(K)  A0  A+  A-    
 STRONA GŁÓWNA BIP » Poprzednia strona » Odczyt wiadomości
Menu:
Urząd Gminy
Statut Gminy
Wójt Gminy
Rada Gminy
Prawo miejscowe
Budżet i finanse
Zamierzenia, strategie i programy
Publiczny dostępny wykaz danych o środowisku
Oświadczenia majątkowe
Przetargi
Ochrona środowiska
Jednostki organizacyjne
Rejestry
Komunikaty
Wybory Samorządowe/Sołeckie/Izby Rolne/Ławnicy/Sejmu i Senatu RP/PE/Prezydent RP
Konkurs na stanowiska urzędnicze
Konkursy na dyrektorów szkół
Współpraca z Organizacjami Pożytku Publicznego
Kontrole
Kącik adopcyjny bezpańskich zwierząt
Druki dla interesantów
Sprawozdania
Rewitalizacja
RODO
Narodowy Spis Powszechny/Rolny/Ludności
-------------------------
Jak załatwić sprawę
Redaktorzy strony
Statystyka odwiedzin
Statystyka czytalności
Wyszukaj urzędnika
Rejestr zmian
Mapa serwisu
Wyszukiwarka


»Wyszukiwanie zaawansowane
Archiwalne menu:
Ostatnie 5 wiadomości:
» Zarządzenie Nr 32/2022 Wójta Gminy Łączna z dnia 20czerwca 22r.
» Zarządzenie Nr 31/2022 Wójta Gminy Łączna z dnia 20czerwca 22r.
» Zarządzenie Nr 30/2022 Wójta Gminy Łączna z dnia 20czerwca 22r.
» Zarządzenie Nr 28/2022 Wójta Gminy Łączna z dnia15 czerwca 22r.
» UCHWAŁA NR XXXVIII/240/2022 RADY GMINY ŁĄCZNA z dnia 29 czerwca 2022 r.
 • Prawo miejscowe
 • Zarządzenia Wójta Gminy
 • 2018R
 • Zarządzenie Nr 66/2018 Wójta Gminy Łączna z dnia 29 listopada 2018 roku w sprawie przeprowadzenia inwentaryzacji w Urzędzie Gminy Łączna.

  Zarządzenie Nr 66/2018
  Wójta Gminy Łączna
  z dnia 29 listopada 2018 roku


  w sprawie przeprowadzenia inwentaryzacji w Urzędzie Gminy Łączna.


  Na podstawie art. 26 ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości ( tekst jednolity
  Dz. U. z 2018 r. poz.395 z późn. zm.) zarządzam, co następuje:


  § 1.

  1. Zarządzam przeprowadzenie inwentaryzacji składników majątkowych będących na stanie Gminy Łączna według stanu na dzień 31 grudnia 2018 roku, zgodnie z instrukcją stanowiącą załącznik do zarządzenia.

  § 2

  2.1. Inwentaryzację drogą spisu z natury w formie protokołu kontroli kasy wraz
  z porównaniem z zapisami w raportach kasowych obejmującą:
  a) środki pieniężne
  b) druki ścisłego zarachowania
  c) czeki
  d) kwitariusze przychodowe
  e) gwarancje bankowe i ubezpieczeniowe złożone jako zabezpieczenia należytego wykonania umów
  dokona komisja inwentaryzacyjna w następującym składzie osobowym:
  - Joanna Mazurek – przewodnicząca
  - Agnieszka Wołoszczak – członek
  - Joanna Paryska – członek
  2.2 Inwentaryzację w drodze uzyskania potwierdzenia sald od kontrahentów obejmującą:
  a) należności, z wyjątkiem należności spornych i wątpliwych,
  b) środki pieniężne zgromadzone na rachunkach bankowych ( w tym środki pieniężne na lokatach, stanowiących zabezpieczenie należytego wykonania umów).
  dokona komisja inwentaryzacyjna w następującym składzie osobowym:
  - Joanna Mazurek – przewodnicząca
  - Joanna Paryska – członek
  - Alicja Miernik – członek
  2.3 Inwentaryzację w drodze weryfikacji dokumentów z zapisami w księgach obejmującą:
  a) należności i zobowiązania publicznoprawne,
  b) należności i zobowiązania wobec pracowników,
  c) należności i zobowiązania wobec osób nie prowadzących ksiąg rachunkowych
  dokona komisja inwentaryzacyjna w następującym składzie osobowym:
  - Joanna Mazurek – przewodnicząca
  - Alicja Miernik – członek
  2.4 Inwentaryzację w drodze weryfikacji poprzez porównanie danych ksiąg rachunkowych
  z danymi wynikającymi z dokumentów źródłowych, a także aktualnym stanem rzeczywistym obejmującą:
  a) grunty,
  b) środki trwały do których dostęp jest utrudniony,
  c) wartości niematerialne i prawne.
  d) środki trwałe w budowie
  2.5 Inwentaryzację w drodze spisu z natury obejmującą;
  a) środki trwałe,
  b) pozostałe środki trwałe,
  c) wyposażenie
  Inwentaryzację , o której mowa w pkt. 2.4 i pkt. 2.5 dokona komisja inwentaryzacyjna
  w następującym składzie osobowym:
  - Natasza Cierpisz - przewodnicząca
  - Edyta Adwent - członek
  - Marta Tarabasz - członek

  Termin rozpoczęcia inwentaryzacji, o której mowa w pkt.2.4 i pkt.2.5 od 29 listopada
  2018 roku , a zakończenia do 15 stycznia 2019 r. według stanu na dzień 31.12.2018 r.

  § 3

  Zobowiązuję komisje do przeprowadzenia inwentaryzacji przy czynnym udziale osób materialnie odpowiedzialnych, przestrzegania ogólnie obowiązujących przepisów
  o inwentaryzacji , oraz właściwego, dokładnego i rzetelnego przeprowadzenia inwentaryzacji zgodnie ze stanem faktycznym.

  § 4

  Wykonanie zarządzenia powierzam przewodniczącym komisji inwentaryzacyjnych.

  § 5

  Nadzór nad realizacją zarządzenia powierzam Skarbnikowi Gminy.

  § 6

  Wyniki inwentaryzacji, rozpatrzone oraz rozliczone nadwyżki i niedobory należy ująć
  w księgach rachunkowych okresu sprawozdawczego.

  § 7

  Zarządzenie wchodzi z dniem podjęcia.
  Data wprowadzenia: 2018-12-19 0852
  Data upublicznienia: 2018-12-19
  Art. czytany: 1834 razy

  Drukowanie dokumentuWiadomość wprowadził: Mirosław Kopytek
  Autor dokumentu: Romuald Kowaliński
  » Pokaż rejestr zmian dla danej wiadomości
  Biuletyn Informacji Publicznej
  Urząd Gminy Łączna
  Czerwona Górka 1B
  26 - 140 Łączna

  tel. 041/25 - 48 - 960
  fax. 041/25-48-977

  Godziny otwarcia:
  Poniedziałek
  7.30-16.00
  Wtorek - Czwartek
  7.30-15.30
  Piątek
  7.30-15.00

  Kasa czynna:
  poniedziałek - piątek
  8.00-13.30

  ePUAP – adres skrytki podawczej: /09v7jfy1xv/SkrytkaESP

  Starostwo Powiatowe
  w Skarżysku-Kamiennej
  www.spskarzysko.bip.doc.pl

  Dziennik Ustaw
  http://dziennikustaw.gov.pl
  Monitor Polski
  http://monitorpolski.gov.pl

  Urząd Gminy Łączna