(K)  A0  A+  A-    
 STRONA GŁÓWNA BIP » Poprzednia strona » Odczyt wiadomości
Menu:
Urząd Gminy
Statut Gminy
Wójt Gminy
Rada Gminy
Prawo miejscowe
Budżet i finanse
Zamierzenia, strategie i programy
Publiczny dostępny wykaz danych o środowisku
Oświadczenia majątkowe
Przetargi
Ochrona środowiska
Jednostki organizacyjne
Rejestry
Komunikaty
Wybory Samorządowe/Sołeckie/Izby Rolne/Ławnicy/Sejmu i Senatu RP/PE/Prezydent RP
Konkurs na stanowiska urzędnicze
Konkursy na dyrektorów szkół
Współpraca z Organizacjami Pożytku Publicznego
Audyty i Kontrole
Kącik adopcyjny bezpańskich zwierząt
Druki dla interesantów
Sprawozdania
Rewitalizacja
RODO
Narodowy Spis Powszechny/Rolny/Ludności
-------------------------
Jak załatwić sprawę
Redaktorzy strony
Statystyka odwiedzin
Statystyka czytalności
Wyszukaj urzędnika
Rejestr zmian
Mapa serwisu
Wyszukiwarka


»Wyszukiwanie zaawansowane
Archiwalne menu:
Ostatnie 5 wiadomości:
» UCHWAŁA NR LVII/339/2023 RADY GMINY ŁĄCZNA z dnia 27 listopada 2023 r.
» UCHWAŁA NR LVII/338/2023 RADY GMINY ŁĄCZNA z dnia 27 listopada 2023 r.
» UCHWAŁA NR LVII/337/2023 RADY GMINY ŁĄCZNA z dnia 27 listopada 2023r.
» UCHWAŁA NR LVII/336/2023 RADY GMINY ŁĄCZNA z dnia 27 listopada 2023 r.
» Wykaz miejsc okazjonalnie wykorzystanych do kąpieli
 • Sprawozdania
 • Sprawozdanie z pracy Zespołu Szkół w Łącznej za rok 2015 na posiedzenie Rady Gminy w dniu 05 lutego 2016 r.

  Łączna, 05 luty 2016 r.
  Ldz 5.01.2016
  RADA GMINY
  ŁĄCZNA
  Sprawozdanie z pracy Zespołu Szkół w Łącznej za rok 2015 na posiedzenie Rady Gminy w dniu 05 lutego 2016 r.
  Zespół Szkół w Łącznej - Szkoła Podstawowa i Gimnazjum im. Armii Krajowej Korpus ,,Jodła”, Punkty Przedszkolne
  I. INFORMACJE OGÓLNE
  • Od września 2015 r. w Zespole Szkół naukę rozpoczęło 426 uczniów:
   247 uczniów w Szkole Podstawowej,
   152 uczniów w Gimnazjum
   33 dzieci w 2 oddziałach przedszkolnych 32 pięciolatków i 1 sześciolatek – odroczony)
   oraz 37 dzieci w Punktach Przedszkolnych „Bajkowy Świat”
  • Łącznie w Zespole Szkół jest 21 oddziałów (SP – 13 i w Gimnazjum – 8) oraz
  2 punkty przedszkolne (maluchy i starszaki).
  • Zatrudnionych jest łącznie 48 nauczycieli (22 SP, 22 Gim. i 4 Przedszkole)
  na niepełnych etatach 12 nauczycieli (8 Gim, i 4 SP), w tym:
  16 godz. - dwóch nauczycieli - język polski SP, zaj. komputerowe i język niemiecki SP)
  15 godz. - dwóch nauczycieli (język niemiecki oraz język angielski -Gim.)
  13 godz.- jeden nauczyciel (język niemiecki i wychowanie fizyczne - Gim)
  12 godz. - dwóch nauczycieli (religia Gim, muzyka -SP)
  11 godz. - jeden (chemia-Gim)
  10 godz. - jeden (religia-Gim)
  na ½ etatu – trzech nauczycieli - (nauczyciel biblioteki –SP i dwóch nauczycieli świetlicy - Gim)
  • Zatrudnionych jest 4 pracowników administracji (księgowa, referent, intendent, pracownik administracyjny) i 12 pracowników obsługi (kuchnia - 4, sprzątaczki - 5, portier-1, przedszkole – 2)
  • Następująco przedstawia się zestawienie nauczycieli w oparciu o stopnie kwalifikacji. W Zespole Szkół w Łącznej jest 5 nauczycieli kontraktowych, 10 mianowanych i 33 dyplomowanych – wszyscy zgodnie z odpowiednimi kwalifikacjami.
  • Od września 2015 r. w szkole funkcjonuje dziennik elektroniczny e-dziennik– program zakupiony z funduszy Rady Rodziców.
  • W szkole funkcjonuje świetlica szkolna w godzinach od 7.30 do 15.00,
  z której korzysta 120 dzieci i młodzieży, głównie uczniowie dojeżdżający,
  • Biblioteki szkolne SP i Gimnazjum organizują wspólne konkursy, akcje i spotkania, nawzajem się uzupełniają.
  • W ciągu roku placówka ZS w Łącznej była dwukrotnie kontrolowana przez Kuratorium Oświaty w Kielcach:
  - kontrola doraźna w zakresie przygotowania placówki do przyjęcia dzieci
  sześcioletnich do klas pierwszych – maj – zaleceń nie wydano.
  - kontrola doraźna w zakresie zapewnienia bezpiecznych warunków nauki,
  wychowania, monitorowanie podstawy programowej – listopad - zaleceń nie wydano.

