(K)  A0  A+  A-    
 STRONA GŁÓWNA BIP » Poprzednia strona » Odczyt wiadomości
Menu:
Urząd Gminy
Statut Gminy
Wójt Gminy
Rada Gminy
Prawo miejscowe
Budżet i finanse
Zamierzenia, strategie i programy
Publiczny dostępny wykaz danych o środowisku
Oświadczenia majątkowe
Przetargi
Ochrona środowiska
Jednostki organizacyjne
Rejestry
Komunikaty
Wybory Samorządowe/Sołeckie/Izby Rolne/Ławnicy/Sejmu i Senatu RP/PE/Prezydent RP
Konkurs na stanowiska urzędnicze
Konkursy na dyrektorów szkół
Współpraca z Organizacjami Pożytku Publicznego
Kontrole
Kącik adopcyjny bezpańskich zwierząt
Druki dla interesantów
Sprawozdania
Rewitalizacja
RODO
Narodowy Spis Powszechny/Rolny/Ludności
-------------------------
Jak załatwić sprawę
Redaktorzy strony
Statystyka odwiedzin
Statystyka czytalności
Wyszukaj urzędnika
Rejestr zmian
Mapa serwisu
Wyszukiwarka


»Wyszukiwanie zaawansowane
Archiwalne menu:
Ostatnie 5 wiadomości:
» Zarządzenie Nr 60/2022 Wójta Gminy Łączna z dnia 29 września 2022r.
» Zarządzenie Nr 59/2022 Wójta Gminy Łączna z dnia 22 września 2022r.
» Zarządzenie Nr 57/2022 Wójta Gminy Łączna z dnia 22 września 2022r.
» Zarządzenie Nr 56/2022 Wójta Gminy Łączna z dnia 22 września 2022r.
» Zarządzenie Nr 53/2022 Wójta Gminy Łączna z dnia 19 września 22r.
 • Przetargi
 • 2018
 • INFORMACJA O WYBORZE OFERTY NAJKORZYSTNIEJSZEJ: Poprawa energetyczna i termomodernizacja budynków użyteczności publicznej w Gminie Łączna

  Łączna, dn. 18.04.2018r
  Znak sprawy: T.271.09.2018.SJ

  INFORMACJA O WYBORZE OFERTY NAJKORZYSTNIEJSZEJ

  Dotyczy postępowania prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na roboty budowlane pod nazwą:
  „Poprawa energetyczna i termomodernizacja budynków użyteczności publicznej w Gminie Łączna”
  Ogłoszenie o zamówieniu opublikowano w Biuletynie Zamówień Publicznych nr ogłoszenia: 529974-N-2018 z dnia 12.03.2018r.
  Zgodnie z art. 92 ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych (Dz.U. z 2017r. poz. 1579 z późn. zmianami), Zamawiający informuje, że najkorzystniejszą ofertę dla realizacji zamówienia złożyli:
  a) Dla Zadania 1
  Przedsiębiorstwo Wielobranżowe „ARKADA DELA”26-600 Radom, ul. Kalińska 6/6a – cena oferty 369 000,00 zł brutto
  W toku przeprowadzonego postępowania weryfikacyjnego i badania oferty zgodnie z art. 24aa, oferta wykonawcy jest ważna. W wyniku otwarcia ofert kwota jaką Zamawiający zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie zadania była niższa od kwoty jaką zaoferował Wykonawca. W związku z powyższym zaistniały przesłanki dotyczące unieważnienia postępowania przetargowego w oparciu o art. 93 ust. 1 pkt 4 ustawy Prawo zamówień publicznych (Dz.U. 2017 r. poz. 1579 z późn. zmianami), jednakże Zamawiający uznał za celowe i zasadne powiększenie w budżecie kwoty na realizację zadania inwestycyjnego dla przedmiotowego Zadania.
  W związku z powyższym Zamawiający dokonał zwiększenia kwoty na wykonanie ww. zadania inwestycyjnego do kwoty najkorzystniejszej oferty.
  Ponadto wybrana oferta nie podlega odrzuceniu (art. 89 ust. PZP), spełnia warunki określone w SIWZ oraz uzyskała najwyższą liczbę punktów w wyniku oceny oferty przeprowadzonej przez Zamawiającego na podstawie wskazanych kryterium: cena – 60 punktów, przedłużenie minimalnego okresu gwarancji – 40 punktów.

  b) Dla Zadania 2

  Przedsiębiorstwo Wielobranżowe „ARKADA DELA”26-600 Radom, ul. Kalińska 6/6a – cena oferty 492 000,00 zł brutto
  W toku przeprowadzonego postępowania weryfikacyjnego i badania oferty zgodnie z art. 24aa, oferta wykonawcy jest ważna.
  Wybrana oferta nie podlega odrzuceniu (art. 89 ust. PZP), spełnia warunki określone w SIWZ oraz uzyskała najwyższą liczbę punktów w wyniku oceny oferty przeprowadzonej przez Zamawiającego na podstawie wskazanych kryterium: cena – 60 punktów, przedłużenie minimalnego okresu gwarancji – 40 punktów.

