(K)  A0  A+  A-    
 STRONA GŁÓWNA BIP » Poprzednia strona » Odczyt wiadomości
Menu:
Urząd Gminy
Statut Gminy
Wójt Gminy
Rada Gminy
Prawo miejscowe
Budżet i finanse
Zamierzenia, strategie i programy
Publiczny dostępny wykaz danych o środowisku
Oświadczenia majątkowe
Przetargi
Ochrona środowiska
Jednostki organizacyjne
Rejestry
Komunikaty
Wybory Samorządowe/Sołeckie/Izby Rolne/Ławnicy/Sejmu i Senatu RP/PE/Prezydent RP
Konkurs na stanowiska urzędnicze
Konkursy na dyrektorów szkół
Współpraca z Organizacjami Pożytku Publicznego
Audyty i Kontrole
Kącik adopcyjny bezpańskich zwierząt
Druki dla interesantów
Sprawozdania
Rewitalizacja
RODO
Narodowy Spis Powszechny/Rolny/Ludności
-------------------------
Jak załatwić sprawę
Redaktorzy strony
Statystyka odwiedzin
Statystyka czytalności
Wyszukaj urzędnika
Rejestr zmian
Mapa serwisu
Wyszukiwarka


»Wyszukiwanie zaawansowane
Archiwalne menu:
Ostatnie 5 wiadomości:
» Zarządzenie Nr 34/2024 Wójta Gminy Łączna z dnia 15 lipca 2024r.
» Oświadczenie majątkowe na początek kadencji - Radna Dulęba Karolina
» Oświadczenie majątkowe na początek kadencji - Radny Fąfara Tomasz
» Oświadczenie majątkowe na początek kadencji - Radny Furmańczyk Piotr
» Oświadczenie majątkowe na początek kadencji - Radna Kowalik Dorota
 • Współpraca z Organizacjami Pożytku Publicznego
 • PROTOKÓŁ z przeprowadzonych konsultacji społecznych

  Łączna, 30 grudnia 2015 r.
  PROTOKÓŁ
  z przeprowadzonych konsultacji społecznych
  Wieloletniego Programu Współpracy Gminy Łączna z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na lata 2016-2020.

  Konsultacje z organizacjami pozarządowymi i podmiotami, o których mowa w art. 3. ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, zwanych dalej „organizacjami”, zostały przeprowadzone w dniach 9 grudnia do 30 grudnia 2015 r..
  Pierwszy etap prezentacji projektu w/w Programu miał miejsce podczas posiedzenia Komisji Społecznej Rady Gminy Łączna w dniu 9 grudnia br. Podczas tego posiedzenia Program został omówiony członkom Rady, wśród których znajdowali się także członkowie 4 organizacji pożytku publicznego z terenu naszej Gminy.
  Następnie w dniu 11 grudnia br. zaproszenie do konsultacji społecznych w/w Programu zostało opublikowane na stronie Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu Gminy Łączna, które do dnia dzisiejszego przeglądało prawie sto osób.
  Kilku organizacjom projekt uchwały został przekazany pocztą elektroniczną, niektórym został wydrukowany i przekazany „do rąk własnych” w tut. Urzędzie, a w wyjątkowych przypadkach o rozpoczętych konsultacjach Sekretarz Gminy osobiście informował telefonicznie.
  Radnym jak również sołtysom, którzy w znacznej liczbie także są członkami kół gospodyń wiejskich bądź innych organizacji dostarczone zostały wydrukowane i dostarczone projekty Wieloletniego Programu Współpracy wraz zaproszeniem na dzisiejsze posiedzenie Rady.
  Ponadto ogłoszenie o konsultacjach wywieszono w dniu 11 grudnia br. również na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy w Łącznej.
  Tematem prowadzonych konsultacji, było wyrażenie przez organizacje opinii na temat przedłożonego projektu uchwały w sprawie przyjęcia Wieloletniego Programu Współpracy Gminy Łączna z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na lata 2016-2020.

  Do dnia dzisiejszego nie zgłoszono żadnych opinii i poprawek do projektu w/w Programu współpracy.
  Zgodnie z § 4 ust. 6 uchwały Nr XLIII/36/2010 Rady Gminy Łączna z dnia 28 października 2010 r. w sprawie określenia sposobu konsultowania z organizacjami pozarządowymi i podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie projektów aktów prawa miejscowego gminy Łączna w dziedzinach dotyczących działalności statutowej tych organizacji konsultacje uważa się za ważne.
  Z uwagi na powyższe Projekt Wieloletniego Programu współpracy na lata 2016-2020 został skierowany pod obrady Rady Gminy Łączna.

  Informację o wynikach konsultacji społecznych podaje się do wiadomości na stronie internetowej Gminy BIP, w zakładce „Współpraca z Organizacjami Pożytku Publicznego”.

  Na tym protokół zakończono i podpisano.


  Mirosław Kopytek
  Sekretarz Gminy Łączna


  Data wprowadzenia: 2015-12-31 1112
  Data upublicznienia: 2015-12-31
  Art. czytany: 4317 razy

  Drukowanie dokumentuWiadomość wprowadził: Krzysztof Pastuszka
  Autor dokumentu: Mirosław Kopytek
  » Pokaż rejestr zmian dla danej wiadomości
  Biuletyn Informacji Publicznej
  Urząd Gminy Łączna
  Czerwona Górka 1B
  26 - 140 Łączna

  tel. 041/25 - 48 - 960
  fax. 041/25-48-977

  Godziny otwarcia:
  Poniedziałek
  7.30-16.00
  Wtorek - Czwartek
  7.30-15.30
  Piątek
  7.30-15.00

  Kasa czynna:
  poniedziałek - piątek
  8.00-13.30

  ePUAP – adres skrytki podawczej: /09v7jfy1xv/SkrytkaESP

  Starostwo Powiatowe
  w Skarżysku-Kamiennej
  www.spskarzysko.bip.doc.pl

  Dziennik Ustaw
  http://dziennikustaw.gov.pl
  Monitor Polski
  http://monitorpolski.gov.pl

  Urząd Gminy Łączna