(K)  A0  A+  A-    
 STRONA GŁÓWNA BIP » Poprzednia strona » Odczyt wiadomości
Menu:
Urząd Gminy
Statut Gminy
Wójt Gminy
Rada Gminy
Prawo miejscowe
Budżet i finanse
Zamierzenia, strategie i programy
Publiczny dostępny wykaz danych o środowisku
Oświadczenia majątkowe
Przetargi
Ochrona środowiska
Jednostki organizacyjne
Rejestry
Komunikaty
Wybory Samorządowe/Sołeckie/Izby Rolne/Ławnicy/Sejmu i Senatu RP/PE/Prezydent RP
Konkurs na stanowiska urzędnicze
Konkursy na dyrektorów szkół
Współpraca z Organizacjami Pożytku Publicznego
Kontrole
Kącik adopcyjny bezpańskich zwierząt
Druki dla interesantów
Sprawozdania
Rewitalizacja
RODO
Narodowy Spis Powszechny/Rolny/Ludności
-------------------------
Jak załatwić sprawę
Redaktorzy strony
Statystyka odwiedzin
Statystyka czytalności
Wyszukaj urzędnika
Rejestr zmian
Mapa serwisu
Wyszukiwarka


»Wyszukiwanie zaawansowane
Archiwalne menu:
Ostatnie 5 wiadomości:
» Zarządzenie Nr 60/2022 Wójta Gminy Łączna z dnia 29 września 2022r.
» Zarządzenie Nr 59/2022 Wójta Gminy Łączna z dnia 22 września 2022r.
» Zarządzenie Nr 57/2022 Wójta Gminy Łączna z dnia 22 września 2022r.
» Zarządzenie Nr 56/2022 Wójta Gminy Łączna z dnia 22 września 2022r.
» Zarządzenie Nr 53/2022 Wójta Gminy Łączna z dnia 19 września 22r.
 • Przetargi
 • 2018
 • INFORMACJA O UNIEWAŻNIENIU POSTĘPOWANIA PRZETARGOWEGO.: „Modernizacja Infrastruktury sportowej przy placówkach edukacyjnych na terenie Gminy Łączna” - Zadanie1 i Zadanie2

  Łączna, 01.06.2018r.
  Znak: T.271.11.04.2018.SJ


  INFORMACJA O UNIEWAŻNIENIU POSTĘPOWANIA PRZETARGOWEGO

  Na podstawie art. 93 ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo Zamówień Publicznych (Dz.U. z 2017r. poz. 1579 z późn. zmianami) Zamawiający zawiadamia o unieważnieniu postępowanie przetargowego pn.: „Modernizacja Infrastruktury sportowej przy placówkach edukacyjnych na terenie Gminy Łączna” - Zadanie1 i Zadanie2 opublikowanego w Biuletynie Zamówień Publicznych – numer ogłoszenia: 547630-N-2018; data zamieszczenia 19-04-2018r.
  Postępowanie zostało unieważnione na mocy art. 93 ust.1 pkt. 1 i 4 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. – Prawo Zamówień Publicznych (Dz.U. z 2017r. poz. 1579 z późn. zmianami).
  UZASADNIENIE PRAWNE
  Zgodnie z art. 93 ust.1 pkt. 1 i 4 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. – Prawo Zamówień Publicznych cena najkorzystniejszej oferty lub oferty z najniższą ceną przewyższa kwotę, którą Zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia, chyba że Zamawiający może zwiększyć tę kwotę do ceny najkorzystniejszej oferty lub jeżeli nie złożono żadnej oferty niepodlegającej odrzuceniu albo nie wpłynął żaden wniosek o dopuszczenie do udziału w po-stępowaniu od wykonawcy niepodlegającego wykluczeniu.
  UZASADNIENIE FAKTYCZNE
  W dniu 07.05.2018r. o godzinie 10:30 komisja przetargowa dokonała otwarcia ofert na zadanie pn. „Modernizacja Infrastruktury sportowej przy placówkach edukacyjnych na terenie Gminy Łączna”. Na dzień składania ofert do siedziby Zamawiającego wpłynęły oferty od Wykonawców na następujące zadania:
  Zadanie 1 Wykonanie boiska wielofunkcyjnego, zielonej sali gimnastycznej przy Zespole
  Szkolno-Przedszkolnym w Kamionkach – brak ofert
  Zadanie 2 Budowa boiska piłkarskiego o sztucznej nawierzchni trawiastej w Goździe – 1 oferta
  W wyniku otwarcia ofert z najniższą ceną dla Zadania 2 przewyższa ona kwotę jaką Zamawiający zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia. Ponadto Zamawiający informuje, iż nie może zwiększyć kwoty do ceny najkorzystniejszej oferty, dlatego też postępowanie przetargowe zostaje unieważnione dla Zadania 2 z powodu braku wystarczających środków na sfinansowanie przedmiotowej inwestycji (art. 93 ust 1 pkt 4 PZP).
  Mając na uwadze brak ofert w przedmiotowym postępowaniu dla Zadania 1 spełniona jest wskazana w art. 93 ust 1 pkt 1) ustawy Prawo zamówień publicznych przesłanka unieważnienia przedmiotowego postępowania.
  W związku z powyższym Zamawiający winien unieważnić przedmiotowe postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego dla Zadania 1.

  Mając na względzie powyższe okoliczności, unieważnienie postępowania jest uzasadnione i konieczne.
  Data wprowadzenia: 2018-06-04 1337
  Data upublicznienia: 2018-06-04
  Art. czytany: 1628 razy

  Drukowanie dokumentuWiadomość wprowadził: Krzysztof Pastuszka
  Autor dokumentu: Romuald Kowaliński
  » Pokaż rejestr zmian dla danej wiadomości
  Biuletyn Informacji Publicznej
  Urząd Gminy Łączna
  Czerwona Górka 1B
  26 - 140 Łączna

  tel. 041/25 - 48 - 960
  fax. 041/25-48-977

  Godziny otwarcia:
  Poniedziałek
  7.30-16.00
  Wtorek - Czwartek
  7.30-15.30
  Piątek
  7.30-15.00

  Kasa czynna:
  poniedziałek - piątek
  8.00-13.30

  ePUAP – adres skrytki podawczej: /09v7jfy1xv/SkrytkaESP

  Starostwo Powiatowe
  w Skarżysku-Kamiennej
  www.spskarzysko.bip.doc.pl

  Dziennik Ustaw
  http://dziennikustaw.gov.pl
  Monitor Polski
  http://monitorpolski.gov.pl

  Urząd Gminy Łączna