  c) Dla Zadania 3
  Firma Usługowa „LM” Możdżan Lidia, 25-618 Kielce, ul. Hoża 50A – cena oferty 280 868,08 zł brutto
  W toku przeprowadzonego postępowania weryfikacyjnego i badania oferty zgodnie z art. 24aa, oferta wykonawcy jest ważna. W wyniku otwarcia ofert kwota jaką Zamawiający zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie zadania była niższa od kwoty jaką zaoferował Wykonawca. W związku z powyższym zaistniały przesłanki dotyczące unieważnienia postępowania przetargowego w oparciu o art. 93 ust. 1 pkt 4 ustawy Prawo zamówień publicznych (Dz.U. 2017 r. poz. 1579 z późn. zmianami), jednakże Zamawiający uznał za celowe i zasadne powiększenie w budżecie kwoty na realizację zadania inwestycyjnego dla przedmiotowego Zadania.
  W związku z powyższym Zamawiający dokonał zwiększenia kwoty na wykonanie ww. zadania inwestycyjnego do kwoty najkorzystniejszej oferty.
  Ponadto wybrana oferta nie podlega odrzuceniu (art. 89 ust. PZP), spełnia warunki określone w SIWZ oraz uzyskała najwyższą liczbę punktów w wyniku oceny oferty przeprowadzonej przez Zamawiającego na podstawie wskazanych kryterium: cena – 60 punktów, przedłużenie minimalnego okresu gwarancji – 40 punktów.


  Zestawienie złożonych ofert
  Lp. Wykonawca Zadanie Cena ofertowa
  brutto PLN Okres gwarancji
  [miesiące] Łączna ilość punktów
  1. Przedsiębiorstwo wielobranżowe
  „ARKADA DELA”
  26-600 Radom, ul. Kalińska 6/6a
  1
  369 000,00
  60
  100
  2. Przedsiębiorstwo wielobranżowe
  „ARKADA DELA”
  26-600 Radom, ul. Kalińska 6/6a
  2
  492 000,00
  60
  100
  3. Przedsiębiorstwo wielobranżowe
  „ARKADA DELA”
  26-600 Radom, ul. Kalińska 6/6a
  3
  295 200,00
  60
  97,06

  4. SGW BUDOWNICTWO Waldemar Stelmach Spółka Komandytowa 26-600 Radom, ul. Mokra 2
  1
  522 750,00
  60
  82,36
  5. SGW BUDOWNICTWO Waldemar Stelmach Spółka Komandytowa 26-600 Radom, ul. Mokra 2
  2
  830 250,00
  60
  75,58
  6. SGW BUDOWNICTWO Waldemar Stelmach Spółka Komandytowa 26-600 Radom, ul. Mokra 2
  3
  412 050,00
  60
  80,92
  7. Firma Usługowa „LM” Możdżan Lidia, 25-618 Kielce, ul. Hoża 50A
  2
  508 489,01
  60
  98,08
  8. Firma Usługowa „LM” Możdżan Lidia, 25-618 Kielce, ul. Hoża 50A
  3
  280 868,08
  60
  100
  9. Sell-Bud Inwest s.c., ul. Wincentego Witosa 65, 25-561 Kielce
  1
  428 587,28
  60
  91,66
  10. Sell-Bud Inwest s.c., ul. Wincentego Witosa 65, 25-561 Kielce
  2
  527 176,77
  60
  95,98
  11. Sell-Bud Inwest s.c., ul. Wincentego Witosa 65, 25-561 Kielce
  3
  348 188,40
  60
  88,40


  Zamawiający informuje, że zawrze umowy na wykonanie przedmiotowego zamówienia zgodnie z postanowieniami art. 94 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. 2017 r. poz. 1579 z późn. zm.)


  Data wprowadzenia: 2018-04-18 1346
  Data upublicznienia: 2018-04-18
  Art. czytany: 1408 razy

  Drukowanie dokumentuWiadomość wprowadził: Krzysztof Pastuszka
  Autor dokumentu: Sylwia Jaworska
  » Pokaż rejestr zmian dla danej wiadomości
  Biuletyn Informacji Publicznej
  Urząd Gminy Łączna
  Czerwona Górka 1B
  26 - 140 Łączna

  tel. 041/25 - 48 - 960
  fax. 041/25-48-977

  Godziny otwarcia:
  Poniedziałek
  7.30-16.00
  Wtorek - Czwartek
  7.30-15.30
  Piątek
  7.30-15.00

  Kasa czynna:
  poniedziałek - piątek
  8.00-13.30

  ePUAP – adres skrytki podawczej: /09v7jfy1xv/SkrytkaESP

  Starostwo Powiatowe
  w Skarżysku-Kamiennej
  www.spskarzysko.bip.doc.pl

  Dziennik Ustaw
  http://dziennikustaw.gov.pl
  Monitor Polski
  http://monitorpolski.gov.pl

  Urząd Gminy Łączna