  II. Organizacja szkoły, zajęcia, koła, konkursy, sprawdziany uczniów Zespołu Szkół w Łącznej, najważniejsze wydarzenia.

  1. W Zespole Szkół oprócz zajęć dydaktycznych odbywają się zajęcia pozalekcyjne, które znajdują się w etatach nauczycieli:
  - zajęcia korekcyjno – kompensacyjne – 2 godz. SP i 2 Gim.
  - terapia logopedyczna – 2 godz. SP i 2 godz. oddziały przedszkolne
  - zajęcia dydaktyczno-wyrównawcze - 5 godz. – SP i 1 Gim.
  - zajęcia z wychowania dla bezpieczeństwa – 1 godz.
  - zajęcia rewalidacyjno – wychowawcze (Krystian Smużyński) – 10 godz.
  - zajęcia rewalidacyjne (Patryk Futoma - Gimnazjum)
  - zajęcia gimnastyki korekcyjnej (3b-SP)
  2. Nauczanie indywidualne: dwa w szkole podstawowej (Kamil Ciężarkiewicz – kl. IVb), i czterech w gimnazjum (Kacper Piwowar – kl. IIA, Natalia Jasińska – kl. IIIB, Piotr Dulęba – IIIA, Piotr Waseńczuk – kl. IIIA),
  3. W Zespole Szkół w Łącznej działają organizacje szkolne takie jak: Samorząd Uczniowski SP i Gimnazjum, PCK, Kluby Europejskie, Szk. Koło TPD, Klub
  4H i Koło Patrona Szkoły „Jodełka”, 35 Drużyna Harcerska im. Juranda, oraz SKO dla uczniów SP – obecnie jest 120 członków.
  4. W ramach akcji „Wyprawka dla ucznia” z pomocy finansowej korzystało 15 uczniów klas trzecich i jeden uczeń niepełnosprawny na kwotę 3 500,00 zł.
  5. Od września 2015 r. uczniowie otrzymali darmowe podręczniki z MEN – klasa druga SP oraz dotację na zakup materiałów edukacyjnych i ćwiczeniowych dla uczniów
  • klas pierwszych na kwotę - 2796,75 zł
  • klas drugich SP na kwotę – 3677,75 zł
  • klas czwartych SP na kwotę – 5504,74 zł
  • klas pierwszych Gimnazjum na kwotę - 17351,03 zł
  na łączną kwotę: 29 330,27 zł
  6. Ze stołówki szkolnej korzysta 185 uczniów (139 SP, 46 Gim. i 37 punkty przedszkolne), w tym 85 uczniów zwolnionych z opłat i dofinansowanych przez GOPS w Łącznej i jeden z MOPS w Suchedniowie (53 SP, 26 Gim. I 7 PP).
  7. W ubiegłym roku szkolnym wynik egzaminu Gimnazjum i sprawdzianu uczniów klas szóstych SP przedstawiały się następująco:
  Egzamin W szkole Gminie Powiecie Województwie Kraju
  Liczba zdających
  Wyniki egzaminów w % punktów

