(K)  A0  A+  A-    
 STRONA GŁÓWNA BIP » Poprzednia strona » Odczyt wiadomości
Menu:
Urząd Gminy
Statut Gminy
Wójt Gminy
Rada Gminy
Prawo miejscowe
Budżet i finanse
Zamierzenia, strategie i programy
Publiczny dostępny wykaz danych o środowisku
Oświadczenia majątkowe
Przetargi
Ochrona środowiska
Jednostki organizacyjne
Rejestry
Komunikaty
Wybory Samorządowe/Sołeckie/Izby Rolne/Ławnicy/Sejmu i Senatu RP/PE/Prezydent RP
Konkurs na stanowiska urzędnicze
Konkursy na dyrektorów szkół
Współpraca z Organizacjami Pożytku Publicznego
Kontrole
Kącik adopcyjny bezpańskich zwierząt
Druki dla interesantów
Sprawozdania
Rewitalizacja
RODO
Narodowy Spis Powszechny/Rolny/Ludności
-------------------------
Jak załatwić sprawę
Redaktorzy strony
Statystyka odwiedzin
Statystyka czytalności
Wyszukaj urzędnika
Rejestr zmian
Mapa serwisu
Wyszukiwarka


»Wyszukiwanie zaawansowane
Archiwalne menu:
Ostatnie 5 wiadomości:
» Zarządzenie Nr 60/2022 Wójta Gminy Łączna z dnia 29 września 2022r.
» Zarządzenie Nr 59/2022 Wójta Gminy Łączna z dnia 22 września 2022r.
» Zarządzenie Nr 57/2022 Wójta Gminy Łączna z dnia 22 września 2022r.
» Zarządzenie Nr 56/2022 Wójta Gminy Łączna z dnia 22 września 2022r.
» Zarządzenie Nr 53/2022 Wójta Gminy Łączna z dnia 19 września 22r.
 • Przetargi
 • 2018
 • ZAWIADOMIENIE O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY: „Zakup i dostawa pomocy dydaktycznych, sprzętu i wyposażenia

  Łączna, dn. 27.11.2018 r.
  Znak: T.721.7-4.03.2018.SM (642122-N-2018 z dnia 29.10.2018)
  ZAWIADOMIENIE
  O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY

  Działając na postawie art. 92 ust. 1 pkt 1) Prawo zamówień publicznych z dnia 29 stycznia 2004 r. (tj. Dz. U z 2017 r. poz. 1579 z póź. zm.) Zamawiający informuje, że w prowadzonym postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego pn.: „Zakup i dostawa pomocy dydaktycznych, sprzętu i wyposażenia
  realizowanego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020 Oś priorytetowa Sprawne usługi publiczne, Działanie 07.04.00 Rozwój infrastruktury edukacyjnej i szkoleniowej wybrano najkorzystniejszą ofertę złożoną przez Wykonawcę:
  MaN Complex
  Grzywna Marek, Łapacz Norbert
  ul. Przyborowskiego 4/1
  25-417 Kielce
  Uzasadnienie wyboru:
  Wykonawcy spełniają wymagania postawione przez Zmawiającego w SIWZ oraz określone w ustawie Prawo Zamówień Publicznych. Oferta Wykonawcy była jedyną złożoną ofertą, spełniał wszystkie wymagania postawione w SIWZ oraz jest zgodna z Prawem Zamówień Publicznych. Oferta otrzymała 100 pkt a kwota oferowana mieści się w szacunkowej wartości jaką jednostka przeznaczyła na zrealizowanie tego zadania.

  Wykonawcy, którzy złożyli oferty w przedmiotowym postepowaniu:  Działając na podstawie art. 92 ust 1pkt 2) oraz pkt 3) Zamawiający informuje, że żaden Wykonawca nie został wykluczony ani żadna z ofert nie została odrzucona podczas prowadzonego postepowania o udzielenie zamówienia publicznego.
  Zamawiający informuje, że zgodnie z art. 94 ust.1 pkt 2) umowa może zostać podpisana po 5 dniach od zawiadomienia (publikacji na stronie uglaczna.bip.doc.pl)


  Data wprowadzenia: 2018-11-27 1526
  Data upublicznienia: 2018-11-27
  Art. czytany: 1912 razy

  Drukowanie dokumentuWiadomość wprowadził: Krzysztof Pastuszka
  Autor dokumentu: Romuald Kowaliński
  » Pokaż rejestr zmian dla danej wiadomości
  Biuletyn Informacji Publicznej
  Urząd Gminy Łączna
  Czerwona Górka 1B
  26 - 140 Łączna

  tel. 041/25 - 48 - 960
  fax. 041/25-48-977

  Godziny otwarcia:
  Poniedziałek
  7.30-16.00
  Wtorek - Czwartek
  7.30-15.30
  Piątek
  7.30-15.00

  Kasa czynna:
  poniedziałek - piątek
  8.00-13.30

  ePUAP – adres skrytki podawczej: /09v7jfy1xv/SkrytkaESP

  Starostwo Powiatowe
  w Skarżysku-Kamiennej
  www.spskarzysko.bip.doc.pl

  Dziennik Ustaw
  http://dziennikustaw.gov.pl
  Monitor Polski
  http://monitorpolski.gov.pl

  Urząd Gminy Łączna