A0  A+  A-    
 STRONA GŁÓWNA BIP » Poprzednia strona » Odczyt wiadomości
Menu:
Urząd Gminy
Statut Gminy
Regulamin organizacyjny
Wójt Gminy
Rada Gminy
Prawo miejscowe
Budżet i finanse
Zamierzenia, strategie i programy
Publiczny dostępny wykaz danych o środowisku
Oświadczenia majątkowe
Przetargi
Ochrona środowiska
Jednostki organizacyjne
Instytucje kultury
Komunikaty
Wybory Samorządowe/Sołeckie/Izby Rolne/Ławnicy/Sejmu i Senatu RP/PE/Prezydent RP
Konkurs na stanowiska urzędnicze
Konkursy na dyrektorów szkół
Współpraca z Organizacjami Pożytku Publicznego
Kontrole
Kącik adopcyjny bezpańskich zwierząt
Druki dla interesantów
Sprawozdania
Rewitalizacja
RODO
-------------------------
Jak załatwić sprawę
Redaktorzy strony
Statystyka odwiedzin
Statystyka czytalności
Wyszukaj urzędnika
Rejestr zmian
Mapa serwisu
Wyszukiwarka


»Wyszukiwanie zaawansowane
Archiwalne menu:
Ostatnie 5 wiadomości:
» Protokół IX/2019 z sesji Rady Gminy Łączna z dnia 6 czerwca 2019r.
» Protokół Nr VIII/2019 z posiedzenia Rady Gminy Łączna dnia 30 maja 2019r.
» INFORMACJA DOTYCZĄCA WYBORÓW ŁAWNIKÓW NA KADENCJĘ 2020-2023
» UCHWAŁA NR IX/45/2019 RADY GMINY ŁĄCZNA z dnia 6 czerwca 2019 r.
» OBWIESZCZENIE Wojewôdzkiej Komisji Wÿborczej z dnia 5 czerwca 2019 r.
 • Prawo miejscowe
 • Uchwały Rady Gminy
 • Rok 2009
 • UCHWAŁA Nr XXIV/5/2009 Rady Gminy w Łącznej z dnia 29 stycznia 2009 roku

  UCHWAŁA Nr XXIV/5/2009

  Rady Gminy w Łącznej
  z dnia 29 stycznia 2009 roku

  w sprawie przyjęcia Strategii Rozwoju Gminy Łączna na lata 2007-2020.

  Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 6 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591, z późn. zm.) oraz w związku z art. 9 pkt 4 ustawy z dnia 6 grudnia 2006 r. o zasadach prowadzenia polityki rozwoju (Dz. U. Nr 227 poz. 1658 z późn. zm.) uchwala się, co następuje:
  § 1.
  Przyjmuje się Strategię Rozwoju Gminy Łączna na lata 2007-2020, stanowiącą załącznik do niniejszej uchwały.
  § 2.
  Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Łączna.

  § 3.
  Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

  Uzasadnienie

  do uchwały Nr XXIV/5/2009 Rady Gminy w Łącznej z dnia 29 stycznia 2009 roku
  w sprawie przyjęcia Strategii Rozwoju Gminy Łączna na lata 2007-2020  Ujęcie rozwoju gminy w ramy dokumentu programującego, takiego jak strategia rozwoju gminy, to wyraz upowszechniania się w kraju nowoczesnego wzoru zarządzania rozwojem lokalnym. Jest to dokument, który – bazując na analizie silnych i słabych stron gminy – pokazuje kierunki jej dalszego rozwoju, ujmując je w cele, programy i konkretne projekty. Strategia rozwoju odgrywa ważną rolę w procesie planistycznym, pełniąc również funkcję informacyjną wobec mieszkańców i inwestorów.

  „Strategia Rozwoju Gminy Łączna na lata 2007-2020” jest planem zamierzeń pokazującym kierunki rozwoju Gminy. Jego wykonanie zależy od wielu instytucji, organów i czynników zewnętrznych. Dokument ten pokazuje jednak faktyczny stan zamierzeń strategicznych Gminy Łączna i stanowi kontynuację wieloletniego procesu rozwoju. Wyznaczone projekty realizacyjne będą zapewne modyfikowane przez zmieniające się warunki wewnętrzne i zewnętrzne, ale zawsze powinny być zbieżne z potrzebami mieszkańców Gminy.

  Data wprowadzenia: 2009-06-16 1422
  Data upublicznienia: 2009-06-16
  Art. czytany: 986 razy

  Drukowanie dokumentuWiadomość wprowadził: Krzysztof Pastuszka
  » Pokaż rejestr zmian dla danej wiadomości
  Biuletyn Informacji Publicznej
  Urząd Gminy Łączna
  Kamionki 60
  26 - 140 Łączna

  tel. 041/25-48-960
  fax. 041/25-48-977

  Godziny otwarcia:
  Poniedziałek
  7.30-16.00
  Wtorek - Czwartek
  7.30-15.30
  Piątek
  7.30-15.00

  Kasa czynna codziennie w godzinach 8.00-13.30

  ePUAP – adres skrytki podawczej: /09v7jfy1xv/SkrytkaESP

  Starostwo Powiatowe
  w Skarżysku-Kamiennej
  www.spskarzysko.bip.doc.pl

  Dziennik Ustaw
  http://dziennikustaw.gov.pl
  Monitor Polski
  http://monitorpolski.gov.pl

  Urząd Gminy Łączna