  Język polski 68 58 58 60 61 62
  Historia i WOS 68 53 53 60 63 64
  Matematyka 68 42 42 44 47 48
  Przedmioty przyrodnicze 68 41 41 48 49 50
  Język angielski PP 68 53 53 64 64 67
  Język angielski PR 68 34 34 44 44 48

  Sprawdzian


  W szkole


  Gminie Powiecie Województwie
  Liczba zdających Wyniki sprawdzianu w % punktów

  Język polski 44 74 74 73 61
  Matematyka 44 64 65 57 65
  Język angielski 44 79 79 44 76

  Szkoła Podstawowa w Łącznej swym wynikiem zajęła pierwsze miejsce w powiecie a szóste w województwie świętokrzyskim.


  8. 13 uczniów Gimnazjum i 3 uczniów Szkoły Podstawowej otrzymało Stypendium Wójta Gminy Łączna za wyniki w nauce i szczególne osiągnięcia sportowe.
  Dwie uczennice Gimnazjum – Aleksandra Świtek i Aleksandra Piasta oraz jedna uczennica SP – Julia Ligowska - otrzymały Statuetkę Primus Inter Pares. Na uroczystym zakończeniu roku szkolnego, Statuetkę otrzymał również absolwent naszego Gimnazjum – Tomasz Szołdra, który był Laureatem Wojewódzkiego Konkursu Fizycznego w roku 2012, a od września rozpoczął studia na Uniwersytecie Jagiellońskim.

  9. 7 września 2015 r. odbyła się po raz pierwszy Uroczystość Święta Szkoły, która uchwałą połączonych Rad Pedagogicznych Szkoły Podstawowej i Gimnazjum została przeniesiona z dnia 7 maja.

  10. W roku 2015 uczniowie Zespołu Szkół w Łącznej organizowali oraz bardzo aktywnie uczestniczyli w różnych akcjach, m.in ,,Góry Grosza”, „Szlachetnej Paczce” w tym pomoc dla rodziny p. Borowiec, WOŚP, zbieranie plastikowych zakrętek i makulatury, zużytych baterii, ubranek i zabawek dla domów dziecka, oraz pomoc dla schronisk zwierząt, Aktywnie uczestniczyli w imprezach
  i uroczystościach środowiskowych, Jubileuszu 50 – lecia par małżeńskich, 20 – lecia powstania Gminy Łączna, dożynek, spotkanie dla samotnych mieszkańców gminy i inne.

  11. Współpraca z Radą Rodziców układa się dobrze. W roku 2015 rodzice doposażyli świetlicę szkolną w nowe gry, puzzle, meble. Zakupili nagrody książkowe i dyplomy dla uczniów. Dofinansowali wyjazdy edukacyjne dla uczniów. Z wielkim zaangażowaniem uczestniczyli w Kiermaszu Wielkanocnym. Rodzice chętnie współpracują z dyrekcją szkoły przy organizowaniu imprez i konkursów szkolnych (zabawy choinkowe, mikołajki, konkursy dla uczniów) oraz zakupili kwiaty i donice do ukwiecenia budynku szkolnego.

  12. W Dniu Otwartej Szkoły odbyły się prelekcje i spotkania prowadzone przez Wojewódzką i Powiatową Komendę Policji oraz SANEPiD:
  • „Zakres odpowiedzialności prawnej rodzica za nieletniego uczestnika ruchu drogowego”
  • „Rozpoznawanie symptomów używania środków psychotropowych w tym dopalaczy i narkotyków przez dzieci i młodzież”- oraz
  • podczas jesiennych zebrań z rodzicami na temat skutków używania dopalaczy wśród dzieci i młodzieży, prowadzone przez pracownika Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej oraz Policji.

