(K)  A0  A+  A-    
 STRONA GŁÓWNA BIP » Statystyka odwiedzin
Menu:
A Urząd Gminy
A Statut Gminy
A Wójt Gminy
A Rada Gminy
A Prawo miejscowe
A Budżet i finanse
A Zamierzenia, strategie i programy
A Publiczny dostępny wykaz danych o środowisku
A Oświadczenia majątkowe
A Przetargi
A Ochrona środowiska
A Jednostki organizacyjne
A Rejestry
A Komunikaty
A Wybory Samorządowe/Sołeckie/Izby Rolne/Ławnicy/Sejmu i Senatu RP/PE/Prezydent RP
A Konkurs na stanowiska urzędnicze
A Konkursy na dyrektorów szkół
A Współpraca z Organizacjami Pożytku Publicznego
A Kontrole
A Kącik adopcyjny bezpańskich zwierząt
A Druki dla interesantów
A Sprawozdania
A Rewitalizacja
A RODO
A Narodowy Spis Powszechny/Rolny/Ludności
A -------------------------
A Jak załatwić sprawę
A Redaktorzy strony
A Statystyka odwiedzin
A Statystyka czytalności
A Wyszukaj urzędnika
A Rejestr zmian
A Mapa serwisu
Wyszukiwarka


»Wyszukiwanie zaawansowane
Archiwalne menu:
Ostatnie 5 wiadomości:
A» ZARZĄDZENIE NR 31/2023 Wójta Gminy Łączna z dnia 31 maja 2023r.- ogłoszenie przetargu
A» ZARZĄDZENIE NR 30/2023 Wójta Gminy Łączna z dnia 31 maja 2023r.- ogłoszenie przetargu
A» ZARZĄDZENIE NR 29/2023 Wójta Gminy Łączna z dnia 31 maja 2023r. - ogłoszenie przetargu
A» WYCIĄG Z OGŁOSZENIA O PIERWSZYM PRZETARGU PISEMNYM NIEOGRANICZONYM
A» WYCIĄG Z OGŁOSZENIA O PIERWSZYM PRZETARGU PISEMNYM NIEOGRANICZONYM
7 najczęściej czytanych wiadomości:
Wiadomości:
1 EDG-1 WNIOSEK O WPIS DO EWIDENCJI DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ
wyświetleń: 19717
2 Statut Gminy Łączna
wyświetleń: 17069
3 Strategia rozwoju Gminy Łączna na lata 2007 - 2020
wyświetleń: 13247
4 Wniosek/ zgłoszenie o dokonanie wpisu do ewidencji działalności gospodarczej
wyświetleń: 12449
5 MIEJSCOWY PLAN ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO GMINY ŁĄCZNA
wyświetleń: 12385
6 OBWIESZCZENIE o wydaniu decyzji „Budowa drogi dojazdowej na odcinku Występa – Barcza
wyświetleń: 10148
7 Przetarg na budowę kanalizacji...
wyświetleń: 9654
Prawo miejscowe:
Procedury:
1 Wydawanie wypisów i wyrysów z miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego oraz "Zmiany Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Łączna".
wyświetleń: 1939
2 WPIS DO REJESTRU DZIAŁALNOŚCI REGULOWANEJ
wyświetleń: 1706
3 ZAMELDOWANIE NA POBYT STAŁY
wyświetleń: 1601
4 WPIS DO REJESTRU WYBORCÓW Dotyczy osób stale zamieszkałych na obszarze gminy bez zameldowania na pobyt stały oraz osób nigdzie nie zameldowanych.
wyświetleń: 1573
5 SPORZĄDZENIE AKTU URODZENIA
wyświetleń: 1558
6 Zawarcie małżeństwa i sporządzenie aktu małżeństwa
wyświetleń: 1545
7 WYDANIE DOWODU OSOBISTEGO
wyświetleń: 1529
Biuletyn Informacji Publicznej
Urząd Gminy Łączna
Czerwona Górka 1B
26 - 140 Łączna

tel. 041/25 - 48 - 960
fax. 041/25-48-977

Godziny otwarcia:
Poniedziałek
7.30-16.00
Wtorek - Czwartek
7.30-15.30
Piątek
7.30-15.00

Kasa czynna:
poniedziałek - piątek
8.00-13.30

ePUAP – adres skrytki podawczej: /09v7jfy1xv/SkrytkaESP

Starostwo Powiatowe
w Skarżysku-Kamiennej
www.spskarzysko.bip.doc.pl

Dziennik Ustaw
http://dziennikustaw.gov.pl
Monitor Polski
http://monitorpolski.gov.pl

Urząd Gminy Łączna