A0  A+  A-    
 STRONA GŁÓWNA BIP » Poprzednia strona » Odczyt wiadomości
Menu:
Urząd Gminy
Statut Gminy
Regulamin organizacyjny
Wójt Gminy
Rada Gminy
Prawo miejscowe
Budżet i finanse
Zamierzenia, strategie i programy
Publiczny dostępny wykaz danych o środowisku
Oświadczenia majątkowe
Przetargi
Ochrona środowiska
Jednostki organizacyjne
Instytucje kultury
Komunikaty
Wybory Samorządowe/Sołeckie/Izby Rolne/Ławnicy/Sejmu i Senatu RP/PE/Prezydent RP
Konkurs na stanowiska urzędnicze
Konkursy na dyrektorów szkół
Współpraca z Organizacjami Pożytku Publicznego
Kontrole
Kącik adopcyjny bezpańskich zwierząt
Druki dla interesantów
Sprawozdania
Rewitalizacja
-------------------------
Jak załatwić sprawę
Redaktorzy strony
Statystyka odwiedzin
Statystyka czytalności
Wyszukaj urzędnika
Rejestr zmian
Mapa serwisu
Wyszukiwarka


»Wyszukiwanie zaawansowane
Archiwalne menu:
Ostatnie 5 wiadomości:
» DYŻURY GMINNEJ KOMISJI WYBORCZEJ W ŁĄCZNEJ
» Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty „Udzielenie kredytu długoterminowego w wysokości 1 750 000,00 PLN dla Gminy Łączna”
» OGŁOSZENIE- Konopie przemysłowe
» DYŻURY GMINNEJ KOMISJI WYBORCZEJ W ŁĄCZNEJ
» O B W I E S Z C Z E N I E Wójta Gminy Łączna z dnia 27 sierpnia 2018 roku.
 • Prawo miejscowe
 • Uchwały Rady Gminy
 • Rok 2015
 • UCHWAŁA NR XIV/61/2015 RADY GMINY ŁĄCZNA Z DNIA 30 listopada 2015 r.

  w sprawie Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Łączna.

  UCHWAŁA NR XIV/61/2015
  RADY GMINY ŁĄCZNA
  Z DNIA 30 listopada 2015 r.
  w sprawie Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego
  gminy Łączna.
  Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 5 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2015r., poz. 1515) oraz art. 12 ust. 1 w związku z art. 27 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (t.j. Dz. U. z 2015 r. poz. 199 z późniejszymi zmianami)
  Rada Gminy Łączna
  Uchwala
  Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Łącznej, w zakresie określonym poniżej:
  § 1
  Zmiana Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Łączna, obejmuje aktualizację kierunków zagospodarowania przestrzennego i zasad polityki przestrzennej gminy o ustalenia w zakresie zmian w strukturze przestrzennej gminy wskazanej w Uchwale Nr XXVI/13/2009 z dnia 17 marca 2009 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Łączna.
  § 2
  Zmiany, o których mowa w § 1 określone są w załącznikach do niniejszej uchwały:
  1. Załącznik Nr 1 - Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Łączna – skala 1: 10 000 „Kierunki zagospodarowania przestrzennego” - część graficzna,
  2. Załącznik Nr 2 - Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Łączna – skala 1: 10 000 'Uwarunkowania rozwoju' - część graficzna,
  3. Załącznik Nr 3 - Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Łączna - 'Uwarunkowania rozwoju i kierunki rozwoju' - część tekstowa',
  4. Załącznik Nr 4 – Rozstrzygniecie o sposobie rozpatrzenia uwag wniesionych do projektu Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Łączna.
  § 3
  Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Łączna.
  § 4
  Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega podaniu do publicznej wiadomości na tablicach ogłoszeń Urzędu Gminy w Łącznej.
  Załącznik Nr 4 do Uchwały Nr XIV/61/2015 Rady Gminy Łączna z dnia 30 listopada 2015 r. w sprawie Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Łączna - Rozstrzygniecie o sposobie rozpatrzenia uwag wniesionych do projektu Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Łączna.
  brak uwag nieuwzględnionych.
  UZASADNIENIE
  DO UCHWAŁY NR XIV/61/2015
  RADY GMINY ŁĄCZNA
  Z DNIA 30 listopada 2015 r.
  Uchwałę w sprawie Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Łączna podjęto w trybie ustawy z dnia 27 marca 2007 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (j.t. Dz. U. z 2015 r. poz. 199 z późniejszymi zmianami).
  Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego obejmuje teren gminy Łączna i wynika z potrzeb inwestycyjnych jakie mają być przeprowadzone na tym terenie. Stanowi ono nową politykę przestrzenną gminy. Obowiązujące dotychczas Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Łączna uległo dezaktualizacji pod względem prawnym jak i funkcjonalnym, w związku z tym zaszła potrzeba opracowania nowej edycji dokumentu.
  Uchwała jest zgodna z obowiązującymi przepisami prawa i nie stoi w kolizji z interesem prawnym.


  Data wprowadzenia: 2015-12-14 1347
  Data upublicznienia: 2015-12-14
  Art. czytany: 511 razy

  » Część graficzna 1 - rozmiar: 27244036 bajtów
  Typ pliku: application/download
  » Część graficzna 2 - rozmiar: 28797862 bajtów
  Typ pliku: application/download
  » Część tekstowa - rozmiar: 1040485 bajtów
  Typ pliku: application/download
  Drukowanie dokumentuWiadomość wprowadził: Krzysztof Pastuszka
  Autor dokumentu: Halina Dziarmaga
  Rejestr zmian:
  2015-12-14
  1. Typ zdarzenia: dodanie załącznika - pliku - Zmienił: Krzysztof Pastuszka
  2. Typ zdarzenia: dodanie załącznika - pliku - Zmienił: Krzysztof Pastuszka
  3. Typ zdarzenia: dodanie załącznika - pliku - Zmienił: Krzysztof Pastuszka
  4. Typ zdarzenia: nowa wiadomość - Zmienił: Krzysztof Pastuszka
  Biuletyn Informacji Publicznej
  Urząd Gminy Łączna
  Kamionki 60
  26 - 140 Łączna

  tel. 041/25-48-960
  fax. 041/25-48-977

  Godziny otwarcia:
  Poniedziałek
  7.30-16.00
  Wtorek - Czwartek
  7.30-15.30
  Piątek
  7.30-15.00

  Kasa czynna codziennie w godzinach 8.00-13.30

  ePUAP – adres skrytki podawczej: /09v7jfy1xv/SkrytkaESP

  Starostwo Powiatowe
  w Skarżysku-Kamiennej
  www.spskarzysko.bip.doc.pl

  Dziennik Ustaw
  http://dziennikustaw.gov.pl
  Monitor Polski
  http://monitorpolski.gov.pl

  Urząd Gminy Łączna