A0  A+  A-    
 STRONA GŁÓWNA BIP » Poprzednia strona » Odczyt wiadomości
Menu:
Urząd Gminy
Statut Gminy
Wójt Gminy
Rada Gminy
Prawo miejscowe
Budżet i finanse
Zamierzenia, strategie i programy
Publiczny dostępny wykaz danych o środowisku
Oświadczenia majątkowe
Przetargi
Ochrona środowiska
Jednostki organizacyjne
Instytucje kultury
Komunikaty
Wybory Samorządowe/Sołeckie/Izby Rolne/Ławnicy/Sejmu i Senatu RP/PE/Prezydent RP
Konkurs na stanowiska urzędnicze
Konkursy na dyrektorów szkół
Współpraca z Organizacjami Pożytku Publicznego
Kontrole
Kącik adopcyjny bezpańskich zwierząt
Druki dla interesantów
Sprawozdania
Rewitalizacja
RODO
Narodowy Spis Powszechny/Rolny
-------------------------
Jak załatwić sprawę
Redaktorzy strony
Statystyka odwiedzin
Statystyka czytalności
Wyszukaj urzędnika
Rejestr zmian
Mapa serwisu
Wyszukiwarka


»Wyszukiwanie zaawansowane
Archiwalne menu:
Ostatnie 5 wiadomości:
» ZARZĄDZENIE NR 27/2020 Wójta Gminy Łączna z dnia 10 lipca 2020 r.
» ZARZĄDZENIE NR 26/2020 Wójta Gminy Łączna z dnia 10 lipca 2020 r.
» Protokół Nr XIX/2020 z posiedzenia Rady Gminy Łączna dnia 24 czerwca 2020r.
» DEKLARACJA O WYSOKOŚCI OPŁATY ZA GOSPODAROWANIE ODPADAMI KOMUNALNYMI od dnia 1 lipca 2020r.
» Harmonogram odbioru odpadów komunalnych z terenu Gminy Łączna w okresie: VII-XII 2020 roku
 • Komunikaty
 • Obwieszczenie Wójta Gminy Łączna o udziale społeczeństwa- ponownym

  Łączna, dn. 30.01.2017 r.

  OBWIESZCZENIE
  o udziale społeczeństwa

  Wójt Gminy Łączna, działając na podstawie art. 33 w związku z art. 79 ust.1 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (t. j. Dz. U. z 2016 r, poz. 353 ze zm.),
  informuje
  o rozpoczęciu ponownej procedury udziału społeczeństwa w ramach postępowania w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla planowanego przedsięwzięcia polegającego na: „Modernizacji węzła płuczki wraz z układem transportowym w Zakładzie Kruszyw Kwarcytowych PCC Silicium”, na wniosek Inwestora – PCC Silicium S.A. z siedzibą w msc. Zagórze
  nr 92, reprezentowanego przez Pana Przemysława Kruka- pełnomocnika.
  Procedurę wszczyna się w związku z przedłożeniem do tut. organu w dniu 26.01.2017 r. uzupełnienia raportu o oddziaływaniu na środowisko dla ww. przedsięwzięcia. Przedmiotowe uzupełnienie zostało opracowane na prośbę Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska
  w Kielcach.
  W związku z powyższym, informuję o możliwości zapoznania się z dokumentacją, składania uwag i wniosków w formie pisemnej, ustnej do protokołu, elektronicznej w terminie do dnia 01.III.2017 roku. Organem właściwym do rozpatrzenia uwag i wniosków jest Wójt Gminy Łączna. Uwagi lub wnioski złożone po upływie wyznaczonego terminu pozostaną bez rozpatrzenia.
  Z wnioskiem o wydanie ww. decyzji oraz pozostałą dokumentacją w sprawie można zapoznać się w Urzędzie Gminy Łączna – Wydział Techniczny (pok. nr 7), w godzinach pracy Urzędu.
  Ponadto informuję, iż na podstawie art. 77 ust. 1 ustawy z dnia 3 października 2008 r.
  o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (t. j. Dz. U. z 2016 r., poz. 353 ze zm.), decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach w niniejszej sprawie zostanie wydana przez Wójta Gminy Łączna, po zasięgnięciu opinii Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego
  w Skarżysku-Kamiennej i po dokonaniu uzgodnienia przez Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Kielcach.
  Treść niniejszego obwieszczenia zostaje podana do publicznej wiadomości poprzez publikacje na stronie Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu Gminy Łączna, oraz na tablicach ogłoszeń
  w siedzibie tut. Urzędu oraz w pobliżu miejsca inwestycji.

  Wójt Gminy Łączna
  /-/


  Data wprowadzenia: 2017-01-30 1043
  Data upublicznienia: 2017-01-30
  Art. czytany: 1247 razy

  Drukowanie dokumentuWiadomość wprowadził: Nina Słabek-Karczewska
  Autor dokumentu: Nina Słabek-Karczewska
  » Pokaż rejestr zmian dla danej wiadomości
  Biuletyn Informacji Publicznej
  Urząd Gminy Łączna
  Kamionki 60
  26 - 140 Łączna

  tel. 041/25-48-960
  fax. 041/25-48-977

  Godziny otwarcia:
  Poniedziałek
  7.30-16.00
  Wtorek - Czwartek
  7.30-15.30
  Piątek
  7.30-15.00

  Kasa czynna codziennie w godzinach 8.00-13.30

  ePUAP – adres skrytki podawczej: /09v7jfy1xv/SkrytkaESP

  Starostwo Powiatowe
  w Skarżysku-Kamiennej
  www.spskarzysko.bip.doc.pl

  Dziennik Ustaw
  http://dziennikustaw.gov.pl
  Monitor Polski
  http://monitorpolski.gov.pl

  Urząd Gminy Łączna