A0  A+  A-    
 STRONA GŁÓWNA BIP » Poprzednia strona » Odczyt wiadomości
Menu:
Urząd Gminy
Statut Gminy
Regulamin organizacyjny
Wójt Gminy
Rada Gminy
Prawo miejscowe
Budżet i finanse
Zamierzenia, strategie i programy
Publiczny dostępny wykaz danych o środowisku
Oświadczenia majątkowe
Przetargi
Ochrona środowiska
Jednostki organizacyjne
Instytucje kultury
Komunikaty
Wybory Samorządowe/Sołeckie/Izby Rolne/Ławnicy/Sejmu i Senatu RP/PE/Prezydent RP
Konkurs na stanowiska urzędnicze
Konkursy na dyrektorów szkół
Współpraca z Organizacjami Pożytku Publicznego
Kontrole
Kącik adopcyjny bezpańskich zwierząt
Druki dla interesantów
Sprawozdania
Rewitalizacja
RODO
-------------------------
Jak załatwić sprawę
Redaktorzy strony
Statystyka odwiedzin
Statystyka czytalności
Wyszukaj urzędnika
Rejestr zmian
Mapa serwisu
Wyszukiwarka


»Wyszukiwanie zaawansowane
Archiwalne menu:
Ostatnie 5 wiadomości:
» OGŁOSZENIE O PRZETARGU na sprzedaż nieruchomości
» OGŁOSZENIE O PRZETARGU na sprzedaż nieruchomości
» ZARZĄDZENIE NR 12 / 2019 Wójta Gminy Łączna z dnia 1 marca 2019 roku
» ZARZĄDZENIE NR 11 / 2019 Wójta Gminy Łączna z dnia 28 lutego 2019 roku
» ZARZĄDZENIE NR 9/2019 Wójta Gminy Łączna z dnia 11 lutego 2019r.
 • Komunikaty
 • OBWIESZCZENIE WOJEWODY ŚWIĘTOKRZYSKIEGO z dnia 14 lipca 2016 r.

  w sprawie wprowadzenia zakazu w przewozie drogowym towarów niebezpiecznych na wyznaczonym obszarze województwa świętokrzyskiego

