

Kącik adopcyjny bezpańskich zwierząt

Druki dla interesantów

Sprawozdania

Rewitalizacja

RODO

Prawo miejscowe:

Zarządzenia

Uchwały

Miejscowy Plan Zagospodarowania Terenu Gminy Łączna

Jak załatwić sprawe:

Spis spraw
   Działalność gospodarcza
   Ochrona środowiska
   Ewidencja ludności i dowody osobiste
   Gospodarowanie mieniem komunalnym
   Podziały, numery nieruchomości
   Podatki
   Planowanie przestrzenne
   Urząd Stanu Cywilnego
   Zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych

Rejestr Skarg i Wniosków

Spis spraw w/g komórek organizacyjnych
   Referat Finansowy
   Referat Organizacyjno-Samorzšdowy
   Samodzielne Stanowisko ds. Obsługi Rolnictwa, Leœnictwa i Gospodarki Ziemiš
   Samodzielne Stanowisko ds. Ochrony Œrodowiska, Planowania Przestrzennego i Gospodarki Mieszkaniowej
   Sekretariat
   Urzšd Stanu Cywilnego

Rejestr wydawanych upoważnień

Biuletyn Informacji Publicznej
Urząd Gminy Łączna
Kamionki 60
26 - 140 Łączna

tel. 041/25-48-960
fax. 041/25-48-977

Godziny otwarcia:
Poniedziałek
7.30-16.00
Wtorek - Czwartek
7.30-15.30
Piątek
7.30-15.00

Kasa czynna codziennie w godzinach 8.00-13.30

ePUAP – adres skrytki podawczej: /09v7jfy1xv/SkrytkaESP

Starostwo Powiatowe
w Skarżysku-Kamiennej
www.spskarzysko.bip.doc.pl

Dziennik Ustaw
http://dziennikustaw.gov.pl
Monitor Polski
http://monitorpolski.gov.pl

Urząd Gminy Łączna