A0  A+  A-    
 STRONA GŁÓWNA BIP » Poprzednia strona » Odczyt wiadomości
Menu:
Urząd Gminy
Statut Gminy
Regulamin organizacyjny
Wójt Gminy
Rada Gminy
Prawo miejscowe
Budżet i finanse
Zamierzenia, strategie i programy
Publiczny dostępny wykaz danych o środowisku
Oświadczenia majątkowe
Przetargi
Ochrona środowiska
Jednostki organizacyjne
Instytucje kultury
Komunikaty
Wybory Samorządowe/Sołeckie/Izby Rolne/Ławnicy/Sejmu i Senatu RP/PE/Prezydent RP
Konkurs na stanowiska urzędnicze
Konkursy na dyrektorów szkół
Współpraca z Organizacjami Pożytku Publicznego
Kontrole
Kącik adopcyjny bezpańskich zwierząt
Druki dla interesantów
Sprawozdania
Rewitalizacja
RODO
-------------------------
Jak załatwić sprawę
Redaktorzy strony
Statystyka odwiedzin
Statystyka czytalności
Wyszukaj urzędnika
Rejestr zmian
Mapa serwisu
Wyszukiwarka


»Wyszukiwanie zaawansowane
Archiwalne menu:
Ostatnie 5 wiadomości:
» Debata w sprawie Raportu o stanie Gminy Łączna
» Projekt uchwały - w sprawie zmian budżetu Gminy Łączna na 2019 rok
» Projekt uchwały - w sprawie zmian Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Łączna na lata 2019-2027
» Projekt uchwały - w sprawie tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć nauczycieli przedszkoli w przedszkolach prowadzonych przez Gminę Łączna.
» Projekt uchwały - w sprawie ustalenia Regulaminu przeprowadzenia wyborów ławników do Sądu Rejonowego w Skarżysku-Kamiennej.
 • Prawo miejscowe
 • Zarządzenia Wójta Gminy
 • 2019R
 • ZARZĄDZENIE NR 15/2019 Wójta Gminy Łączna z dnia 20 marca 2019r. w sprawie wyznaczenia inspektora ochrony danych w Urzędzie Gminy w Łącznej

  ZARZĄDZENIE NR 15/2019
  Wójta Gminy Łączna
  z dnia 20 marca 2019r.

  w sprawie wyznaczenia inspektora ochrony danych w Urzędzie Gminy w Łącznej
  Na podstawie art. 37 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) Dz.U.UE.L.2016.119.1 z dnia 2016.05.04, art. 8 ustawy z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych ( Dz. U. 2018 r., poz.1000), zarządzam, co następuje:


  § 1.
  Wyznaczam na inspektora ochrony danych Panią Paulinę Bojanowską.
  § 2.
  1. Zakres obowiązków, uprawnień i odpowiedzialności inspektora ochrony danych określa art. 39 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) Dz.U.UE.L.2016.119.1 z dnia 2016.05.04 oraz ustawa z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 21018 r. poz. 1000) oraz rozporządzenia wykonawcze do tej ustawy.
  2. W/w zakres ustala także § 1 zawartej w dniu 25 lutego 2019 roku umowy o wykonywanie zadań Inspektora Ochrony Danych.
  § 3.
  Inspektor ochrony danych podlega bezpośrednio Wójtowi Gminy Łączna i odpowiada za zapewnienie przestrzegania ochrony danych osobowych w Urzędzie Gminy w Łącznej.
  § 4.
  Traci moc zarządzenie NR 41/2018 WÓJTA GMINY ŁĄCZNA z dnia 28 sierpnia 2018r. w sprawie wyznaczenia inspektora ochrony danych w Urzędzie Gminy w Łącznej.
  § 5.
  Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia, z mocą obowiązującą od 1 marca 2019r.  Data wprowadzenia: 2019-04-15 1220
  Data upublicznienia: 2019-04-15
  Art. czytany: 84 razy

  Drukowanie dokumentuWiadomość wprowadził: Mirosław Kopytek
  Autor dokumentu: Romuald Kowaliński
  » Pokaż rejestr zmian dla danej wiadomości
  Biuletyn Informacji Publicznej
  Urząd Gminy Łączna
  Kamionki 60
  26 - 140 Łączna

  tel. 041/25-48-960
  fax. 041/25-48-977

  Godziny otwarcia:
  Poniedziałek
  7.30-16.00
  Wtorek - Czwartek
  7.30-15.30
  Piątek
  7.30-15.00

  Kasa czynna codziennie w godzinach 8.00-13.30

  ePUAP – adres skrytki podawczej: /09v7jfy1xv/SkrytkaESP

  Starostwo Powiatowe
  w Skarżysku-Kamiennej
  www.spskarzysko.bip.doc.pl

  Dziennik Ustaw
  http://dziennikustaw.gov.pl
  Monitor Polski
  http://monitorpolski.gov.pl

  Urząd Gminy Łączna