(K)  A0  A+  A-    
 STRONA GŁÓWNA BIP » Poprzednia strona » Odczyt wiadomości
Menu:
A Urząd Gminy
A Statut Gminy
A Wójt Gminy
A Rada Gminy
A Prawo miejscowe
A Budżet i finanse
A Zamierzenia, strategie i programy
A Publiczny dostępny wykaz danych o środowisku
A Oświadczenia majątkowe
A Przetargi
A Ochrona środowiska
A Jednostki organizacyjne
A Rejestry
A Komunikaty
A Wybory Samorządowe/Sołeckie/Izby Rolne/Ławnicy/Sejmu i Senatu RP/PE/Prezydent RP
A Konkurs na stanowiska urzędnicze
A Konkursy na dyrektorów szkół
A Współpraca z Organizacjami Pożytku Publicznego
A Kontrole
A Kącik adopcyjny bezpańskich zwierząt
A Druki dla interesantów
A Sprawozdania
A Rewitalizacja
A RODO
A Narodowy Spis Powszechny/Rolny/Ludności
A -------------------------
A Jak załatwić sprawę
A Redaktorzy strony
A Statystyka odwiedzin
A Statystyka czytalności
A Wyszukaj urzędnika
A Rejestr zmian
A Mapa serwisu
Wyszukiwarka


»Wyszukiwanie zaawansowane
Archiwalne menu:
Ostatnie 5 wiadomości:
A» Raport o stanie Gminy Łączna za 2021r.
A» Przetarg nieograniczony: Kompleksowa termomodernizacja budynku Zakładu Gospodarki Komunalnej w Łącznej
A» Oświadczenie majątkowe za 2021r. - Radny Chaba Edward
A» Oświadczenie majątkowe za 2021r. - Radna Cieślik Halina
A» Oświadczenie majątkowe za 2021r. - Radny Janik Tomasz
 • Budżet i finanse
 • Budżet Gminy 2016
 • Uchwała Nr 100 /2015 III Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Kielcach z dnia 26 listopada 2015 roku

  w sprawie możliwości sfinansowania deficytu budżetu planowanego w projekcie uchwały budżetowej Gminy Łączna na 2016 rok

  Uchwała Nr 100 /2015
  III Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Kielcach
  z dnia 26 listopada 2015 roku
  w sprawie możliwości sfinansowania deficytu budżetu planowanego w projekcie uchwały
  budżetowej Gminy Łączna na 2016 rok
  III Skład Orzekający Regionalnej Izby Obrachunkowej w Kielcach:
  Przewodniczący: Stanisław Banasik
  Członkowie: Wojciech Czerw
  Ireneusz Piasecki
  po rozpoznaniu w dniu 26 listopada 2015 roku projektu uchwały budżetowej na 2016 rok
  przedstawionego przez Wójta Gminy Łączna - na podstawie art. 246 ust. 1 ustawy z dnia 27
  sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (tekst jedn. Dz. U. z 2013 r., poz. 885 ze zm.) oraz art.
  19 ust. 2 ustawy z dnia 7 października 1992 r. o regionalnych izbach obrachunkowych (tekst jedn.
  Dz. U. z 2012 r., poz. 1113) uchwala co następuje:
  Gmina Łączna ma możliwość sfinansowania planowanego w projekcie uchwały budżetowej na
  2016 rok deficytu budżetu w kwocie 1.300.000 zł.
  W projekcie uchwały budżetowej Gminy Łączna na 2016 rok zaplanowano dochody budżetowe w
  kwocie 18.230.000 zł oraz wydatki budżetowe w kwocie 19.530.000 zł. Deficyt budżetu 2016 roku
  w wysokości 1.300.000 zł, zaplanowany zgodnie z dyspozycją art. 217 ust. 1 ustawy o finansach
  publicznych jako różnica między dochodami a wydatkami budżetu zostanie pokryty przychodami
  kredytów - co wynika z § 3 projektu uchwały budżetowej.
  Wskazane w projekcie uchwały budżetowej Gminy Łączna źródła przychodów finansujących
  deficyt budżetowy określone są w art. 217 ust. 2 pkt 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o
  finansach publicznych. Przychody z tytułu kredytów uwzględnione w limicie zobowiązań
  przewidywanych do zaciągnięcia na sfinansowanie planowanego deficytu - określonym w § 11
  projektu uchwały budżetowej. Należy zwrócić uwagę, że w załącznikach do projektu uchwały
  budżetowej: nr 3 - „Limity wydatków na wieloletnie przedsięwzięcia planowane do poniesienia w
  2016 roku' i nr 4 - „Zadania inwestycyjne roczne w 2016 r.' wskazano źródło finansowania
  inwestycji z kredytów i pożyczek w łącznej kwocie 1.675.000 zł. tj. o 375.000 zł wyższej od
  wskazanej w § 3 uchwały, kwoty źródła pokrycia deficytu kredytami (1.300.000 zł).
  Reasumując powyższe ustalenia Skład Orzekający stwierdza możliwość sfinansowania deficytu
  zaplanowanego w projekcie uchwały budżetowej Gminy Łączna na 2016 rok.
  Na podstawie art. 20 ust. 1 ustawy o regionalnych izbach obrachunkowych Wójtowi Gminy Łączna
  przysługuje prawo wniesienia odwołania od niniejszej uchwały do Kolegium Regionalnej Izby
  Obrachunkowej w Kielcach w terminie 14 dni od daty jej doręczenia.


  Data wprowadzenia: 2015-12-21 0835
  Data upublicznienia: 2015-12-21
  Art. czytany: 1899 razy

  Drukowanie dokumentuWiadomość wprowadził: Krzysztof Pastuszka
  Autor dokumentu: Alicja Miernik
  » Pokaż rejestr zmian dla danej wiadomości
  Biuletyn Informacji Publicznej
  Urząd Gminy Łączna
  Czerwona Górka 1B
  26 - 140 Łączna

  tel. 041/25 - 48 - 960
  fax. 041/25-48-977

  Godziny otwarcia:
  Poniedziałek
  7.30-16.00
  Wtorek - Czwartek
  7.30-15.30
  Piątek
  7.30-15.00

  Kasa czynna:
  poniedziałek - piątek
  8.00-13.30

  ePUAP – adres skrytki podawczej: /09v7jfy1xv/SkrytkaESP

  Starostwo Powiatowe
  w Skarżysku-Kamiennej
  www.spskarzysko.bip.doc.pl

  Dziennik Ustaw
  http://dziennikustaw.gov.pl
  Monitor Polski
  http://monitorpolski.gov.pl

  Urząd Gminy Łączna