(K)  A0  A+  A-    
 STRONA GŁÓWNA BIP » Poprzednia strona » Odczyt wiadomości
Menu:
Urząd Gminy
Statut Gminy
Wójt Gminy
Rada Gminy
Prawo miejscowe
Budżet i finanse
Zamierzenia, strategie i programy
Publiczny dostępny wykaz danych o środowisku
Oświadczenia majątkowe
Przetargi
Ochrona środowiska
Jednostki organizacyjne
Rejestry
Komunikaty
Wybory Samorządowe/Sołeckie/Izby Rolne/Ławnicy/Sejmu i Senatu RP/PE/Prezydent RP
Konkurs na stanowiska urzędnicze
Konkursy na dyrektorów szkół
Współpraca z Organizacjami Pożytku Publicznego
Audyty i Kontrole
Kącik adopcyjny bezpańskich zwierząt
Druki dla interesantów
Sprawozdania
Rewitalizacja
RODO
Narodowy Spis Powszechny/Rolny/Ludności
-------------------------
Jak załatwić sprawę
Redaktorzy strony
Statystyka odwiedzin
Statystyka czytalności
Wyszukaj urzędnika
Rejestr zmian
Mapa serwisu
Wyszukiwarka


»Wyszukiwanie zaawansowane
Archiwalne menu:
Ostatnie 5 wiadomości:
» POSTANOWIENIE NR 417/2024 Komisarza Wyborczego w Kielcach IV z dnia 16 maja 2024 r.
» POSTANOWIENIE NR 416/2024 Komisarza Wyborczego w Kielcach IV z dnia 16 maja 2024 r.
» UCHWAŁA NR I/2/2024 RADY GMINY ŁĄCZNA z dnia 6 maja 2024 r.
» UCHWAŁA NR I/1/2024 RADY GMINY ŁĄCZNA z dnia 6 maja 2024 r.
» Protokół z losowania składów Obwodowych Komisji Wyborczych
 • Prawo miejscowe
 • Uchwały Rady Gminy
 • Rok 2019
 • Uchwała Nr X/47/2019 Rady Gminy Łączna z dnia 27 czerwca 2019r.

  w sprawie zmian y uchwały w sprawie uchwalenia wieloletniego gminnego program u osłonowego „Posiłek w szkole i w domu” na lata 2019 2023

  Uchwała Nr
  X/47/2019
  Rady Gminy Łączna
  z dnia
  27 czerwca 2019r.
  w sprawie zmian
  y uchwały w sprawie uchwalenia wieloletniego gminnego
  program u osłonowego „Posiłek w szkole i w domu” na lata 2019 2023
  Na podstawie art. 18 ust. 2, pkt 15, art.40 ust.1
  i art 41 ust.1 ustawy z dnia 8 marca 1990
  roku o samorządzie gminnym (Dz. U. z 201 9 r., poz. 506 ze zm .) oraz art. 17 2 pkt. 4 i art. 110
  ust. 10 ustawy z dnia 12 marca 2004 roku o pomocy społecznej (Dz. U z 2018 r. poz. 1508 z późn.
  zm.) w związku z uchwałą Nr 140 Rady Ministrów z dnia 15 października 2018 roku w sprawie
  ustanowienia wieloletniego rządowego programu „Posiłek w szkole i w domu” na lata 2019 2023
  (MP z 2018 r., poz. 1007) Rada Gminy Łączna uchwala co następuje
  § 1
  W uchwale Nr
  IV/15/2019 Rady Gminy Łączna z dnia 29 stycznia 2019r. w sprawie uchwalenia
  wieloletniego gminnego programu osłonowego „Posiłek w szkole i w domu” na lata 2019 2023
  w prowadza się następujące zmiany
  1. S kreśla się § 4 o brzmieniu:
  „Uchwała podlega ogłoszen
  iu w Dzienniku Urzędowym Województwa Świętokrzyskiego
  i wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia.”
  § 2.
  Pozostałe zapisy uchwały nie ulegają zmianie.
  § 3.
  Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Łączna
  UZASADNIENIE
  UZASADNIENIE
  Wojewoda
  Wojewoda Świętokrzyski pismem z dnia 15 maja 2019 roku, znak: PNK.I.4131.210.2019, Świętokrzyski pismem z dnia 15 maja 2019 roku, znak: PNK.I.4131.210.2019, wskazał, iż brak jest podstaw prawnych do wskazał, iż brak jest podstaw prawnych do ogłoszenia wskazanej uchwały w Wojewódzkim ogłoszenia wskazanej uchwały w Wojewódzkim Dzienniku UDzienniku Urzędowym. rzędowym.
  Wobec powyższego podjęcie niniejszej uchwały jest uzasadnione.
  Wobec powyższego podjęcie niniejszej uchwały jest uzasadnione.


  Data wprowadzenia: 2019-07-03 1136
  Data upublicznienia: 2019-07-03
  Art. czytany: 2051 razy

  Drukowanie dokumentuWiadomość wprowadził: Krzysztof Pastuszka
  Autor dokumentu: Monika Pająk
  » Pokaż rejestr zmian dla danej wiadomości
  Biuletyn Informacji Publicznej
  Urząd Gminy Łączna
  Czerwona Górka 1B
  26 - 140 Łączna

  tel. 041/25 - 48 - 960
  fax. 041/25-48-977

  Godziny otwarcia:
  Poniedziałek
  7.30-16.00
  Wtorek - Czwartek
  7.30-15.30
  Piątek
  7.30-15.00

  Kasa czynna:
  poniedziałek - piątek
  8.00-13.30

  ePUAP – adres skrytki podawczej: /09v7jfy1xv/SkrytkaESP

  Starostwo Powiatowe
  w Skarżysku-Kamiennej
  www.spskarzysko.bip.doc.pl

  Dziennik Ustaw
  http://dziennikustaw.gov.pl
  Monitor Polski
  http://monitorpolski.gov.pl

  Urząd Gminy Łączna