(K)  A0  A+  A-    
 STRONA GŁÓWNA BIP » Poprzednia strona » Odczyt wiadomości
Menu:
Urząd Gminy
Statut Gminy
Wójt Gminy
Rada Gminy
Prawo miejscowe
Budżet i finanse
Zamierzenia, strategie i programy
Publiczny dostępny wykaz danych o środowisku
Oświadczenia majątkowe
Przetargi
Ochrona środowiska
Jednostki organizacyjne
Rejestry
Komunikaty
Wybory Samorządowe/Sołeckie/Izby Rolne/Ławnicy/Sejmu i Senatu RP/PE/Prezydent RP
Konkurs na stanowiska urzędnicze
Konkursy na dyrektorów szkół
Współpraca z Organizacjami Pożytku Publicznego
Kontrole
Kącik adopcyjny bezpańskich zwierząt
Druki dla interesantów
Sprawozdania
Rewitalizacja
RODO
Narodowy Spis Powszechny/Rolny/Ludności
-------------------------
Jak załatwić sprawę
Redaktorzy strony
Statystyka odwiedzin
Statystyka czytalności
Wyszukaj urzędnika
Rejestr zmian
Mapa serwisu
Wyszukiwarka


»Wyszukiwanie zaawansowane
Archiwalne menu:
Ostatnie 5 wiadomości:
» Zarządzenie Nr 60/2022 Wójta Gminy Łączna z dnia 29 września 2022r.
» Zarządzenie Nr 59/2022 Wójta Gminy Łączna z dnia 22 września 2022r.
» Zarządzenie Nr 57/2022 Wójta Gminy Łączna z dnia 22 września 2022r.
» Zarządzenie Nr 56/2022 Wójta Gminy Łączna z dnia 22 września 2022r.
» Zarządzenie Nr 53/2022 Wójta Gminy Łączna z dnia 19 września 22r.
 • Przetargi
 • 2018
 • INFORMACJA O WYBORZE OFERTY NAJKORZYSTNIEJSZEJ: „Poprawa dostępu do infrastruktury kultury oraz zwiększenie oferty kulturalnej na terenie Gminy Łączna'

  Łączna, dn. 17.12.2018r
  Znak sprawy: T.271.15.2.2018.SJ
  INFORMACJA O WYBORZE OFERTY NAJKORZYSTNIEJSZEJ
  Dotyczy postępowania prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na roboty
  budowlane pod nazwą:
  „Poprawa dostępu do infrastruktury kultury oraz zwiększenie oferty kulturalnej na
  terenie Gminy Łączna'
  Ogłoszenie o zamówieniu opublikowano w Biuletynie Zamówień Publicznych nr ogłoszenia:
  633422-N-2018 z dnia 08.10.2018r.
  Zgodnie z art. 92 ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych (Dz.U.
  z 2017r. poz. 1579 z późn. zmianami), Zamawiający informuje, że najkorzystniejszą ofertę dla
  realizacji zamówienia złożyła firma:
  EXPOL-BIS Spółka Jawna
  26-110 Skarżysko-Kamienna
  ul. Wioślarska 1
  Cena oferty: 749 999,99 PLN brutto
  W toku przeprowadzonego postępowania weryfikacyjnego i badania oferty zgodnie z art.
  24aa, oferta wykonawcy jest ważna. W wyniku otwarcia ofert kwota jaką Zamawiający
  zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie zadania była niższa od kwoty jaką zaoferował
  Wykonawca. W związku z powyższym zaistniały przesłanki dotyczące unieważnienia
  postępowania przetargowego w oparciu o art. 93 ust. 1 pkt 4 ustawy Prawo zamówień
  publicznych (Dz.U. 2017 r. poz. 1579 z późn. zmianami), jednakże Zamawiający uznał za
  celowe i zasadne powiększenie w budżecie kwoty na realizację zadania inwestycyjnego dla
  przedmiotowego Zadania.
  W związku z powyższym Zamawiający dokonał zwiększenia kwoty na wykonanie ww.
  zadania inwestycyjnego do kwoty najkorzystniejszej oferty.
  Ponadto wybrana oferta nie podlega odrzuceniu (art. 89 ust. PZP), spełnia warunki
  określone w SIWZ oraz uzyskała najwyższą liczbę punktów w wyniku oceny oferty
  i przeprowadzonej przez Zamawiającego na podstawie wskazanych kryterium: cena - 60
  punktów, przedłużenie minimalnego okresu gwarancji - 4 0 punktów.
  Wykaz Wykonawców, którzy złożyli oferty do niniejszego postępowania wraz z przyznaną
  ofertom punktacją wg kryteriów oceny ofert określonych w SIWZ
  Lp. Wykonawca Przyznana ilość
  punktów wg
  kryterium:
  Cena
  60%
  Przyznana
  ilość punktów
  wg kryterium:
  Okres
  gwarancji 40%
  Łączna ilość
  punktów
  1. Firma Remontowo
  Budowlana SGBUD
  Seweryn Grabka
  25-645 Kielce
  ul. Piekoszowska 283c
  54,22 40 94,22
  2. EXPOL-BIS Spółka
  Jawna 26-110
  Skarżysko-Kamienna
  ul. Wioślarska 1
  60 40 100
  3. Zakład Remontowo-
  Budowlany „IZOLBUD'
  Dariusz
  Domasko
  Podgórze 39A
  26-010 Bodzentyn
  Oferta odrzucona
  4. ULOIL Urszula
  Rudnicka, 26-110
  Skarżysko-Kamienna
  ul. Legionów 122D lok.
  404
  46,44 40 86,44
  5. PPUH ESKOS.C.
  26-050 Zagnańsk,
  ul. Wrzosowa 28
  Oferta odrzucona

