(K)  A0  A+  A-    
 STRONA GŁÓWNA BIP » Poprzednia strona » Odczyt wiadomości
Menu:
Urząd Gminy
Statut Gminy
Wójt Gminy
Rada Gminy
Prawo miejscowe
Budżet i finanse
Zamierzenia, strategie i programy
Publiczny dostępny wykaz danych o środowisku
Oświadczenia majątkowe
Przetargi
Ochrona środowiska
Jednostki organizacyjne
Rejestry
Komunikaty
Wybory Samorządowe/Sołeckie/Izby Rolne/Ławnicy/Sejmu i Senatu RP/PE/Prezydent RP
Konkurs na stanowiska urzędnicze
Konkursy na dyrektorów szkół
Współpraca z Organizacjami Pożytku Publicznego
Audyty i Kontrole
Kącik adopcyjny bezpańskich zwierząt
Druki dla interesantów
Sprawozdania
Rewitalizacja
RODO
Narodowy Spis Powszechny/Rolny/Ludności
-------------------------
Jak załatwić sprawę
Redaktorzy strony
Statystyka odwiedzin
Statystyka czytalności
Wyszukaj urzędnika
Rejestr zmian
Mapa serwisu
Wyszukiwarka


»Wyszukiwanie zaawansowane
Archiwalne menu:
Ostatnie 5 wiadomości:
» UCHWAŁA NR LVII/339/2023 RADY GMINY ŁĄCZNA z dnia 27 listopada 2023 r.
» UCHWAŁA NR LVII/338/2023 RADY GMINY ŁĄCZNA z dnia 27 listopada 2023 r.
» UCHWAŁA NR LVII/337/2023 RADY GMINY ŁĄCZNA z dnia 27 listopada 2023r.
» UCHWAŁA NR LVII/336/2023 RADY GMINY ŁĄCZNA z dnia 27 listopada 2023 r.
» Wykaz miejsc okazjonalnie wykorzystanych do kąpieli
 • Sprawozdania
 • Sprawozdanie z działalności Zespołu Szkół w Goździe za rok 2015

  ZS. 032.1.2016 Gózd, dn. 05.02.2016r.

  RADA GMINY W ŁĄCZNEJ

  Sprawozdanie z działalności Zespołu Szkół w Goździe za rok 2015.

  Zespół Szkół w Goździe obejmuje dwie jednostki: Szkołę Podstawową im. E. G. Kaszyńskiego ,, Nurta” w Goździe oraz Przedszkole Samorządowe w Goździe.
  Stan zatrudnienia:
  Zespół Szkół w Goździe zatrudnia 15 nauczycieli w tym: 1 dyrektor i 10 nauczycieli w pełnym wymiarze godzin oraz 4 nauczycieli w niepełnym wymiarze godzin .
  Jeden nauczyciel Zespołu Szkół w Łącznej uzupełnia etat w wymiarze 3 godzin tygodniowo. Stan zatrudnienia nauczycieli w przeliczeniu na etaty wynosi – 13,98.
  Wszyscy nauczyciele są zatrudnieni zgodnie z kwalifikacjami z posiadanym wykształceniem pedagogicznym, z czego 9 nauczycieli jest dyplomowanych, 4 mianowanych, 1 nauczycieli kontraktowy, 1 stażysta.
  Zespół zatrudnia również 7 pracowników obsługi i 3 pracowników sezonowych.
  Uczniowie:
  W roku szkolnym 2014/2015 do Zespołu uczęszczało 112 uczniów :
  w tym 36 dzieci przedszkolnych w dwóch grupach i 76 uczniów w 6 oddziałach.
  W bieżącym roku szkolnym Zespół stanowi 110 uczniów, w tym 24 dzieci przedszkolnych 3-5 letnich ( jedna grupa), oraz 86 uczniów w 6 oddziałach.

  W roku szkolnym 2014/2015 wszyscy uczniowie otrzymali promocję do klasy programowo wyższej a 14 z nich ukończyło szkołę .
  Średnia ocen uczniów szkoły wyniosła 4,45.
  Wynik sprawdzianu szóstoklasisty ukształtował się w staninie 7 , na poziomie wysokim 29,07 pkt. co stanowi 72,68%. ( średnia dla powiatu 59,86%). Wysoki wynik szkoły wpłynął na zajęcie 9 miejsc przez naszą gminę w województwie.

