(K)  A0  A+  A-    
 STRONA GŁÓWNA BIP » Poprzednia strona » Odczyt wiadomości
Menu:
A Urząd Gminy
A Statut Gminy
A Wójt Gminy
A Rada Gminy
A Prawo miejscowe
A Budżet i finanse
A Zamierzenia, strategie i programy
A Publiczny dostępny wykaz danych o środowisku
A Oświadczenia majątkowe
A Przetargi
A Ochrona środowiska
A Jednostki organizacyjne
A Rejestry
A Komunikaty
A Wybory Samorządowe/Sołeckie/Izby Rolne/Ławnicy/Sejmu i Senatu RP/PE/Prezydent RP
A Konkurs na stanowiska urzędnicze
A Konkursy na dyrektorów szkół
A Współpraca z Organizacjami Pożytku Publicznego
A Audyty i Kontrole
A Kącik adopcyjny bezpańskich zwierząt
A Druki dla interesantów
A Sprawozdania
A Rewitalizacja
A RODO
A Narodowy Spis Powszechny/Rolny/Ludności
A -------------------------
A Jak załatwić sprawę
A Redaktorzy strony
A Statystyka odwiedzin
A Statystyka czytalności
A Wyszukaj urzędnika
A Rejestr zmian
A Mapa serwisu
Wyszukiwarka


»Wyszukiwanie zaawansowane
Archiwalne menu:
Ostatnie 5 wiadomości:
A» Petycja nr 2024.01 z dn. 06.05.2024r
A» Ponowna petycja w sprawie zmiany lokalizacji wiaty w msc. Gózd
A» Petycja dot. przywrócenia przystanku w Klonowie 22.02.2024r.
A» Zarządzenie Nr 23/2024 Wójta Gminy Łączna z dnia 22 maja 2024r.
A» Zarządzenie Nr 22/2024 Wójta Gminy Łączna z dnia 22 maja 2024r.
 • Przetargi
 • 2012r.
 • Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty dotyczącej postępowania na „Zakup energii elektrycznej”

  Znak: T.271.2.2012 Łączna, 27.03.2012r.


  Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty dotyczącej postępowania na „Zakup energii elektrycznej”

  Zgodnie z art. 92 ust. 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych
  (Dz. U. z 2007 r. nr 223 poz. 1655 ze zm.) informujemy, że w postępowaniu prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego na:
  - Zakup energii elektrycznej, dokonano wyboru najkorzystniejszej oferty.
  W przedmiotowym postępowaniu złożono 8 ofert. Dla części I zamówienia złożono 5 ofert. Dla części II zamówienia 3 oferty.
  Zamawiający dokonał oceny i porównania złożonych ofert nie podlegających odrzuceniu
  tj.8 ofert. Zgodnie ze Specyfikacją Istotnych Warunków Zamówienia jedynym kryterium jakim kierował się Zamawiający przy wyborze oferty najkorzystniejszej była cena brutto za realizację zamówienia. Zamawiający zgodnie ze wskazaną w specyfikacji formułą dokonał oceny punktowej złożonych ofert.

  Wykaz, ocena i porównanie złożonych ofert:

  Dla części I zamówienia:

  Nr oferty Firma (nazwa) lub nazwisko oraz adres wykonawcy Streszczenie spełniania warunków udziału
  w postępowaniu i oceny ofert Cena brutto za realizację zamówienia Punktacja
  1. FITEN S.A.
  ul. Ligocka 103 40-568 Katowice
  Wykonawca spełnia warunki udziału w postępowaniu, oferta nie podlega odrzuceniu 238 542,51 zł 96,68
  2. CORRENTE Sp. z o.o.
  ul. Konotopska 4
  05-850 Ożarów Mazowiecki
  Wykonawca spełnia warunki udziału w postępowaniu, oferta nie podlega odrzuceniu 245 885,85 zł 93,80
  3. KRI Marketing and Trading SA
  ul. Piwna 28/31
  80-831 Gdańsk Wykonawca spełnia warunki udziału w postępowaniu, oferta nie podlega odrzuceniu 236 566,50 zł 97,49
  4. PGE OBRÓT S.A.
  ul. 8-go marca 6
  35-959 Rzeszów
  Wykonawca spełnia warunki udziału w postępowaniu, oferta nie podlega odrzuceniu 233 798,40 zł