  6. Przedsiębiorstwo Oferta odrzucona
  Produkcyjno-
  Usługowo-Handlowe
  „AN-BUD' Andrzej
  Jakubczyk
  26-026 Bilcza
  ul. Cisowa 39
  Zamawiający odrzucił z postępowania oferty następujących Wykonawców :
  1) Zakład Remontowo-Budowlany „IZOL-BUD' Dariusz Domasko Podgórze 39A 26-010
  Bodzentyn
  Zamawiający odrzucił ofertę Wykonawcy na podstawie art.89 ust. 1 pkt 7a) ustawy Pzp.
  Wykonawca nie wyraził zgody, o której mowa w art. 85 ust.2, na przedłużenie terminu
  związania ofertą.
  Zamawiający pismem z dnia 19.11.2018r., zwrócił się do Wykonawcy o wyrażenie zgody na
  przedłużenie terminu związania ofertą o okres 30 dni.
  Wykonawca nie wyraził zgody na przedłużenie terminu związania ofertą.
  W związku z powyższym Zamawiający odrzuca ofertę Wykonawcy, który nie wyraził zgody, o
  której mowa w art. 85 ust.2, na przedłużenie terminu związania ofertą.
  2) PPUH ESKO S.C. 26-050 Zagnańsk, ul. Wrzosowa 28
  Zamawiający odrzucił ofertę Wykonawcy na podstawie art.89 ust. 1 pkt 7a) ustawy Pzp.
  Wykonawca nie wyraził zgody, o której mowa w art. 85 ust.2, na przedłużenie terminu
  związania ofertą.
  Zamawiający pismem z dnia 19.11.2018r., zwrócił się do Wykonawcy o wyrażenie zgody na
  przedłużenie terminu związania ofertą o okres 30 dni.
  Wykonawca nie wyraził zgody na przedłużenie terminu związania ofertą.
  W związku z powyższym Zamawiający odrzuca ofertę Wykonawcy, który nie wyraził zgody, o
  której mowa w art. 85 ust.2, na przedłużenie terminu związania ofertą.
  3) Przedsiębiorstwo Produkcyjno-Usługowo-Handlowe „AN-BUD' Andrzej Jakubczyk
  26-026 Bilcza ul. Cisowa 39
  Zamawiający odrzucił ofertę Wykonawcy na podstawie art.89 ust. 1 pkt 7a) ustawy Pzp.
  Wykonawca nie wyraził zgody, o której mowa w art. 85 ust.2, na przedłużenie terminu
  związania ofertą.
  Zamawiający pismem z dnia 19.11.2018r., zwrócił się do Wykonawcy o wyrażenie zgody na
  przedłużenie terminu związania ofertą o okres 30 dni.
  Wykonawca nie wyraził zgody na przedłużenie terminu związania ofertą.
  W związku z powyższym Zamawiający odrzuca ofertę Wykonawcy, który nie wyraził zgody, o
  której mowa w art. 85 ust.2, na przedłużenie terminu związania ofertą.
  Zamawiający informuje, że zawrze umowy na wykonanie przedmiotowego zamówienia
  zgodnie z postanowieniami art. 94 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo
  zamówień publicznych (Dz. U. 2017 r. poz. 1579 z późn. zm.)


  Data wprowadzenia: 2018-12-17 1405
  Data upublicznienia: 2018-12-17
  Art. czytany: 2073 razy

  » Wybór ofert - rozmiar: 1063813 bajtów
  Typ pliku: application/pdf
  Drukowanie dokumentuWiadomość wprowadził: Krzysztof Pastuszka
  Autor dokumentu: Romuald Kowaliński
  » Pokaż rejestr zmian dla danej wiadomości
  Biuletyn Informacji Publicznej
  Urząd Gminy Łączna
  Czerwona Górka 1B
  26 - 140 Łączna

  tel. 041/25 - 48 - 960
  fax. 041/25-48-977

  Godziny otwarcia:
  Poniedziałek
  7.30-16.00
  Wtorek - Czwartek
  7.30-15.30
  Piątek
  7.30-15.00

  Kasa czynna:
  poniedziałek - piątek
  8.00-13.30

  ePUAP – adres skrytki podawczej: /09v7jfy1xv/SkrytkaESP

  Starostwo Powiatowe
  w Skarżysku-Kamiennej
  www.spskarzysko.bip.doc.pl

  Dziennik Ustaw
  http://dziennikustaw.gov.pl
  Monitor Polski
  http://monitorpolski.gov.pl

  Urząd Gminy Łączna