(K)  A0  A+  A-    
 STRONA GŁÓWNA BIP » Poprzednia strona » Odczyt wiadomości
Menu:
Urząd Gminy
Statut Gminy
Wójt Gminy
Rada Gminy
Prawo miejscowe
Budżet i finanse
Zamierzenia, strategie i programy
Publiczny dostępny wykaz danych o środowisku
Oświadczenia majątkowe
Przetargi
Ochrona środowiska
Jednostki organizacyjne
Rejestry
Komunikaty
Wybory Samorządowe/Sołeckie/Izby Rolne/Ławnicy/Sejmu i Senatu RP/PE/Prezydent RP
Konkurs na stanowiska urzędnicze
Konkursy na dyrektorów szkół
Współpraca z Organizacjami Pożytku Publicznego
Audyty i Kontrole
Kącik adopcyjny bezpańskich zwierząt
Druki dla interesantów
Sprawozdania
Rewitalizacja
RODO
Narodowy Spis Powszechny/Rolny/Ludności
-------------------------
Jak załatwić sprawę
Redaktorzy strony
Statystyka odwiedzin
Statystyka czytalności
Wyszukaj urzędnika
Rejestr zmian
Mapa serwisu
Wyszukiwarka


»Wyszukiwanie zaawansowane
Archiwalne menu:
Ostatnie 5 wiadomości:
» POSTANOWIENIE NR 417/2024 Komisarza Wyborczego w Kielcach IV z dnia 16 maja 2024 r.
» POSTANOWIENIE NR 416/2024 Komisarza Wyborczego w Kielcach IV z dnia 16 maja 2024 r.
» UCHWAŁA NR I/2/2024 RADY GMINY ŁĄCZNA z dnia 6 maja 2024 r.
» UCHWAŁA NR I/1/2024 RADY GMINY ŁĄCZNA z dnia 6 maja 2024 r.
» Protokół z losowania składów Obwodowych Komisji Wyborczych
 • Prawo miejscowe
 • Uchwały Rady Gminy
 • Rok 2019
 • UCHWAŁA Nr V/23/2019 Rady Gminy Łączna z dnia 27 lutego 2019r. w sprawie wyrażenia zgody na oddanie w użyczenie nieruchomości

  UCHWAŁA Nr V/23/2019
  Rady Gminy Łączna
  z dnia 27 lutego 2019r.

  w sprawie wyrażenia zgody na oddanie w użyczenie nieruchomości położonej w miejscowości Czerwona Górka 1b pod działalność Gminnej Biblioteki Publicznej w Łącznej

  Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 7 i 9 lit.a ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity: Dz. U. z 2018r. poz. 994 z późn. zm.) uchwala się, co następuje :


  § 1
  Wyraża się zgodę na oddanie w użyczenie na okres jednego roku, nieruchomości położonej na działce nr 213/1 w miejscowości Czerwona Górka 1b na cele działalności statutowej Gminnej Biblioteki Publicznej w Łącznej.


  § 2
  Użyczenie obejmuje także prawo do dalszego użyczenia części powierzchni budynku, o którym mowa w § 1 na cele działalności statutowej Biblioteki .


  § 3

  Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Łączna.


  § 4

  Uchwała wchodzi w życie z dniem powzięcia.  Uzasadnienie


  Zgodnie z postanowieniami ustawy o samorządzie gminnym i ustawie o gospodarce nieruchomościami - do wyłącznej właściwości rady gminy należy podejmowanie uchwał w sprawach majątkowych gminy, przekraczających zakres zwykłego zarządu, dotyczących m.in. zasad nabywania, zbywania i obciążania nieruchomości oraz ich wydzierżawiania lub wynajmowania na czas oznaczony dłuższy niż 3 lata lub na czas nieoznaczony oraz ustalanie zakresu działania jednostek pomocniczych, zasad przekazywania im składników mienia do korzystania oraz zasad przekazywania środków budżetowych na realizację zadań przez te jednostki.
  Z wnioskiem o oddanie w dalsze użyczenie przedmiotowej nieruchomości wystąpiła do Wójta Gminy Dyrektor Gminnej Biblioteki Publicznej w Łącznej z przeznaczeniem w/w nieruchomości na cele działalności statutowej Biblioteki, w tym m.in. realizację projektów unijnych.

  Z uwagi na powyższe podjęcie przedmiotowej uchwały jest celowe i zasadne.  Data wprowadzenia: 2019-03-06 1340
  Data upublicznienia: 2019-03-06
  Art. czytany: 2599 razy

  Drukowanie dokumentuWiadomość wprowadził: Mirosław Kopytek
  Autor dokumentu: Monika Pająk
  » Pokaż rejestr zmian dla danej wiadomości
  Biuletyn Informacji Publicznej
  Urząd Gminy Łączna
  Czerwona Górka 1B
  26 - 140 Łączna

  tel. 041/25 - 48 - 960
  fax. 041/25-48-977

  Godziny otwarcia:
  Poniedziałek
  7.30-16.00
  Wtorek - Czwartek
  7.30-15.30
  Piątek
  7.30-15.00

  Kasa czynna:
  poniedziałek - piątek
  8.00-13.30

  ePUAP – adres skrytki podawczej: /09v7jfy1xv/SkrytkaESP

  Starostwo Powiatowe
  w Skarżysku-Kamiennej
  www.spskarzysko.bip.doc.pl

  Dziennik Ustaw
  http://dziennikustaw.gov.pl
  Monitor Polski
  http://monitorpolski.gov.pl

  Urząd Gminy Łączna