  13. W okresie wakacyjnym w budynku sali gimnastycznej odbywały się półkolonie współorganizowane przez TPD - Oddział Gminny Łączna, na które uczęszczało 45 uczniów z rodzin najuboższych. Ważnym punktem na półkoloniach ponownie był Festyn dla dzieci pod hasłem „Bezpieczne wakacje’, pod patronatem Państwowej Inspekcji Pracy i Agencji Rynku Rolnego
  w Kielcach z udziałem pracowników Ratownictwa Medycznego w Kielcach.

  14. Młodzież gimnazjum uczestniczy w spotkaniach rozgrywek ligowych Klubu VIVE TAURON Kielce w Hali Legionów w Kielcach.
  15. Dzieci z klas młodszych mają możliwość uczestniczenia w nauce tańca prowadzonej przez Olimpijską Szkółkę Tańca i Dobrych Manier „Zatańcz
  z klasą” oraz nauki pływania w Strawczynku.
  III. Udział Zespołu Szkół w Łącznej w realizacji programów, projektów udział w konkursach przedmiotowych organizowanych przez Świętokrzyskie Kuratorium Oświaty i inne instytucje.

  1. PROJEKTY I PROGRAMY

  • W czerwcu 2015 roku w gimnazjum został zakończony Gimnazjalny Innowacyjny Projekt Naukowy „Poznajmy Świat” jako innowacja pedagogiczna Wyższej Szkoły Przedsiębiorczości w Ostrowcu Świętokrzyskim, który prowadziło sześciu nauczycieli gimnazjum z takich przedmiotów jak: matematyka, fizyka, chemia, biologia, geografia i informatyka.

  • Do czerwca odbywały się zajęcia pozalekcyjne (rozwojowe: z języka angielskiego, niemieckiego, informatyki, matematyczno-przyrodnicze, naukowe, sportowe, artystyczne, nauka gry na pianinie i wyrównawcze: z matematyki, języka polskiego, języka angielskiego) oraz zajęcia z doradztwa zawodowego dla uczniów SP i Gim. w ramach projektu „Wyrównywanie szans w Gminie Łączna”. Na zajęcia zapisanych było 196 uczniów Szkoły Podstawowej i 136 uczniów Gimnazjum. Zajęcia te prowadzili nauczyciele Zespołu Szkół i inni zatrudnieni na umowę zlecenie. W ramach tego programu placówka pozyskała wiele pomocy dydaktycznych i sprzętu elektronicznego.

  • Młodzież i dzieci aktywnie uczestniczą w projektach i programach z zakresu profilaktyki. W szkole realizowane są programy: „Trzymaj formę, „Nie pal przy mnie, proszę”, „Palenie jest słabe”, „Akademia dojrzewania”, „Różowa wstążeczka”. Od września do grudnia w szkole pełnił dyżury psycholog,
  z którego bezpłatnych porad korzystali rodzice i uczniowie. Dobrze układa się współpraca z Gminną Komisją ds. Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych. Ze środków Komisji zorganizowana dla naszych uczniów prelekcje i filmy profilaktyczne, odbyły się szkolenia dla nauczycieli oraz otrzymano wsparcie finansowe na realizację programu profilaktycznego na pięciodniowym wyjeździe w czasie ferii zimowych pod hasłem „Wypoczynek bez używek” w Wiśle.

