(K)  A0  A+  A-    
 STRONA GŁÓWNA BIP » Poprzednia strona » Odczyt wiadomości
Menu:
A Urząd Gminy
A Statut Gminy
A Wójt Gminy
A Rada Gminy
A Prawo miejscowe
A Budżet i finanse
A Zamierzenia, strategie i programy
A Publiczny dostępny wykaz danych o środowisku
A Oświadczenia majątkowe
A Przetargi
A Ochrona środowiska
A Jednostki organizacyjne
A Rejestry
A Komunikaty
A Wybory Samorządowe/Sołeckie/Izby Rolne/Ławnicy/Sejmu i Senatu RP/PE/Prezydent RP
A Konkurs na stanowiska urzędnicze
A Konkursy na dyrektorów szkół
A Współpraca z Organizacjami Pożytku Publicznego
A Audyty i Kontrole
A Kącik adopcyjny bezpańskich zwierząt
A Druki dla interesantów
A Sprawozdania
A Rewitalizacja
A RODO
A Narodowy Spis Powszechny/Rolny/Ludności
A -------------------------
A Jak załatwić sprawę
A Redaktorzy strony
A Statystyka odwiedzin
A Statystyka czytalności
A Wyszukaj urzędnika
A Rejestr zmian
A Mapa serwisu
Wyszukiwarka


»Wyszukiwanie zaawansowane
Archiwalne menu:
Ostatnie 5 wiadomości:
A» Protokół z głosowania i wyników wyborów Wójta Gminy Łączna II tura
A» Wzór zgłoszenia członków do OKW w wyborach do Parlamentu Europejskiego
A» INFORMACJA KOMISARZA WYBORCZEGO W KIELCACH IV z dnia 22 kwietnia 2024 r.
A» KALENDARZ WYBORCZY DLA WYBORÓW POSŁÓW DO PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO W DNIU 9 CZERWCA 2024 R.
A» Postanowienie Nr 352/2024 Komisarza Wyborczego w Kielcach z dnia 19 kwietnia 2024r.
 • Prawo miejscowe
 • Uchwały Rady Gminy
 • Rok 2006
 • Uchwała Nr 23/IV/2006 Rady Gminy Łączna z dnia 27 kwietnia 2006r.

  Uchwała Nr 23/IV/2006 Rady Gminy Łączna z dnia 27 kwietnia 2006r.


  Uchwała Nr 23/IV/2006
  Rady Gminy Łączna
  z dnia 27 kwietnia 2006r.


  W sprawie: zmian w Uchwale Nr 18/III/2006 Rady Gminy Łączna z dnia 31 marca 2006r
  w sprawie zmian budżetu gminy na 2006r.


  Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 4 ustawy z dnia 08 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2001 r., Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.) w związku z art. 165 ust. 1 i 2 i art. 184 ust. 1 pkt. 1, 2, 7 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2005 r. Nr 249, poz. 2104) uchwala się co następuje:

  § 1

  Wprowadza się zmiany do Uchwały Nr 18/III/2006 Rady Gminy w Łącznej z dnia 31 marca 2006r.
  w sprawie zmian budżetu Gminy na 2006 rok.

  § 2

  W paragrafie 2 Uchwały Nr 18/III/2006 Rady Gminy Łączna z dnia 31 marca 2006r wykreśla się zapis:
  W § 1 zwiększa się dochody budżetu gminy o kwotę 113 276 zł w tym:
  - dotacje na zadania zlecone 32 895 zł,
  - subwencje: 80 381 zł.
  oraz zmniejsza się dochody budżetu o kwotę 28 zł.
  Dochody budżetu gminy po zmianach wynoszą 9 237 248 zł.
  W załączniku Nr 1 Plan dochodów budżetu gminy na 2006r. wprowadza się zmiany:
  a) zwiększa się plan dochodów budżetu o kwotę 113 276 zł
  w pkt. a) w dziale: 750, rozdział: 75011, paragraf: 2350 kwotę 11.000 zł.


  Paragraf 2 Uchwały Nr 18/III/2006 Rady Gminy Łączna z dnia 31 marca 2006r otrzymuje brzmienie:
  W § 1 zwiększa się dochody budżetu gminy o kwotę 102 276 zł w tym:
  - dotacje na zadania zlecone 21 895 zł,
  - subwencje: 80 381 zł.
  oraz zmniejsza się dochody budżetu o kwotę 28 zł.
  Dochody budżetu gminy po zmianach wynoszą 9 226 248 zł.

  W pkt. b) wykreśla się zapis: zmniejsza się plan dochodów budżetu o kwotę 28 zł w dziale: 750, rozdział: 75011, paragraf 2010 .


