(K)  A0  A+  A-    
 STRONA GŁÓWNA BIP » Poprzednia strona » Odczyt wiadomości
Menu:
Urząd Gminy
Statut Gminy
Wójt Gminy
Rada Gminy
Prawo miejscowe
Budżet i finanse
Zamierzenia, strategie i programy
Publiczny dostępny wykaz danych o środowisku
Oświadczenia majątkowe
Przetargi
Ochrona środowiska
Jednostki organizacyjne
Rejestry
Komunikaty
Wybory Samorządowe/Sołeckie/Izby Rolne/Ławnicy/Sejmu i Senatu RP/PE/Prezydent RP
Konkurs na stanowiska urzędnicze
Konkursy na dyrektorów szkół
Współpraca z Organizacjami Pożytku Publicznego
Kontrole
Kącik adopcyjny bezpańskich zwierząt
Druki dla interesantów
Sprawozdania
Rewitalizacja
RODO
Narodowy Spis Powszechny/Rolny/Ludności
-------------------------
Jak załatwić sprawę
Redaktorzy strony
Statystyka odwiedzin
Statystyka czytalności
Wyszukaj urzędnika
Rejestr zmian
Mapa serwisu
Wyszukiwarka


»Wyszukiwanie zaawansowane
Archiwalne menu:
Ostatnie 5 wiadomości:
» Zarządzenie Nr 60/2022 Wójta Gminy Łączna z dnia 29 września 2022r.
» Zarządzenie Nr 59/2022 Wójta Gminy Łączna z dnia 22 września 2022r.
» Zarządzenie Nr 57/2022 Wójta Gminy Łączna z dnia 22 września 2022r.
» Zarządzenie Nr 56/2022 Wójta Gminy Łączna z dnia 22 września 2022r.
» Zarządzenie Nr 53/2022 Wójta Gminy Łączna z dnia 19 września 22r.
 • Prawo miejscowe
 • Uchwały Rady Gminy
 • Rok 2015
 • Uchwała Nr XV/74/2015 Rady GminyŁączna z dnia 30 grudnia 2015 roku

  w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansów ej Gminy Łączna na lata 2016-2025

  Uchwała Nr XV/74/2015
  Rady GminyŁączna
  z dnia 30 grudnia 2015 roku
  w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansów ej Gminy Łączna na lata 2016-2025
  Na podstawie art. 18 ust 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym
  (tekst jedn. Dz.U z 2013 r.,poz 594 z późn.zm.), oraz art. 226, art. 227, art.228 i art. 230 ust.6
  ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (tekst jedn. Dz.U z 2013 r.,poz 885
  z późn.zm.),
  Rada Gminy Łączna uchwala , co następuje:
  § i
  Uchwala się Wieloletnią Prognozę Finansową Gminy Łączna na lata 2016-2025 zgodnie
  z załącznikiem Nr 1 do uchwały.
  § 2
  Ustala się wykaz wieloletnich przedsięwzięć, zgodnie z załącznikiem Nr 2 do uchwały.
  §3
  Przyjmuje się objaśnienia do Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2016-2025 zgodnie
  z załącznikiem Nr 3 do uchwała.
  § 4
  Upoważnia się Wójta do:
  1) zaciągania zobowiązań na wieloletnie przedsięwzięcia w granicach kwot określonych
  w załączniku Nr 2,
  2) zaciągania zobowiązań z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym i latach
  następnych jest niezbędna do zapewnienia ciągłości działania jednostki i z których wynikające
  płatności wykraczają poza rok budżetowy,
  3) przekazania uprawnień kierownikom jednostek budżetowych do zaciągania zobowiązań,
  o których mowa w pkt 1 i 2.
  § 5
  Traci moc Uchwała Nr IW17/2015 Rady Gminy Łączna z dnia 29 stycznia 2015 roku
  w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Łączna na lata 2015-2022
  z późniejszymi zmianami.
  § 6
  Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi.
  § 7
  Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia z mocą obowiązującą od 1 stycznia 2016 roku


  Data wprowadzenia: 2016-01-29 1025
  Data upublicznienia: 2016-01-29
  Art. czytany: 2548 razy

  » uchwała + załączniki - rozmiar: 4542393 bajtów
  Typ pliku: application/download
  Drukowanie dokumentuWiadomość wprowadził: Krzysztof Pastuszka
  » Pokaż rejestr zmian dla danej wiadomości
  Biuletyn Informacji Publicznej
  Urząd Gminy Łączna
  Czerwona Górka 1B
  26 - 140 Łączna

  tel. 041/25 - 48 - 960
  fax. 041/25-48-977

  Godziny otwarcia:
  Poniedziałek
  7.30-16.00
  Wtorek - Czwartek
  7.30-15.30
  Piątek
  7.30-15.00

  Kasa czynna:
  poniedziałek - piątek
  8.00-13.30

  ePUAP – adres skrytki podawczej: /09v7jfy1xv/SkrytkaESP

  Starostwo Powiatowe
  w Skarżysku-Kamiennej
  www.spskarzysko.bip.doc.pl

  Dziennik Ustaw
  http://dziennikustaw.gov.pl
  Monitor Polski
  http://monitorpolski.gov.pl

  Urząd Gminy Łączna