  Pomoc rzeczowa i finansowa, wsparcie psychologiczne, wypoczynek :
  W ramach współpracy z GOPS w 2015 roku w okresie od stycznia do czerwca korzystało z bezpłatnego dożywiania w formie drugiego śniadania 11 uczniów, w okresie od września do grudnia 13 uczniów, z czego 5 świadczenia były płacone za całodzienne wyżywienie w przedszkolu.

  We wrześniu 2015 r. – szkoła otrzymała 24 kompletów bezpłatnych podręczników MEN oraz dotację na zakup materiałów dodatkowych w wysokości 4658,07 zł, natomiast z wyprawki szkolnej skorzystało 4 uczniów wysokości 1000zł.
  W ramach współpracy z Poradnią Psychologiczno-Pedagogiczną w Skarżysku- Kamienna 10 uczniów skorzystało z badania w poradni z powodu trudności w nauce i problemów z zachowania ( 7 uczniów szkoły i 3 dzieci z przedszkola).
  Współpracowano z Towarzystwem Przyjaciół Dzieci w Łącznej poprzez:
  pozyskiwanie środków finansowych dla uczniów w trudnej sytuacji rodzinnej, udział uczniów w półkoloniach letnich, otrzymanie paczek świątecznych dla potrzebujących
  Placówka współpracuje z Komisariatem Policji w Suchedniowie w zakresie bezpieczeństwa dzieci i młodzieży.
  Bardzo dobrze przebiega współpraca z rodzicami uczniów poprzez aktywne uczestnictwo w życiu szkoły i przedszkola.
  Szkolne organizacje:
  W szkole funkcjonuje Samorząd Uczniowski, Koło PCK, Szkolny Klub Europejski.
  Projekt edukacyjny:
  Szkoła uczestniczyła w Projekcie „Wyrównywanie szans w Gminie Łączna”
  Projekt zakładał realizację programów rozwojowych w szkołach zlokalizowanych na terenie gminy Łączna i polegał między innymi na organizacji zajęć wyrównawczych i pozalekcyjnych, realizację doradztwa edukacyjno-zawodowego dla uczniów.
  Głównym celem projektu było zwiększenie umiejętności kluczowych uczniów szkół z terenu Gminy Łączna poprzez udział w zajęciach rozwojowych, wyrównawczych i wyjazdach edukacyjnych w okresie od września 2013 roku do czerwca 2015 roku.
  W ramach projektu zostały zakupione pomoce dydaktyczne do każdego rodzaju zajęć w tym pomoce do zajęć lekcyjnych, sprzęt sportowy, stroje do tańca i przedstawień teatralnych oraz sprzęt multimedialny , w tym m. in. tablica interaktywna.
  W ramach projektu uczniowie skorzystali z dwóch trzydniowych wyjazdów do Zakopanego i Wisły oraz z wyjazdów jednodniowych do : Kielc i Oblęgorka, Warszawy, Krakowa i Chorzowa.
  Konkursy pozaszkolne:
  Uczniowie naszej szkoły wzięli udział w konkursach pozaszkolnych m. in.:
  1)Kuratoryjnym konkursie humanistycznym , matematycznym i języka angielskiego,
  2) Świętokrzyskim Dniu Bezpiecznego Internetu, 3) Ogólnopolskim konkursie języka angielskiego Fox 2015
  4) Gminnym Konkursie Języka Angielskiego
  5) Międzyszkolnym Konkursie Języka Angielskiego w Suchedniowie
  6) Diecezjalnym konkursie biblijnym
  7) Ogólnopolskiej olimpiadzie historycznej ,,Olympus ”
  8) Konkursie Recytatorskim im. Wandy Łyczkowskiej w Ostojowie,
  9) Konkursie Recytatorskim Poezji Świętokrzyskiej w Łącznej,
  10) Gminnym Konkursie o Uzależnieniach „Zdrowy styl życia”,
  11) Powiatowym konkursie z profilaktyki uzależnień dla szkół podstawowych,
  12)Gminnym konkursie matematyczny i ortograficzny klas I- III 13)Międzyszkolnym Konkursie Ortograficznym im. Emilii Peck w Suchedniowie,
  14)Gminnym konkursie głośnego czytania
  15)Powiatowym konkursie wiedzy pożarniczej.
  16)Gminnym Turnieju Piłki Nożnej Halowej w Łącznej
  17)Powiatowym konkursie ,,Bezpieczeństwo na 5'
  18)Powiatowym konkursie ,,Bezpieczeństwo na drodze'
  Ponadto :
  -realizowano zajęcia w ramach edukacji europejskiej przeprowadzone przez przedstawicieli Punktu Informacji Europejskiej Europe Direct Kielce
  -szkoła uczestniczyła w akcji charytatywnej „Gorączka Złota”, zbiórka baterii, ,, Góra grosza”
  -realizowano m. in. programy:
  1),, Radosne Przedszkole”
  2. „Chroń dziecięce uśmiechy”.
  3. program Powiatowej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej w Skarżysku Kamiennej „Znajdź właściwe rozwiązanie” i „Trzymaj formę”
  4. Bezpieczeństwo w sieci
  5. „ Nie palę, nie piję i zdrowo żyję”
  W grudniu 2015r. Szkoła przygotowała wniosek o udzielenie wsparcia finansowego na zakup książek do biblioteki szkolnej w ramach programu wieloletniego – „Narodowy Program Rozwoju Czytelnictwa”, który zapewni doposażenie zasobów bibliotecznych