  98,64


  5. Vattenfall Sales Poland Sp. z o.o.
  ul. Berlickiego 2
  44-100 Gliwice Wykonawca spełnia warunki udziału w postępowaniu, oferta nie podlega odrzuceniu 230 630,29 zł 100

  Dla części II zamówienia:

  Nr oferty Firma (nazwa) lub nazwisko oraz adres wykonawcy Streszczenie spełniania warunków udziału
  w postępowaniu
  i oceny ofert Cena brutto za realizację zamówienia Punktacja
  1 CORRENTE Sp. z o.o.
  ul. Konotopska 4
  05-850 Ożarów Mazowiecki
  Wykonawca spełnia warunki udziału w postępowaniu, oferta nie podlega odrzuceniu 23 008,88 zł 98,07
  2 KRI Marketing and Trading SA
  ul. Piwna 28/31
  80-831 Gdańsk Wykonawca spełnia warunki udziału w postępowaniu, oferta nie podlega odrzuceniu 22 565,80 zł 100
  3 PGE OBRÓT S.A.
  ul. 8-go marca 6
  35-959 Rzeszów
  Wykonawca spełnia warunki udziału w postępowaniu, oferta nie podlega odrzuceniu 23 425,35 zł 96,33

  Na podstawie oceny spełnienia warunków udziału w postępowaniu oraz kryteriów oceny ofert ustalono, iż w części I zamówienia oferta nr 5 - Vattenfall Sales Poland Sp. z o.o., ul. Berlickiego 2,
  44-100 Gliwice odpowiada wszystkim wymaganiom określonym w Ustawie oraz w specyfikacji
  i została oceniona jako najkorzystniejsza w oparciu o podane w specyfikacji kryterium wyboru.
  Vattenfall Sales Poland Sp. z o.o., ul. Berlickiego 2, 44-100 Gliwice, za realizację przedmiotowego zamówienia zaproponowała najniższą cenę za zadanie tj. 230 630,29 zł, co jest równoznaczne
  z przyznaniem maksymalnej liczby punktów (100) za zadanie.
  Na podstawie oceny spełnienia warunków udziału w postępowaniu oraz kryteriów oceny ofert ustalono, iż w części II zamówienia oferta nr 2 - KRI Marketing and Trading SA, ul. Piwna 28/31, 80-831 Gdańsk odpowiada wszystkim wymaganiom określonym w Ustawie oraz w specyfikacji
  i została oceniona jako najkorzystniejsza w oparciu o podane w specyfikacji kryterium wyboru.
  KRI Marketing and Trading SA, ul. Piwna 28/31, 80-831 Gdańsk, za realizację przedmiotowego zamówienia zaproponowała najniższą cenę za zadanie tj. 22 565,80 zł, co jest równoznaczne
  z przyznaniem maksymalnej liczby punktów (100) za zadanie.


  Data wprowadzenia: 2012-03-27 1501
  Data upublicznienia: 2012-03-27
  Art. czytany: 2991 razy

  Drukowanie dokumentuWiadomość wprowadził: Krzysztof Pastuszka
  » Pokaż rejestr zmian dla danej wiadomości
  Biuletyn Informacji Publicznej
  Urząd Gminy Łączna
  Czerwona Górka 1B
  26 - 140 Łączna

  tel. 041/25 - 48 - 960
  fax. 041/25-48-977

  Godziny otwarcia:
  Poniedziałek
  7.30-16.00
  Wtorek - Czwartek
  7.30-15.30
  Piątek
  7.30-15.00

  Kasa czynna:
  poniedziałek - piątek
  8.00-13.30

  ePUAP – adres skrytki podawczej: /09v7jfy1xv/SkrytkaESP

  Starostwo Powiatowe
  w Skarżysku-Kamiennej
  www.spskarzysko.bip.doc.pl

  Dziennik Ustaw
  http://dziennikustaw.gov.pl
  Monitor Polski
  http://monitorpolski.gov.pl

  Urząd Gminy Łączna