(K)  A0  A+  A-    
 STRONA GŁÓWNA BIP » Poprzednia strona » Odczyt wiadomości
Menu:
Urząd Gminy
Statut Gminy
Wójt Gminy
Rada Gminy
Prawo miejscowe
Budżet i finanse
Zamierzenia, strategie i programy
Publiczny dostępny wykaz danych o środowisku
Oświadczenia majątkowe
Przetargi
Ochrona środowiska
Jednostki organizacyjne
Rejestry
Komunikaty
Wybory Samorządowe/Sołeckie/Izby Rolne/Ławnicy/Sejmu i Senatu RP/PE/Prezydent RP
Konkurs na stanowiska urzędnicze
Konkursy na dyrektorów szkół
Współpraca z Organizacjami Pożytku Publicznego
Audyty i Kontrole
Kącik adopcyjny bezpańskich zwierząt
Druki dla interesantów
Sprawozdania
Rewitalizacja
RODO
Narodowy Spis Powszechny/Rolny/Ludności
-------------------------
Jak załatwić sprawę
Redaktorzy strony
Statystyka odwiedzin
Statystyka czytalności
Wyszukaj urzędnika
Rejestr zmian
Mapa serwisu
Wyszukiwarka


»Wyszukiwanie zaawansowane
Archiwalne menu:
Ostatnie 5 wiadomości:
» Protokół z głosowania i wyników wyborów Wójta Gminy Łączna II tura
» Wzór zgłoszenia członków do OKW w wyborach do Parlamentu Europejskiego
» INFORMACJA KOMISARZA WYBORCZEGO W KIELCACH IV z dnia 22 kwietnia 2024 r.
» KALENDARZ WYBORCZY DLA WYBORÓW POSŁÓW DO PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO W DNIU 9 CZERWCA 2024 R.
» Postanowienie Nr 352/2024 Komisarza Wyborczego w Kielcach z dnia 19 kwietnia 2024r.
 • Prawo miejscowe
 • Uchwały Rady Gminy
 • Rok 2016
 • Uchwała Nr XIX/95/2016 Rady Gminy Łączna z dnia 16 maja 2016 roku

  w sprawie wyrażenia zgody na wydzierżawienie na okres powyżej 3 lat, część nieruchomości stanowiącą własność Gminy Łączna, położonej w obrębie geodezyjnym Czerwona Górka oraz na odstąpienie od obowiąz

  Uchwała Nr XIX/95/2016
  Rady Gminy Łączna
  z dnia 16 maja 2016 roku

  w sprawie wyrażenia zgody na wydzierżawienie na okres powyżej 3 lat, część nieruchomości stanowiącą własność Gminy Łączna, położonej w obrębie geodezyjnym Czerwona Górka oraz na odstąpienie od obowiązku przetargowego trybu zawarcia umowy dzierżawy

  Na podstawie art. 18 ust.2 pkt. 9 litera a ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz. U z 2015 roku poz. 1515 z późniejszymi zmianami poz. 1045, poz. 1890), oraz art. 23 ust. 1 pkt 7a i art. 37 ust. 4 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku o gospodarce nieruchomościami (Dz. U z 2015 r., poz. 1774 z późn. zm. poz.1777, z 2016 poz. 65) uchwala się, co następuje:
  §1

  1. Wyraża się zgodę na zawarcie kolejnej umowy dzierżawy z dotychczasowym Dzierżawcą, na czas oznaczony powyżej 3 lat, części nieruchomości numer 214/1 o pow. 0,0050 ha, oznaczonej literą B na załączonej do uchwały fragmencie mapy ewidencyjnej punktami ABCD i linią koloru czerwonego, stanowiące własność Gminy Łączna położone w obrębie geodezyjnym Czerwona Górka z przeznaczeniem na prowadzenie działalności handlowej oraz na odstąpienie od obowiązku przetargowego trybu zawarcia umowy dzierżawy.
  2. Szczegółowe warunki dzierżawy zostaną określone w umowie .
  § 2


  Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Łączna.

  § 3

  Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

  U z a s a d n i e n i e

  do uchwały w sprawie wyrażenia zgody na wydzierżawienie na okres powyżej 3 lat, części nieruchomości stanowiącej własność gminy Łączna, położonej w obrębie geodezyjnym Czerwona Górka oraz na odstąpienie od obowiązku przetargowego trybu zawarcia umowy dzierżawy

  Do Urzędu Gminy w Łącznej wpłynął wniosek o wydzierżawienie części nieruchomości położonej w miejscowości Czerwona Górka oznaczonej geodezyjnie jako działka Nr 214/1 o powierzchni 0,0050 ha, z przeznaczeniem na prowadzenie działalności handlowej na okres powyżej 3 lat.
  Niniejsza nieruchomość była już przedmiotem dzierżawy, na rzecz wnioskodawcy w okresie od dnia 8 maja 2013 roku do dnia 30 kwietnia 2016 roku. W związku z powyższym na podstawie art. 23 ust. 1 pkt 7a oraz art. 37 ust. 4 ustawy o gospodarce nieruchomościami, zachodzi konieczność uzyskania w tym zakresie zgody Rady Gminy.

  Data wprowadzenia: 2016-05-31 1118
  Data upublicznienia: 2016-05-31
  Art. czytany: 2569 razy

  Drukowanie dokumentuWiadomość wprowadził: Krzysztof Pastuszka
  » Pokaż rejestr zmian dla danej wiadomości
  Biuletyn Informacji Publicznej
  Urząd Gminy Łączna
  Czerwona Górka 1B
  26 - 140 Łączna

  tel. 041/25 - 48 - 960
  fax. 041/25-48-977

  Godziny otwarcia:
  Poniedziałek
  7.30-16.00
  Wtorek - Czwartek
  7.30-15.30
  Piątek
  7.30-15.00

  Kasa czynna:
  poniedziałek - piątek
  8.00-13.30

  ePUAP – adres skrytki podawczej: /09v7jfy1xv/SkrytkaESP

  Starostwo Powiatowe
  w Skarżysku-Kamiennej
  www.spskarzysko.bip.doc.pl

  Dziennik Ustaw
  http://dziennikustaw.gov.pl
  Monitor Polski
  http://monitorpolski.gov.pl

  Urząd Gminy Łączna