(K)  A0  A+  A-    
 STRONA GŁÓWNA BIP » Poprzednia strona » Odczyt wiadomości
Menu:
A Urząd Gminy
A Statut Gminy
A Wójt Gminy
A Rada Gminy
A Prawo miejscowe
A Budżet i finanse
A Zamierzenia, strategie i programy
A Publiczny dostępny wykaz danych o środowisku
A Oświadczenia majątkowe
A Przetargi
A Ochrona środowiska
A Jednostki organizacyjne
A Rejestry
A Komunikaty
A Wybory Samorządowe/Sołeckie/Izby Rolne/Ławnicy/Sejmu i Senatu RP/PE/Prezydent RP
A Konkurs na stanowiska urzędnicze
A Konkursy na dyrektorów szkół
A Współpraca z Organizacjami Pożytku Publicznego
A Audyty i Kontrole
A Kącik adopcyjny bezpańskich zwierząt
A Druki dla interesantów
A Sprawozdania
A Rewitalizacja
A RODO
A Narodowy Spis Powszechny/Rolny/Ludności
A -------------------------
A Jak załatwić sprawę
A Redaktorzy strony
A Statystyka odwiedzin
A Statystyka czytalności
A Wyszukaj urzędnika
A Rejestr zmian
A Mapa serwisu
Wyszukiwarka


»Wyszukiwanie zaawansowane
Archiwalne menu:
Ostatnie 5 wiadomości:
A» projekt UCHWAŁA NR …………………… RADY GMINY ŁĄCZNA z dnia …………………
A» projekt UCHWAŁA NR …………………… RADY GMINY ŁĄCZNA z dnia …………………
A» Projekt UCHWAŁA NR .......... RADY GMINY ŁĄCZNA z dnia ............ 2023 r.
A» projekt UCHWAŁA NR ………………… RADY GMINY ŁĄCZNA z dnia ……………2023r..
A» projekt UCHWAŁA NR ………………… RADY GMINY ŁĄCZNA z dnia ……………2023r..
 • Prawo miejscowe
 • Uchwały Rady Gminy
 • Rok 2015
 • Uchwała Nr XIII/60/2015 Rady Gminy Łączna z dnia 29 października 2015r.

  w sprawie rozpatrzenia skargi na działalność Wójta Gminy Łączna

  Uchwała Nr XIII/60/2015
  Rady Gminy Łączna
  z dnia 29 października 2015r.
  w sprawie rozpatrzenia skargi na działalność Wójta Gminy Łączna

  Na podstawie art. 18 a ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym ( Dz. U. z 2013r. poz.594 ze zm. ), w związku z art. 229 pkt 3, art.238 § 1, art. 239 § 1 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego ( Dz. U. z 2013r. poz.267 z późn.zm. ) Rada Gminy Łączna uchwala, co następuje:


  § 1
  Po rozpatrzeniu skargi na działalność Wójta Gminy Łączna Rada Gminy Łączna uznaje skargę za bezzasadną z przyczyn określonych w uzasadnieniu do niniejszej uchwały.
  § 2
  Zobowiązuje się Przewodniczącego Rady Gminy Łączna do powiadomienia skarżącego o sposobie załatwienia skargi, poprzez przesłanie skarżącemu odpisu niniejszej uchwały wraz z uzasadnieniem.
  § 3
  Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

  U Z A S A D N I E N I E
  do uchwały Nr XIII/60/2015 Rady Gminy Łączna z dnia 29 października 2015r.

  Pismem z dnia 22 września 2015r. (data wpływu do Rady Gminy 29.09.2015r.) Pan Jerzy Rzońca zam. Gózd 85 A złożył pisemną skargę na brak działań Urzędu. Skarga dotyczyła częstych i niespodziewanych braków wody. Mieszkaniec prosił o wyjaśnienie powodów i podjęcie realnych działań w kierunku usunięcia problemu.

  Ponieważ skarga dotyczyła wodociągu, za który odpowiedzialny jest Zakład Gospodarki Komunalnej w Łącznej, o złożenie wyjaśnień poproszony został Kierownik Zakładu.
  Dnia 13 października 2015r. Pan Jacek Śladkowski - Kierownik Zakładu Gospodarki Komunalnej w piśmie skierowanym do Przewodniczącej Rady Gminy udzielił stosownych wyjaśnień w tej sprawie - poinformował, że w roku 2015 były dwie awarie wody z ujęcia Czerwona Górka.
  Pierwsza była 07.08.2015r. i spowodowana była niskim poziomem wody w ujęciu Czerwona Górka, co spowodowało wyłączenie się pompy głębinowej przed sucho biegiem. W okresie poprzedzającym w/w awarię pobór wody przekraczał czterokrotnie wydajność w/w ujęcia wody. Po obniżeniu pompy o 4 m ( dołożono jedną sztangę ) ujęcie wody udało się włączyć i w ciągu 36 godz. woda dotarła do wszystkich odbiorców. W tym czasie pracownicy Zakładu dowozili wodę wynajętym beczkowozem do wszystkich miejscowości zasilanych z ujęcia wody Czerwona Górka.
  Druga awaria miała miejsce w dniu 22 września br. i była spowodowana zwarciem silnika pompy na ujęciu wody co spowodowało spalenie się bezpieczników.

  W związku z powyższym podjęcie uchwały tej treści jest zasadne, konieczne i w pełni uzasadnione.

  Pouczenie - zgodnie z art. 239 § 1 Kodeksu postępowania administracyjnego - w przypadku gdy skarga uznana została za bezzasadną , i jej bezzasadność wykazano w odpowiedzi na skargę, a skarżący ponowił skargę bez wskazania nowych okoliczności, Rada Gminy Łączna może w odpowiedzi na tę skargę podtrzymać swoje poprzednie stanowisko.


  Data wprowadzenia: 2015-11-17 1456
  Data upublicznienia: 2015-11-17
  Art. czytany: 2487 razy

  Drukowanie dokumentuWiadomość wprowadził: Krzysztof Pastuszka
  » Pokaż rejestr zmian dla danej wiadomości
  Biuletyn Informacji Publicznej
  Urząd Gminy Łączna
  Czerwona Górka 1B
  26 - 140 Łączna

  tel. 041/25 - 48 - 960
  fax. 041/25-48-977

  Godziny otwarcia:
  Poniedziałek
  7.30-16.00
  Wtorek - Czwartek
  7.30-15.30
  Piątek
  7.30-15.00

  Kasa czynna:
  poniedziałek - piątek
  8.00-13.30

  ePUAP – adres skrytki podawczej: /09v7jfy1xv/SkrytkaESP

  Starostwo Powiatowe
  w Skarżysku-Kamiennej
  www.spskarzysko.bip.doc.pl

  Dziennik Ustaw
  http://dziennikustaw.gov.pl
  Monitor Polski
  http://monitorpolski.gov.pl

  Urząd Gminy Łączna