(K)  A0  A+  A-    
 STRONA GŁÓWNA BIP » Poprzednia strona » Odczyt wiadomości
Menu:
A Urząd Gminy
A Statut Gminy
A Wójt Gminy
A Rada Gminy
A Prawo miejscowe
A Budżet i finanse
A Zamierzenia, strategie i programy
A Publiczny dostępny wykaz danych o środowisku
A Oświadczenia majątkowe
A Przetargi
A Ochrona środowiska
A Jednostki organizacyjne
A Rejestry
A Komunikaty
A Wybory Samorządowe/Sołeckie/Izby Rolne/Ławnicy/Sejmu i Senatu RP/PE/Prezydent RP
A Konkurs na stanowiska urzędnicze
A Konkursy na dyrektorów szkół
A Współpraca z Organizacjami Pożytku Publicznego
A Audyty i Kontrole
A Kącik adopcyjny bezpańskich zwierząt
A Druki dla interesantów
A Sprawozdania
A Rewitalizacja
A RODO
A Narodowy Spis Powszechny/Rolny/Ludności
A -------------------------
A Jak załatwić sprawę
A Redaktorzy strony
A Statystyka odwiedzin
A Statystyka czytalności
A Wyszukaj urzędnika
A Rejestr zmian
A Mapa serwisu
Wyszukiwarka


»Wyszukiwanie zaawansowane
Archiwalne menu:
Ostatnie 5 wiadomości:
A» Protokół z głosowania i wyników wyborów Wójta Gminy Łączna II tura
A» Wzór zgłoszenia członków do OKW w wyborach do Parlamentu Europejskiego
A» INFORMACJA KOMISARZA WYBORCZEGO W KIELCACH IV z dnia 22 kwietnia 2024 r.
A» KALENDARZ WYBORCZY DLA WYBORÓW POSŁÓW DO PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO W DNIU 9 CZERWCA 2024 R.
A» Postanowienie Nr 352/2024 Komisarza Wyborczego w Kielcach z dnia 19 kwietnia 2024r.
 • Przetargi
 • 2019
 • ZAPYTANIE OFERTOWE na wykonanie i dostarczenie dwóch tablic pamiątkowych

  Gmina Łączna (Zamawiający) zaprasza do składania ofert na wykonanie i dostarczenie dwóch tablic pamiątkowych na podkładzie z blachy dla inwestycji pn: „Modernizacja infrastruktury sportowej oraz zakup nowoczesnego wyposażenia oraz pomocy dydaktycznych do placówek edukacyjnych z terenu Gminy Łączna” w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020.
  I. Zakres zadania
  1. Wykonanie dwóch tablic pamiątkowych o wymiarach 80 x 120 cm.
  2. Treść umieszczona na poszczególnych tablicach zostanie indywidualnie uzgodniona z Zamawiającym.
  3. Wizualizacja wstępna:

  4. Wykonawca zobowiązany będzie do dostarczenia tablic pamiątkowych w miejscu wskazanym przez Zamawiającego w ramach ceny jednostkowej za wykonanie tablic.
  II. Tablice powinny być wykonane zgodnie z:
  1. dokumentami i wytycznymi w zakresie działań informacyjno - promocyjnych w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego 2014-2020;
  2. dokumentami i wytycznymi Ministerstwa Rozwoju Regionalnego dotyczącymi Regionalnych Programów Operacyjnych.
  III. Przewidywany termin realizacji zadania.
  Tablice pamiątkowe do 15 maja 2019r.
  IV. Opis sposobu obliczenia ceny oraz rodzaj i opis kryteriów, którymi będzie się kierował Zamawiający przy wyborze oferty.
  1. Zamawiający będzie oceniał każdą z ofert na podstawie następujących kryteriów:
  Lp. Kryterium Ranga
  1. Cena 100%
  RAZEM 100%
  1. Sposób obliczenia ceny oferty:
  • Na cenę oferty składać się będą wszystkie koszty ponoszone przez wykonawcę związane z realizacją zamówienia wraz z podatkiem od towarów i usług (VAT).
  • Wszystkie ceny mają być zaokrąglone do dwóch miejsc po przecinku, z uwzględnieniem zasad zaokrąglania liczb (tj. 5 i powyżej w górę, poniżej w dół).
  • Wykonawca poda wartość netto i brutto w złotych polskich.
  • Oferowana cena, która będzie brana pod uwagę przy ocenie ofert to cena brutto, traktowana jako ostateczna do zapłaty przez Zamawiającego, określana do dwóch miejsc po przecinku, zawierająca wszystkie koszty związane z realizacją zamówienia, wartość netto, podatek VAT.
  V. Miejsce, sposób i termin składania
  1. Ofertę na wypełnionym formularzu - załączniki nr 1, należy dostarczyć do:

  Urzędu Gminy Łączna
  Kamionki 60
  26-140 Łączna
  2. Poprzez:
  • Osobiste złożenie w sekretariacie.
  • Za pośrednictwem poczty tradycyjnej.
  • E-mailem na adres [email protected]
  • Faksem na nr 41 254 89 77
  Termin składania ofert upływa dnia 18 kwietnia 2019 roku – decyduje data wpłynięcia.
  Osoba do kontaktu: Sylwia Mendak
  Tel.: 41 254 89 64
  e-mail: [email protected]

  Data wprowadzenia: 2019-04-09 0850
  Data upublicznienia: 2019-04-09
  Art. czytany: 2370 razy

  » Gmina Łączna (Zamawiający) zaprasza do składania ofert na wykonanie i dostarczenie dwóch tablic - rozmiar: 1634789 bajtów
  Typ pliku: application/pdf
  » Gmina Łączna (Zamawiający) zaprasza do składania ofert na wykonanie i dostarczenie dwóch tablic - rozmiar: 301568 bajtów
  Typ pliku: application/msword
  Drukowanie dokumentuWiadomość wprowadził: Mirosław Kopytek
  Autor dokumentu: Sylwia Mendak
  Rejestr zmian:
  2019-04-09
  1. Typ zdarzenia: dodanie załącznika - pliku - Zmienił: Mirosław Kopytek
  2. Typ zdarzenia: usunięcie załącznika - Zmienił: Mirosław Kopytek
  3. Typ zdarzenia: dodanie załącznika - pliku - Zmienił: Mirosław Kopytek
  4. Typ zdarzenia: dodanie załącznika - pliku - Zmienił: Mirosław Kopytek
  5. Typ zdarzenia: nowa wiadomość - Zmienił: Mirosław Kopytek
  Biuletyn Informacji Publicznej
  Urząd Gminy Łączna
  Czerwona Górka 1B
  26 - 140 Łączna

  tel. 041/25 - 48 - 960
  fax. 041/25-48-977

  Godziny otwarcia:
  Poniedziałek
  7.30-16.00
  Wtorek - Czwartek
  7.30-15.30
  Piątek
  7.30-15.00

  Kasa czynna:
  poniedziałek - piątek
  8.00-13.30

  ePUAP – adres skrytki podawczej: /09v7jfy1xv/SkrytkaESP

  Starostwo Powiatowe
  w Skarżysku-Kamiennej
  www.spskarzysko.bip.doc.pl

  Dziennik Ustaw
  http://dziennikustaw.gov.pl
  Monitor Polski
  http://monitorpolski.gov.pl

  Urząd Gminy Łączna