(K)  A0  A+  A-    
 STRONA GŁÓWNA BIP » Poprzednia strona » Odczyt wiadomości
Menu:
Urząd Gminy
Statut Gminy
Wójt Gminy
Rada Gminy
Prawo miejscowe
Budżet i finanse
Zamierzenia, strategie i programy
Publiczny dostępny wykaz danych o środowisku
Oświadczenia majątkowe
Przetargi
Ochrona środowiska
Jednostki organizacyjne
Rejestry
Komunikaty
Wybory Samorządowe/Sołeckie/Izby Rolne/Ławnicy/Sejmu i Senatu RP/PE/Prezydent RP
Konkurs na stanowiska urzędnicze
Konkursy na dyrektorów szkół
Współpraca z Organizacjami Pożytku Publicznego
Audyty i Kontrole
Kącik adopcyjny bezpańskich zwierząt
Druki dla interesantów
Sprawozdania
Rewitalizacja
RODO
Narodowy Spis Powszechny/Rolny/Ludności
-------------------------
Jak załatwić sprawę
Redaktorzy strony
Statystyka odwiedzin
Statystyka czytalności
Wyszukaj urzędnika
Rejestr zmian
Mapa serwisu
Wyszukiwarka


»Wyszukiwanie zaawansowane
Archiwalne menu:
Ostatnie 5 wiadomości:
» projekt UCHWAŁA NR …………………… RADY GMINY ŁĄCZNA z dnia …………………
» projekt UCHWAŁA NR …………………… RADY GMINY ŁĄCZNA z dnia …………………
» Projekt UCHWAŁA NR .......... RADY GMINY ŁĄCZNA z dnia ............ 2023 r.
» projekt UCHWAŁA NR ………………… RADY GMINY ŁĄCZNA z dnia ……………2023r..
» projekt UCHWAŁA NR ………………… RADY GMINY ŁĄCZNA z dnia ……………2023r..
 • Prawo miejscowe
 • Uchwały Rady Gminy
 • Rok 2017
 • UCHWAŁA NR XXIX/143/2017 RADY GMINY ŁĄCZNA z dnia 15 lutego 2017 r. w sprawie projektu dostosowania sieci szkół podstawowych i gimnazjów do nowego ustroju szkolnego

  UCHWAŁA NR XXIX/143/2017
  RADY GMINY ŁĄCZNA
  z dnia 15 lutego 2017 r.

  w sprawie projektu dostosowania sieci szkół podstawowych i gimnazjów do nowego ustroju szkolnego

  Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2016 r. poz. 446 z późn. zm. ) oraz art. 206 ust. 1 - 3 ustawy z dnia
  14 grudnia 2016 r. Przepisy wprowadzające ustawę - Prawo oświatowe
  (Dz. U. z 2017 r. poz. 60) uchwala się, co następuje:

  § 1.
  Uchwała określa:
  1) plan sieci publicznych szkół podstawowych prowadzonych przez Gminę Łączna, a także granice obwodów publicznych szkół podstawowych prowadzonych przez Gminę Łączna, a także inne organy, na okres od 1 września 2017 r. do dnia 31 sierpnia 2019 r., który stanowi załącznik 1 do niniejszej uchwały;
  2) plan sieci prowadzonych przez Gminę Łączna publicznych gimnazjów i klas dotychczasowych publicznych gimnazjów prowadzonych w szkołach podstawowych oraz granice obwodów dotychczasowych publicznych gimnazjów i klas dotychczasowych gimnazjów prowadzonych przez Gminę Łączna na okres od 1 września 2017 r. do dnia 31 sierpnia 2019 r., który stanowi załącznik 2 do niniejszej uchwały;
  3) projekt planu sieci publicznych ośmioletnich szkół podstawowych prowadzonych przez gminę, a także granice obwodów publicznych ośmioletnich szkół podstawowych3 prowadzonych przez Gminę Łączna, a także inne organy, od dnia 1 września 2019, który stanowi załącznik 3 do niniejszej uchwały.

  § 2.
  Gimnazjum im. Armii Krajowej Korpus „Jodła” w Łącznej, z siedzibą w Kamionkach 63 włącza się do Szkoły Podstawowej im. Armii Krajowej Korpus „Jodła” w Łącznej, z siedzibą w Kamionkach 63 na następujących warunkach :

  1) Szkoła Podstawowa im. Armii Krajowej Korpus „Jodła” w Łącznej rozpocznie działalność z dniem 1 września 2017 r.
  2) kształcenie w klasie I Szkoły Podstawowej im. Armii Krajowej Korpus „Jodła” w Łącznej rozpocznie się w roku szkolnym 2017/2018.
  3) Gimnazjum im. Armii Krajowej Korpus „Jodła” w Łącznej zakończy działalność z dniem 31 sierpnia 2017 r.

  § 3.
  Niniejsza uchwała podlega podaniu do publicznej wiadomości poprzez umieszczenie jej na tablicy ogłoszeń w siedzibie Urzędu Gminy w Łącznej, a także na stronie Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Gminy w Łącznej.

  § 4.
  Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

  UZASADNIENIE
  do uchwały Nr XXIX/143/2017 Rady Gminy Łączna z dnia 15 lutego 2017r.


  Reforma edukacji, zainicjowana przepisami ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. – Prawo oświatowe oraz ustawy – Przepisy wprowadzające ustawę – Prawo oświatowe, wprowadza zmianę ustroju szkolnego.
  Organ stanowiący jednostki samorządu terytorialnego w drodze uchwały przygotowuje projekt dostosowania sieci szkół podstawowych i gimnazjów do nowego ustroju szkolnego.

  Przedmiotowy projekt określa plan sieci wszystkich szkół na terenie Gminy Łączna w okresie przejściowym, a także po zakończeniu działalności gimnazjów czyli od 1 września 2019r., zgodnie z dyspozycją art. 206 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. Przepisy wprowadzające ustawę - Prawo oświatowe.

  Projektowany plan sieci szkół w pełni zapewnia realizację obowiązku szkolnego i obowiązku nauki przez wszystkie dzieci zamieszkałe na terenie gminy Łączna.
  Sieć szkół podstawowych ustalona aktualnie nie różni się od tej ustalonej przez Gminę w 2011 roku.
  Gmina świadczy i będzie świadczyć dowóz dzieci także po zakończeniu działalności gimnazjum.

  Z uwagi na powyższe podjęcie niniejszej uchwały jest zasadne i celowe.
  Data wprowadzenia: 2017-02-24 1259
  Data upublicznienia: 2017-02-24
  Art. czytany: 2277 razy

  Drukowanie dokumentuWiadomość wprowadził: Mirosław Kopytek
  » Pokaż rejestr zmian dla danej wiadomości
  Biuletyn Informacji Publicznej
  Urząd Gminy Łączna
  Czerwona Górka 1B
  26 - 140 Łączna

  tel. 041/25 - 48 - 960
  fax. 041/25-48-977

  Godziny otwarcia:
  Poniedziałek
  7.30-16.00
  Wtorek - Czwartek
  7.30-15.30
  Piątek
  7.30-15.00

  Kasa czynna:
  poniedziałek - piątek
  8.00-13.30

  ePUAP – adres skrytki podawczej: /09v7jfy1xv/SkrytkaESP

  Starostwo Powiatowe
  w Skarżysku-Kamiennej
  www.spskarzysko.bip.doc.pl

  Dziennik Ustaw
  http://dziennikustaw.gov.pl
  Monitor Polski
  http://monitorpolski.gov.pl

  Urząd Gminy Łączna