(K)  A0  A+  A-    
 STRONA GŁÓWNA BIP » Poprzednia strona » Odczyt wiadomości
Menu:
Urząd Gminy
Statut Gminy
Wójt Gminy
Rada Gminy
Prawo miejscowe
Budżet i finanse
Zamierzenia, strategie i programy
Publiczny dostępny wykaz danych o środowisku
Oświadczenia majątkowe
Przetargi
Ochrona środowiska
Jednostki organizacyjne
Rejestry
Komunikaty
Wybory Samorządowe/Sołeckie/Izby Rolne/Ławnicy/Sejmu i Senatu RP/PE/Prezydent RP
Konkurs na stanowiska urzędnicze
Konkursy na dyrektorów szkół
Współpraca z Organizacjami Pożytku Publicznego
Kontrole
Kącik adopcyjny bezpańskich zwierząt
Druki dla interesantów
Sprawozdania
Rewitalizacja
RODO
Narodowy Spis Powszechny/Rolny/Ludności
-------------------------
Jak załatwić sprawę
Redaktorzy strony
Statystyka odwiedzin
Statystyka czytalności
Wyszukaj urzędnika
Rejestr zmian
Mapa serwisu
Wyszukiwarka


»Wyszukiwanie zaawansowane
Archiwalne menu:
Ostatnie 5 wiadomości:
» Projekt UCHWAŁA NR .......... RADY GMINY ŁĄCZNA z dnia ............ 2022 r.
» Projekt UCHWAŁA NR .......... RADY GMINY ŁĄCZNA z dnia ............ 2022 r.
» Projekt UCHWAŁA NR .......... RADY GMINY ŁĄCZNA z dnia ............ 2022 r.
» Projekt UCHWAŁA NR .......... RADY GMINY ŁĄCZNA z dnia ............ 2022 r.
» Projekt UCHWAŁA NR .......... RADY GMINY ŁĄCZNA z dnia ............ 2022 r.
 • Prawo miejscowe
 • Uchwały Rady Gminy
 • Rok 2017
 • UCHWAŁA NR XXXIII/167/2017 RADY GMINY ŁĄCZNA z dnia 26 lipca 2017 r. w sprawie zaciągnięcia kredytu

  UCHWAŁA NR XXXIII/167/2017
  RADY GMINY ŁĄCZNA
  z dnia 26 lipca 2017 r.
  w sprawie zaciągnięcia kredytu
  Na podstawie art. 18 ust.2 pkt 9, lit „c” i art. 58 ust.1 ustawy z dnia
  8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jedn. Dz. U. z 2016 r., poz.446 ), oraz art. 89 ust. 1 pkt. 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych ( Dz. U. z 2016 r. poz. 1870 z póżn. zm.) Rada Gminy Łączna uchwala , co następuje:

  § 1 Gmina Łączna zaciąga kredyt długoterminowy w wysokości 1 950 000 zł ( słownie: jeden milion dziewięćset pięćdziesiąt tysięcy złotych) na pokrycie planowanego deficytu budżetu gminy związanego z realizacją wydatków majątkowych, oraz na spłatę wcześniej zaciągniętych kredytów.

  § 2 .1.Źródłem spłaty kredytu, o którym mowa w § 1 będą dochody własne osiągnięte w latach 2017-2025.
  2. Całkowita spłata kredytu nastąpi w roku 2025.
  3. Zabezpieczeniem spłaty kredytu będzie weksel własny In blanco.

  § 3 Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Łączna.

  § 4 Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.


  UZASADNIENIE

  Kredyt długoterminowy w kwocie 1 950 000 zł został uwzględniony po stronie przychodów w uchwale nr XXXI/156/2017 Rady Gminy Łączna z dnia 29 maja 2017 r. w sprawie zmian budżetu Gminy Łączna na 2017 rok , załącznik nr 4.
  Kredyt zostanie przeznaczony na pokrycie planowanego deficytu budżetu gminy związanego z realizacją wydatków oraz spłatę wcześniej zaciągniętych kredytów.
  Bank udzielający kredytu zostanie wyłoniony w drodze postępowania przetargowego po uzyskaniu pozytywnej opinii Regionalnej Izby Obrachunkowej w Kielcach o możliwości spłaty ww. kredytu.  Data wprowadzenia: 2017-08-04 0930
  Data upublicznienia: 2017-08-04
  Art. czytany: 2005 razy

  Drukowanie dokumentuWiadomość wprowadził: Mirosław Kopytek
  » Pokaż rejestr zmian dla danej wiadomości
  Biuletyn Informacji Publicznej
  Urząd Gminy Łączna
  Czerwona Górka 1B
  26 - 140 Łączna

  tel. 041/25 - 48 - 960
  fax. 041/25-48-977

  Godziny otwarcia:
  Poniedziałek
  7.30-16.00
  Wtorek - Czwartek
  7.30-15.30
  Piątek
  7.30-15.00

  Kasa czynna:
  poniedziałek - piątek
  8.00-13.30

  ePUAP – adres skrytki podawczej: /09v7jfy1xv/SkrytkaESP

  Starostwo Powiatowe
  w Skarżysku-Kamiennej
  www.spskarzysko.bip.doc.pl

  Dziennik Ustaw
  http://dziennikustaw.gov.pl
  Monitor Polski
  http://monitorpolski.gov.pl

  Urząd Gminy Łączna