  Pkt. b) otrzymuje brzmienie:
  zmniejsza się plan dochodów budżetu o kwotę 28 zł w dziale:

  751 Urzędy naczelnych organów władzy, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa
  75101 Urzędy naczelnych organów władzy, kontroli i ochrony prawa 28
  2010 Dotacje celowe przekazane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami 28
  Ogółem zmniejszenie dochodów 28

  W § 2 wykreśla się zapis:
  zwiększa się wydatki budżetu gminy o kwotę 113 276zł. tj. na wydatki bieżące z tego:
  a) wynagrodzenia i pochodne – 15 615 zł.
  b) pozostałe wydatki bieżące – 97 661 zł.
  oraz zmniejsza się wydatki budżetu gminy na wynagrodzenia i pochodne o kwotę 28 zł.
  Wydatki budżetu gminy po zmianach wynoszą 9 826 248 zł.
  W załączniku Nr 2 Plan wydatków budżetu gminy na 2006 r. wprowadza się zmiany:
  a) zwiększa się plan wydatków budżetu o kwotę 113 276zł w działach:

  w pkt. a) wykreśla się zapis:
  dział: 854 rozdział: 85415, paragraf: 2030
  dział: 750, rozdział: 75011, paragraf: 4210; 4260;4300 na kwotę 11.000 zł.

  Paragraf 2 Uchwały Nr 18/III/2006 Rady Gminy Łączna z dnia 31 marca 2006r otrzymuje brzmienie:

  W § 2 zwiększa się wydatki budżetu gminy o kwotę 102 276 zł. tj. na wydatki bieżące z tego:
  a) wynagrodzenia i pochodne – 15 615 zł.
  b) pozostałe wydatki bieżące – 86 661 zł.
  oraz zmniejsza się wydatki budżetu gminy na wynagrodzenia i pochodne o kwotę 28 zł.
  Wydatki budżetu gminy po zmianach wynoszą 9 815 248 zł.
  W załączniku Nr 2 Plan wydatków budżetu gminy na 2006 r. wprowadza się zmiany:
  a) zwiększa się plan wydatków budżetu o kwotę 102 276zł.
  pkt. a) otrzymuje brzmienie: dział: 854, rozdział: 85415, paragraf: 3250.

  W pkt. b) Wykreśla się zapis: zmniejsza się wydatki budżetu o kwotę 28 zł w dziale: 750, rozdział 75011, paragraf 2010 na kwotę 28 zł.

  Pkt. b) otrzymuje brzmienie:

  751 Urzędy naczelnych organów władzy, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa
  75101 Urzędy naczelnych organów władzy, kontroli i ochrony prawa 28
  4010 Wynagrodzenia osobowe 23
  4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 4
  4120 Składki na fundusz pracy 1
  Ogółem zmniejszenie wydatków 28
  § 3

  Wykreśla się zapis § 3 Uchwały Nr 18/III/2006 Rady Gminy Łączna z dnia 31 marca 2006r.
  Paragraf 3 otrzymuje brzmienie:

  W paragrafie 13 zmniejsza się plan dochodów i wydatków o kwotę 28 zł. Paragraf ten otrzymuje brzmienie „Ustala się dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami w wysokości 2 122 524zł oraz wydatki 2 122 524zł zgodnie z załącznikiem Nr 10”.

  § 4

  Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

  § 5

  Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Świętokrzyskiego oraz na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Gminy Łączna i wchodzi w życie z dniem podjęcia.  Data wprowadzenia: 2006-10-13 1043
  Data upublicznienia: 2006-10-13
  Art. czytany: 3462 razy

  Drukowanie dokumentuWiadomość wprowadził: Krzysztof Pastuszka
  » Pokaż rejestr zmian dla danej wiadomości
  Biuletyn Informacji Publicznej
  Urząd Gminy Łączna
  Czerwona Górka 1B
  26 - 140 Łączna

  tel. 041/25 - 48 - 960
  fax. 041/25-48-977

  Godziny otwarcia:
  Poniedziałek
  7.30-16.00
  Wtorek - Czwartek
  7.30-15.30
  Piątek
  7.30-15.00

  Kasa czynna:
  poniedziałek - piątek
  8.00-13.30

  ePUAP – adres skrytki podawczej: /09v7jfy1xv/SkrytkaESP

  Starostwo Powiatowe
  w Skarżysku-Kamiennej
  www.spskarzysko.bip.doc.pl

  Dziennik Ustaw
  http://dziennikustaw.gov.pl
  Monitor Polski
  http://monitorpolski.gov.pl

  Urząd Gminy Łączna