  OBWIESZCZENIE
  WOJEWODY ŚWIĘTOKRZYSKIEGO
  z dnia 14 lipca 2016 r.
  w sprawie podania do publicznej wiadomości
  rozporządzenia porządkowego Wojewody Świętokrzyskiego Nr 1/2016 z dnia 14 lipca 2016 r.
  w sprawie wprowadzenia zakazu w przewozie drogowym towarów niebezpiecznych
  na wyznaczonym obszarze województwa świętokrzyskiego
  Na podstawie art. 14 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 20 lipca 2000 r. o ogłaszaniu aktów normatywnych
  i niektórych innych aktów prawnych (j.t. Dz. U. z 2016 r. poz. 296) podaje się do publicznej
  wiadomości:
  ROZPORZĄDZENIE PORZĄDKOWE Nr 1/2016
  WOJEWODY ŚWIĘTOKRZYSKIEGO
  z dnia 14 lipca 2016 r.
  w sprawie wprowadzenia zakazu w przewozie drogowym towarów niebezpiecznych
  na wyznaczonym obszarze województwa świętokrzyskiego
  Na podstawie art. 60 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 23 stycznia 2009 r. o wojewodzie i administracji
  rządowej w województwie (j.t. Dz. U. z 2015 r. poz. 525 i 1960) zarządza się co następuje:
  §1
  W związku z uroczystymi obchodami Światowych Dni Młodzieży Kraków 2016, w celu
  ochrony życia, zdrowia i mienia osób oraz zapewnienia porządku, spokoju i bezpieczeństwa
  publicznego, wprowadza się zakaz drogowego przewozu towarów niebezpiecznych, o których
  mowa w art. 2 pkt 4 ustawy z dnia 19 sierpnia 2011 r. o przewozie towarów niebezpiecznych
  (Dz. U. z 2011 r. Nr 227 poz. 1367 z późn. zm.), tj. materiałów lub przedmiotów, które zgodnie
  z Umową europejską dotyczącą międzynarodowego przewozu drogowego towarów
  niebezpiecznych (ADR), sporządzoną w Genewie dnia 30 września 1957 r. (Dz. U. z 2011 r.
  Nr 110 poz. 641), wraz ze zmianami obowiązującymi od dnia ich wejścia w życie w stosunku
  do Rzeczypospolitej Polskiej, ogłoszonymi we właściwy sposób, na następujących obszarach
  województwa świętokrzyskiego i w następujących niżej wskazanych dniach i godzinach:
  1) w dniu 2L07.2016 r. od godziny 5.00 do godziny 22.00 na terenie gminy Wiślica;
  2) w dniu 23.07.2016 r. od godziny 5.00 do godziny 24.00 na terenie gmin Koprzywnica
  i Samborzec oraz Miasta Sandomierza;
  3) w dniach od 27.07.2016 r. do 29.07.2016 od godziny 5.00 do godziny 24.00 na terenie
  powiatu kazimierskiego.
  §2
  Zakaz o którym mowa w § 1 obowiązuje na drogach publicznych i innych drogach
  ogólnodostępnych.
  §3
  Zakaz, o którym mowa w § 1, nie dotyczy przewozu:
  1) towarów niebezpiecznych wykonywanych przez Państwową Straż Pożarną, Policję, Siły
  Zbrojne Rzeczypospolitej Polskiej, Biuro Ochrony Rządu, Agencję Bezpieczeństwa
  Wewnętrznego oraz przewozów konwojowanych przez te służby,
  2) paliw i substancji technicznych niezbędnych dla funkcjonowania placówek szpitalnych.
  §4
  Osoby naruszające zakaz, o którym mowa w § 1, podlegają karze grzywny wymierzanej
  w trybie i na zasadach określonych w ustawie z dnia 20 maja 1971 r. - Kodeks wykroczeń
  0'.t. Dz. U. z 2015 r. poz. 1094, 774, 1485 i 1707).
  §5
  Wykonanie rozporządzenia powierza się Komendantowi Wojewódzkiemu Policji w Kielcach
  i Świętokrzyskiemu Wojewódzkiemu Inspektorowi Transportu Drogowego
  §6
  Rozporządzenie podlega ogłoszeniu w drodze obwieszczenia,
  §7
  Rozporządzenie podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa
  Świętokrzyskiego, w Biuletynie Informacji Publicznej oraz w środkach masowego przekazu.
  §8
  Rozporządzenie wchodzi w życie po upływie 3 dni od dnia ogłoszenia.


  Data wprowadzenia: 2016-07-20 0907
  Data upublicznienia: 2016-07-20
  Art. czytany: 1117 razy

  Drukowanie dokumentuWiadomość wprowadził: Krzysztof Pastuszka
  Autor dokumentu: Mirosław Kopytek
  » Pokaż rejestr zmian dla danej wiadomości
  Biuletyn Informacji Publicznej
  Urząd Gminy Łączna
  Kamionki 60
  26 - 140 Łączna

  tel. 041/25-48-960
  fax. 041/25-48-977

  Godziny otwarcia:
  Poniedziałek
  7.30-16.00
  Wtorek - Czwartek
  7.30-15.30
  Piątek
  7.30-15.00

  Kasa czynna codziennie w godzinach 8.00-13.30

  ePUAP – adres skrytki podawczej: /09v7jfy1xv/SkrytkaESP

  Starostwo Powiatowe
  w Skarżysku-Kamiennej
  www.spskarzysko.bip.doc.pl

  Dziennik Ustaw
  http://dziennikustaw.gov.pl
  Monitor Polski
  http://monitorpolski.gov.pl

  Urząd Gminy Łączna