  • Społeczność szkolna Zespołu Szkół w Łącznej w ramach uczestnictwa
  w Stowarzyszeniu Szkół im. Bohaterów Armii Krajowej z terenu województwa świętokrzyskiego (wspólnie z innymi 9 szkołami) brała udział
  w Rajdzie – grze ulicznej dla młodzieży pod hasłem ,,Śladami walk partyzantów Armii Krajowej Ziemi Kieleckiej”. Uczniowie Zespołu Szkół wraz z pocztem sztandarowym biorą udział w licznych uroczystościach patriotycznych na terenie całego województwa.
  • W dalszym ciągu w szkole odbywają się zajęcia piłki nożnej dla uczniów klas młodszych prowadzone przez trenerów Klubu Sportowego KORONA Kielce.
  • Od stycznia 2015 r. w szkole działa Klub Sportowy Orange „SOKÓŁ” Łączna, w ramach Programu Kluby Sportowe Orange - budynek jest oznakowany symbolami klubu, uczniowie otrzymali stroje sportowe, a placówka wiele sprzętu sportowego do treningów i rozgrywek na kwotę około 50 tyś. zł. Działamy w grywalizacji, podejmujemy wyzwania, zdobywamy punkty, które można zamienić na sprzęt sportowy.
  • Szkoła bierze udział w programach rządowych „Szklanka mleka”- klasy SP
  i „Owoce w szkole”- zerówki i klasy I – III.

  • Placówka działa w Programie Rządowym na lata 2014-2016 „Bezpieczna i Przyjazna Szkoła”.
  • W ramach realizacji priorytetów MEN biblioteka szkolna została doposażona w nowe pozycje książkowe, lektury oraz złożono wniosek do Gminy Łączna w ramach Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa na lata 2016-2020, mającego na celu zwiększenie zasobów bibliotecznych w szkołach.

  2. KONKURSY

  Najważniejsze osiągnięcia szkoły w 2015 r.
  • Laureat Wojewódzkiego Konkursu Języka Polskiego – Aleksandra Piasta
  • Laureat Wojewódzkiego Konkursu Matematycznego – Aleksandra Świtek
  • I miejsce w Konkursie Informatycznym powiatu skarżyskiego i szydłowieckiego – Aleksandra Świtek
  • I miejsce w Konkursie Literackim powiatu skarżyskiego – Paulina Wątrobińska
  • I miejsce w I Konkursie Literackim im. Ireny Zielińskiej w Suchedniowie – Julia Ligowska – SP

  • Uczniowie Szkoły Podstawowej i Gimnazjum biorą udział w konkursach przedmiotowych:
  a) w SP - Matematyczno-Przyrodniczym i Języka Angielskiego 5 osób przeszło do II etapu. (4 z matematyki, 1 z języka angielskiego)
  b) w Gimnazjum zakwalifikowało się 9 uczniów do II etapu konkursów z języka polskiego - 5, biologii, chemii, historii -2, z matematyki, chemii, języka niemieckiego, języka angielskiego po jednej osobie. Na chwilę obecną mamy jednego finalistę w etapie wojewódzkim (historia).
  • Zespół Szkół w Łącznej nadal organizuje Gminne Konkursy, w których uczestniczą wszystkie placówek naszej gminy. Są to:
  - Konkurs Ortograficzny dla uczniów klas II i III,
  - Konkurs Matematyczny dla uczniów klas II i III,
  - Konkurs Recytatorski Poezji Świętokrzyskiej dla uczniów klas O i VI,
  - Konkursy Językowe – dla uczniów klas IV – VI.
  • Ponadto uczniowie biorą udział w różnych konkursach organizowanych przez placówki z Gminy Suchedniów zajmując tam wysokie miejsca i wyróżnienia.
  • W ramach akcji ,,Bezpieczny w Internetowej chmurze” uczniowie doskonalą umiejętności prawidłowego korzystania i ,,selekcji informacji” z Internetu.
  3. WYJAZDY EDUKACYJNE
  Ponadto uczniowie brali udział w wyjazdowych zajęciach edukacyjnych:
  a) w Punkcie Przedszkolnym – Bałtów i Krajno oraz cykliczne wyjazdy na basen.
  b) w Szkole Podstawowej do Parku Świętokrzyskiego, Leśnej Klasy w Suchedniowie, wyjazdy na basen do Strawczynka.
  c) Gimnazjum: Warszawa – m.in. Parlament i Centrum Kopernika, zajęcia edukacyjne w siedzibie ŚPN,
  d) Cykliczne wyjazdy uczniów SP i Gim. do kina i teatru oraz na widowiska muzyczne.
  • W ramach projektu „Wyrównywanie szans w Gminie Łączna” na wiosnę ubiegłego roku uczniowie uczestniczyli w wyjazdach:
  - Kazimierz Dolny, Podzamcze i Chęciny oraz trzydniowy do Zakopanego – Szkoła Podstawowa
  - Kraków, Sandomierz, oraz trzydniowy do Zakopanego – Gimnazjum,

