(K)  A0  A+  A-    
 STRONA GŁÓWNA BIP » Poprzednia strona » Odczyt wiadomości
Menu:
Urząd Gminy
Statut Gminy
Wójt Gminy
Rada Gminy
Prawo miejscowe
Budżet i finanse
Zamierzenia, strategie i programy
Publiczny dostępny wykaz danych o środowisku
Oświadczenia majątkowe
Przetargi
Ochrona środowiska
Jednostki organizacyjne
Rejestry
Komunikaty
Wybory Samorządowe/Sołeckie/Izby Rolne/Ławnicy/Sejmu i Senatu RP/PE/Prezydent RP
Konkurs na stanowiska urzędnicze
Konkursy na dyrektorów szkół
Współpraca z Organizacjami Pożytku Publicznego
Kontrole
Kącik adopcyjny bezpańskich zwierząt
Druki dla interesantów
Sprawozdania
Rewitalizacja
RODO
Narodowy Spis Powszechny/Rolny/Ludności
-------------------------
Jak załatwić sprawę
Redaktorzy strony
Statystyka odwiedzin
Statystyka czytalności
Wyszukaj urzędnika
Rejestr zmian
Mapa serwisu
Wyszukiwarka


»Wyszukiwanie zaawansowane
Archiwalne menu:
Ostatnie 5 wiadomości:
» OBWIESZCZENIE Gminnej Komisji Wyborczej w Łącznej z dnia 3 października 2022 r.
» Uchwała Nr 4/2022 Gminnej Komisji Wyborczej z dnia 30 września 22r.
» Zaproszenie do złożenia oferty
» Skład Obwodowej Komisji Wyborczej Nr 3 w Łącznej
» OBWIESZCZENIE Gminnej Komisji Wyborczej w Łącznej z dnia 30 września 2022 r.
 • Prawo miejscowe
 • Uchwały Rady Gminy
 • Rok 2017
 • UCHWAŁA Nr XXVII/135/2017 Rady Gminy Łączna z dnia 11 stycznia 2017r. w sprawie wyrażenia zgody na oddanie w trwały zarząd nieruchomości położonej w miejscowości Zagórze gmina Łączna

  UCHWAŁA Nr XXVII/135/2017
  Rady Gminy Łączna
  z dnia 11 stycznia 2017r.
  w sprawie wyrażenia zgody na oddanie w trwały zarząd nieruchomości położonej w miejscowości Zagórze gmina Łączna
  Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 7 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym ( Dz. U. z 2016 r. poz. 446 z późn. zm. ) w związku z art.43 ust. 1-4, art. 44 i art. 45 Ustawy z dnia o gospodarce nieruchomościami ( Dz. U z 2014r poz. 518 z późniejszymi zmianami Rada Gminy Łączna uchwala, co następuje:
  § 1
  Wyraża się zgodę na oddanie w trwały zarząd na cele działalności Gminnej Biblioteki Publicznej w Łącznej działkę nr 49/1 wraz z usytuowanym na niej budynkiem po byłej Szkole Podstawowej w Zagórzu nr 40 „B” z przeznaczeniem na cele działalności statutowej Biblioteki.
  § 2
  Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gmina Łączna.
  § 3
  Uchwała wchodzi w życie z dniem powzięcia.


  UZASADNIENIE
  Do uchwały Nr XXVII/135/2017 Rady Gminy Łączna z dnia 11 stycznia 2017r.
  Zgodnie z postanowieniami ustawy o samorządzie gminnym i ustawie o gospodarce nieruchomościami - do wyłącznej właściwości rady gminy należy podejmowanie uchwał w sprawach majątkowych gminy, przekraczających zakres zwykłego zarządu, dotyczących m.in. zasad nabywania, zbywania i obciążania nieruchomości oraz ich wydzierżawiania lub wynajmowania na czas oznaczony dłuższy niż 3 lata lub na czas nieoznaczony oraz ustalanie zakresu działania jednostek pomocniczych, zasad przekazywania im składników mienia do korzystania oraz zasad przekazywania środków budżetowych na realizację zadań przez te jednostki;
  Z wnioskiem o oddanie w trwały zarząd całej nieruchomości szkolnej wystąpiła do Wójta Gminy Dyrektor Gminnej Biblioteki Publicznej w Łącznej z przeznaczeniem w/w nieruchomości na cele działalności statutowej Biblioteki.
  Z uwagi na powyższe podjęcie przedmiotowej uchwały jest celowe i zasadne.  Data wprowadzenia: 2017-01-23 0917
  Data upublicznienia: 2017-01-23
  Art. czytany: 2309 razy

  Drukowanie dokumentuWiadomość wprowadził: Mirosław Kopytek
  » Pokaż rejestr zmian dla danej wiadomości
  Biuletyn Informacji Publicznej
  Urząd Gminy Łączna
  Czerwona Górka 1B
  26 - 140 Łączna

  tel. 041/25 - 48 - 960
  fax. 041/25-48-977

  Godziny otwarcia:
  Poniedziałek
  7.30-16.00
  Wtorek - Czwartek
  7.30-15.30
  Piątek
  7.30-15.00

  Kasa czynna:
  poniedziałek - piątek
  8.00-13.30

  ePUAP – adres skrytki podawczej: /09v7jfy1xv/SkrytkaESP

  Starostwo Powiatowe
  w Skarżysku-Kamiennej
  www.spskarzysko.bip.doc.pl

  Dziennik Ustaw
  http://dziennikustaw.gov.pl
  Monitor Polski
  http://monitorpolski.gov.pl

  Urząd Gminy Łączna