  Kontrole zewnętrzne:
  27 marca 2015 roku Kuratorium Oświaty przeprowadziło kontrolę planową w zakresie realizacji wychowania fizycznego - zaleceń nie wydano. 06 maja 2015r Powiatowa Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna w Skarżysku-Kamienna przeprowadziła kontrolę stanu sanitarno-technicznego obiektu łącznie z blokiem żywieniowym- zaleceń nie wydano.
  15 maja 2015 roku Kuratorium Oświaty przeprowadziło kontrolę planową w zakresie prawidłowości prowadzonych przez szkołę działań wychowawczych i zapobiegawczych wśród dzieci i młodzieży realizacji zagrożonych uzależnieniami - zaleceń nie wydano.
  Ponadto w placówce Inspektor nadzoru budowlanego dokonał kontroli stanu technicznego budynku przed rozpoczęciem roku szkolnego - zaleceń nie wydano.

  Remonty i inwestycje:
  Remonty i inwestycje w 2015r stanowiły kwotę 8220 zł:
  1. Oświetlenie budynku szkolnego
  2. Wymiana pionu CO, montaż osłon na grzejniki, malowanie pomieszczeń
  3. Adaptacja mieszkania na cele szkolne.

  Dyrektor Zespołu Szkół w Goździe
  Urszula Wilkosz


  Data wprowadzenia: 2016-02-05 1417
  Data upublicznienia: 2016-02-05
  Art. czytany: 4008 razy

  Drukowanie dokumentuWiadomość wprowadził: Krzysztof Pastuszka
  Autor dokumentu: Urszula Wilkosz
  » Pokaż rejestr zmian dla danej wiadomości
  Biuletyn Informacji Publicznej
  Urząd Gminy Łączna
  Czerwona Górka 1B
  26 - 140 Łączna

  tel. 041/25 - 48 - 960
  fax. 041/25-48-977

  Godziny otwarcia:
  Poniedziałek
  7.30-16.00
  Wtorek - Czwartek
  7.30-15.30
  Piątek
  7.30-15.00

  Kasa czynna:
  poniedziałek - piątek
  8.00-13.30

  ePUAP – adres skrytki podawczej: /09v7jfy1xv/SkrytkaESP

  Starostwo Powiatowe
  w Skarżysku-Kamiennej
  www.spskarzysko.bip.doc.pl

  Dziennik Ustaw
  http://dziennikustaw.gov.pl
  Monitor Polski
  http://monitorpolski.gov.pl

  Urząd Gminy Łączna