(K)  A0  A+  A-    
 STRONA GŁÓWNA BIP » Poprzednia strona » Odczyt wiadomości
Menu:
Urząd Gminy
Statut Gminy
Wójt Gminy
Rada Gminy
Prawo miejscowe
Budżet i finanse
Zamierzenia, strategie i programy
Publiczny dostępny wykaz danych o środowisku
Oświadczenia majątkowe
Przetargi
Ochrona środowiska
Jednostki organizacyjne
Rejestry
Komunikaty
Wybory Samorządowe/Sołeckie/Izby Rolne/Ławnicy/Sejmu i Senatu RP/PE/Prezydent RP
Konkurs na stanowiska urzędnicze
Konkursy na dyrektorów szkół
Współpraca z Organizacjami Pożytku Publicznego
Kontrole
Kącik adopcyjny bezpańskich zwierząt
Druki dla interesantów
Sprawozdania
Rewitalizacja
RODO
Narodowy Spis Powszechny/Rolny/Ludności
-------------------------
Jak załatwić sprawę
Redaktorzy strony
Statystyka odwiedzin
Statystyka czytalności
Wyszukaj urzędnika
Rejestr zmian
Mapa serwisu
Wyszukiwarka


»Wyszukiwanie zaawansowane
Archiwalne menu:
Ostatnie 5 wiadomości:
» Projekt UCHWAŁA NR .......... RADY GMINY ŁĄCZNA z dnia ............ 2022 r.
» Projekt UCHWAŁA NR .......... RADY GMINY ŁĄCZNA z dnia ............ 2022 r.
» Projekt UCHWAŁA NR .......... RADY GMINY ŁĄCZNA z dnia ............ 2022 r.
» Projekt UCHWAŁA NR .......... RADY GMINY ŁĄCZNA z dnia ............ 2022 r.
» Projekt UCHWAŁA NR .......... RADY GMINY ŁĄCZNA z dnia ............ 2022 r.
 • Prawo miejscowe
 • Uchwały Rady Gminy
 • Rok 2017
 • UCHWAŁA NR XXXII/160/2017 RADY GMINY ŁĄCZNA z dnia 29 czerwca 2017 w sprawie zatwierdzenia rocznego sprawozdania finansowego Gminnej Biblioteki Publicznej w Łącznej za rok 2016 r.

  UCHWAŁA NR XXXII/160/2017
  RADY GMINY ŁĄCZNA
  z dnia 29 czerwca 2017

  w sprawie zatwierdzenia rocznego sprawozdania finansowego Gminnej Biblioteki Publicznej w Łącznej za rok 2016 r.  Na podstawie art.18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym
  (Dz.U. z 2016r. poz. 446 z późn. zm.) i art. 53 ust.1 ustawy z dnia 29 września 1994
  roku o rachunkowości (Dz. U. z 2016 r. poz. 1047 z późn. zm.) oraz na podstawie art. 9 ust.1 ustawy z dnia 25 października 1991 roku o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej (Dz. U. z 2017 r. poz. 862 z późn. zm.) Rada Gminy Łączna uchwala,
  co następuje:


  § 1.
  Zatwierdza się roczne sprawozdanie finansowe Gminnej Biblioteki Publicznej w Łącznej za rok 2016, na które składa się bilans, rachunek zysków i strat, rachunek przepływów pieniężnych, zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym oraz informacji dodatkowej stanowiące załącznik nr 1, 2, 3, 4, 5 do niniejszej uchwały.

  § 2.
  Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Łączna.

  § 3.
  Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
  UZASADNIENIE

  do Uchwały Rady Gminy Łączna Nr XXXII/160/2017 z dnia 29 czerwca 2017 r. w sprawie zatwierdzenia rocznego sprawozdania finansowego Gminnej Biblioteki Publicznej w Łącznej za 2016 rok.

  Na podstawie art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 29 września 1994 roku o rachunkowości (Dz. U.
  z 2016 r. poz. 1047 z późn. zm.) istnieje potrzeba zatwierdzenia rocznych sprawozdań
  przez organ zatwierdzający czyli Radę Gminy Łączna.

  W związku z powyższym zatwierdzeniu takiemu podlega również roczne sprawozdanie
  finansowe instytucji kultury - Gminnej Biblioteki Publicznej w Łącznej czyli bilans, rachunek zysków i strat, rachunek przepływów pieniężnych, zestawienie zmian w kapitale oraz informacja dodatkowa stanowiące załączniki nr 1, 2, 3, 4, 5 do uchwały.  Data wprowadzenia: 2017-07-10 1207
  Data upublicznienia: 2017-07-10
  Art. czytany: 1675 razy

  Drukowanie dokumentuWiadomość wprowadził: Mirosław Kopytek
  » Pokaż rejestr zmian dla danej wiadomości
  Biuletyn Informacji Publicznej
  Urząd Gminy Łączna
  Czerwona Górka 1B
  26 - 140 Łączna

  tel. 041/25 - 48 - 960
  fax. 041/25-48-977

  Godziny otwarcia:
  Poniedziałek
  7.30-16.00
  Wtorek - Czwartek
  7.30-15.30
  Piątek
  7.30-15.00

  Kasa czynna:
  poniedziałek - piątek
  8.00-13.30

  ePUAP – adres skrytki podawczej: /09v7jfy1xv/SkrytkaESP

  Starostwo Powiatowe
  w Skarżysku-Kamiennej
  www.spskarzysko.bip.doc.pl

  Dziennik Ustaw
  http://dziennikustaw.gov.pl
  Monitor Polski
  http://monitorpolski.gov.pl

  Urząd Gminy Łączna