A0  A+  A-    
 STRONA GŁÓWNA BIP » Poprzednia strona » Odczyt wiadomości
Menu:
Urząd Gminy
Statut Gminy
Regulamin organizacyjny
Wójt Gminy
Rada Gminy
Prawo miejscowe
Budżet i finanse
Zamierzenia, strategie i programy
Publiczny dostępny wykaz danych o środowisku
Oświadczenia majątkowe
Przetargi
Ochrona środowiska
Jednostki organizacyjne
Instytucje kultury
Komunikaty
Wybory Samorządowe/Sołeckie/Izby Rolne/Ławnicy/Sejmu i Senatu RP/PE/Prezydent RP
Konkurs na stanowiska urzędnicze
Konkursy na dyrektorów szkół
Współpraca z Organizacjami Pożytku Publicznego
Kontrole
Kącik adopcyjny bezpańskich zwierząt
Druki dla interesantów
Sprawozdania
Rewitalizacja
RODO
-------------------------
Jak załatwić sprawę
Redaktorzy strony
Statystyka odwiedzin
Statystyka czytalności
Wyszukaj urzędnika
Rejestr zmian
Mapa serwisu
Wyszukiwarka


»Wyszukiwanie zaawansowane
Archiwalne menu:
Ostatnie 5 wiadomości:
» Schemat organizacyjny Urzędu Gminy w Łącznej
» Zarządzenie Nr 31/ 2019 Wójta Gminy Łączna z dnia 27 czerwca 2019 roku
» ZARZĄDZENIE NR 28/2019 Wójta Gminy Łączna z dnia 12 czerwca 2019 roku
» Zarządzenie Nr 27/ 2019 Wôjta Gminy Łączna z dnia 06 czerwca 2019 r.
» ZARZĄDZENIE NR 8/2019 Wójta Gminy Łączna z dnia 8 lutego 2019r.
 • Prawo miejscowe
 • Uchwały Rady Gminy
 • Rok 2009
 • UCHWAŁA Nr XXX/36/2009 Rady Gminy w Łącznej z dnia 16 września 2009 r.

  UCHWAŁA Nr XXX/36/2009
  Rady Gminy w Łącznej
  z dnia 16 września 2009 r.

  w sprawie :Wyrażenia zgody na wydzielenie i nabycie nieruchomości na rzecz Gminy Łączna

  Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 9 lit. a ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym ( Dz. U. z 2001 r. Nr 142 poz. 1591 ze zm. ), oraz art. 25 ust. 2 i 3 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku, o gospodarce nieruchomościami ( Dz. U. z 2004 r. Nr 261 poz. 2603 ze zm. ) uchwala się, co następuje:
  § 1
  Wyraża się zgodę na:
  1. Wydzielenie i zakup nieruchomości o powierzchni 30 m2 od Pani Leokadii Wójcik zam. Cz. Górka 55, gm. Łączna będącego właścicielem działki o nr. ew. 37 położonej w miejscowości Czerwona Górka, obręb Czerwona Górka, w celu umieszczenia przepompowni P1.
  Cena nabycia nieruchomości to kwota 3.500,00 zł. brutto.
  2. Koszt wydzielenia oraz zawarcia umowy notarialnej poniesie Gmina Łączna.

  § 2

  Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gmina Łączna.
  § 3
  Uchwała wchodzi w życie z dniem powzięcia.


  Uzasadnienie do uchwały

  Wykup nieruchomości pod przepompownię P 1 jest niezbędny w celu prawidłowego funkcjonowania sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowościach Czerwona Górka, Jęgrzna.
  Sieć kanalizacji sanitarnej w miejscowości Czerwona Górka, Jęgrzna jest realizowana w ramach projektu pn. „Ochrona naturalnych walorów przyrodniczych Gmin Związku Gmin Gór Świętokrzyskich –Etap 6 .
  Wykonywana sieć kanalizacji dla wsi Czerwona Górka, Jęgrzna jest inwestycją liniową prowadzoną przez obszary zabudowy mieszkaniowej- prywatne ogródki przydomowe, w drodze powiatowej , jej poboczu i terenie PKP.
  Właściciel działki na której była zaprojektowana przepompownia P1, wymieniony w projekcie Uchwały, cofnął wcześniej wyrażoną zgodę na umieszczenie tej przepompowni na działce będącej jego własnością, stawiając jednocześnie warunek że wyrazi zgodę pod warunkiem wykupu części działki niezbędnej pod przepompownię.
  Powyższe działania Pani Leokadii Wójcik wstrzymały wykonawstwo robót tej przepompowni na pewien czas.
  Po przeprowadzeniu negocjacji i ustaleniu kwot zapłaty za tą nieruchomość przedstawiam projekt uchwały Radzie Gminy.
  Zgodnie z art. 18 ust 2 lit a ustawy o samorządzie gminnym do wyłącznej właściwości rady gminy należy podejmowanie uchwał w sprawach majątkowych gminy, przekraczających zakres zwykłego zarządu, dotyczących zasad nabywania, zbywania i obciążania nieruchomości.  Data wprowadzenia: 2009-12-18 1401
  Data upublicznienia: 2009-12-18
  Art. czytany: 1011 razy

  Drukowanie dokumentuWiadomość wprowadził: Krzysztof Pastuszka
  » Pokaż rejestr zmian dla danej wiadomości
  Biuletyn Informacji Publicznej
  Urząd Gminy Łączna
  Kamionki 60
  26 - 140 Łączna

  tel. 041/25-48-960
  fax. 041/25-48-977

  Godziny otwarcia:
  Poniedziałek
  7.30-16.00
  Wtorek - Czwartek
  7.30-15.30
  Piątek
  7.30-15.00

  Kasa czynna codziennie w godzinach 8.00-13.30

  ePUAP – adres skrytki podawczej: /09v7jfy1xv/SkrytkaESP

  Starostwo Powiatowe
  w Skarżysku-Kamiennej
  www.spskarzysko.bip.doc.pl

  Dziennik Ustaw
  http://dziennikustaw.gov.pl
  Monitor Polski
  http://monitorpolski.gov.pl

  Urząd Gminy Łączna