  4. OSIĄGNIĘCIA SPORTOWE
  • Podwójnie II miejsce w Finałach Wojewódzkich w tenisie stołowym – Patryk Futoma. Patryk został Sportowcem Niepełnosprawnym Roku 2015, przyznanym przez Kapitułę Świętokrzyskiego Kuratora Oświaty.
  • II miejsce w Halowym Turnieju Piłki Nożnej Chłopców Gimnazjum (Kostomłoty)
  • Uczestnictwo w Wojewódzkiej Lidze Badmintona Dziewcząt i Chłopców Szkoły Podstawowej i Gimnazjum
  • IV miejsce w Półfinałach Wojewódzkich w Halowej Piłce Nożnej Dziewcząt
  • II miejsce w Halowym Turnieju Piłki Nożnej Chłopców Gimnazjum
  • Udział w ogólnopolskim turnieju coca-cola cup
  5. WSPIERANIE PRACY NAUCZYCIELA
  • doskonalenie nauczycieli w ramach realizowanych projektów GIPN;
  • wspieranie pracy wychowawcy klasowego poprzez pomoc pedagoga szkolnego, spotkania z psychologiem w rozwiązywaniu problemów wychowawczo – profilaktycznych;
  • bezpośredni instruktaż w ramach rozmów prowadzonych po obserwowanych lekcjach oraz bieżących kontroli i przeglądów;
  • dofinansowanie do studiów podyplomowych dla nauczycieli
  • Organizowanie lekcji koleżeńskich.

  IV. Zakupy i wydatki na remonty w Zespole Szkół w Łącznej

  • Doposażenie pracowni komputerowych w nowe stanowiska dla uczniów, zakup oprogramowania i książek,
  • Naprawa awarii lamp i tablic interaktywnych w pracowniach,
  • Urządzenie Sali zajęć gimnastyki korekcyjno-kompensacyjnej
  • Demontaż starych i wymiana zabezpieczeń grzejników na Sali gimnastycznej,
  • Wykonanie opaski odwadniającej przy Sali gimnastycznej,
  • Wymiana dalszej części orynnowania na zewnątrz Sali gimnastycznej,
  • Wymiana drzwi wyjściowych przy Sali gimnastycznej,
  • Rozpoczęcie remontów w szatniach po zalaniu.


  Data wprowadzenia: 2016-02-05 1416
  Data upublicznienia: 2016-02-05
  Art. czytany: 3757 razy

  Drukowanie dokumentuWiadomość wprowadził: Krzysztof Pastuszka
  Autor dokumentu: Jolanta Żaczek
  » Pokaż rejestr zmian dla danej wiadomości
  Biuletyn Informacji Publicznej
  Urząd Gminy Łączna
  Czerwona Górka 1B
  26 - 140 Łączna

  tel. 041/25 - 48 - 960
  fax. 041/25-48-977

  Godziny otwarcia:
  Poniedziałek
  7.30-16.00
  Wtorek - Czwartek
  7.30-15.30
  Piątek
  7.30-15.00

  Kasa czynna:
  poniedziałek - piątek
  8.00-13.30

  ePUAP – adres skrytki podawczej: /09v7jfy1xv/SkrytkaESP

  Starostwo Powiatowe
  w Skarżysku-Kamiennej
  www.spskarzysko.bip.doc.pl

  Dziennik Ustaw
  http://dziennikustaw.gov.pl
  Monitor Polski
  http://monitorpolski.gov.pl

  Urząd Gminy Łączna