(K)  A0  A+  A-    
 STRONA GŁÓWNA BIP » Poprzednia strona » Odczyt wiadomości
Menu:
Urząd Gminy
Statut Gminy
Wójt Gminy
Rada Gminy
Prawo miejscowe
Budżet i finanse
Zamierzenia, strategie i programy
Publiczny dostępny wykaz danych o środowisku
Oświadczenia majątkowe
Przetargi
Ochrona środowiska
Jednostki organizacyjne
Rejestry
Komunikaty
Wybory Samorządowe/Sołeckie/Izby Rolne/Ławnicy/Sejmu i Senatu RP/PE/Prezydent RP
Konkurs na stanowiska urzędnicze
Konkursy na dyrektorów szkół
Współpraca z Organizacjami Pożytku Publicznego
Audyty i Kontrole
Kącik adopcyjny bezpańskich zwierząt
Druki dla interesantów
Sprawozdania
Rewitalizacja
RODO
Narodowy Spis Powszechny/Rolny/Ludności
-------------------------
Jak załatwić sprawę
Redaktorzy strony
Statystyka odwiedzin
Statystyka czytalności
Wyszukaj urzędnika
Rejestr zmian
Mapa serwisu
Wyszukiwarka


»Wyszukiwanie zaawansowane
Archiwalne menu:
Ostatnie 5 wiadomości:
» POSTANOWIENIE NR 417/2024 Komisarza Wyborczego w Kielcach IV z dnia 16 maja 2024 r.
» POSTANOWIENIE NR 416/2024 Komisarza Wyborczego w Kielcach IV z dnia 16 maja 2024 r.
» UCHWAŁA NR I/2/2024 RADY GMINY ŁĄCZNA z dnia 6 maja 2024 r.
» UCHWAŁA NR I/1/2024 RADY GMINY ŁĄCZNA z dnia 6 maja 2024 r.
» Protokół z losowania składów Obwodowych Komisji Wyborczych
 • Prawo miejscowe
 • Uchwały Rady Gminy
 • Rok 2019
 • UCHWAŁA NR X/49/2019 RADY GMINY ŁĄCZNA z dnia 27 czerwca 2019 r.

  w sprawie ustalenia planu sieci publicznych szkół podstawowych prowadzonych przez Gminę Łączna oraz określenia granic obwodów publicznych szkół podstawowych

  UCHWAŁA NR X/49/2019
  RADY GMINY ŁĄCZNA
  z dnia 27 czerwca 2019 r.
  w sprawie ustalenia planu sieci publicznych szkół podstawowych prowadzonych przez
  Gminę Łączna oraz określenia granic obwodów publicznych szkół podstawowych
  Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym
  (Dz. U. z 2019r. poz. 506) oraz art. 39 ust. 5 i 5a ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. – Prawo
  oświatowe (Dz. U. z 2018 r. poz. 996 z późn. zm.), uchwala się, co następuje:
  § 1. Uchwała określa plan sieci publicznych szkół podstawowych prowadzonych przez
  Gminę Łączna, a także granice obwodów publicznych szkół podstawowych prowadzonych
  przez Gminę Łączna i inne organy, na okres od 1 września 2019 r. Plan stanowi załącznik
  do niniejszej uchwały.
  § 2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Łączna.
  § 3. Uchwałę podaje się do publicznej wiadomości poprzez umieszczenie na tablicach
  informacyjnych publicznych szkół podstawowych, o których mowa w § 1, oraz na tablicy
  ogłoszeń Urzędu Gminy w Łącznej.
  § 4. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku
  Urzędowym Województwa Świętokrzyskiego, z mocą obowiązującą od 1 września 2019r.
  Przewodnicząca Rady
  Gminy
  Monika Pająk
  Id: 1F9092CA-75ED-46CD-8A07-724C5E6411B4. Podpisany Strona 1
  Załącznik do uchwały Nr X/49/2019
  Rady Gminy Łączna
  z dnia 27 czerwca 2019 r.
  Plan sieci publicznych szkół podstawowych prowadzonych przez Gminę Łączna,
  a także granice obwodów publicznych szkół podstawowych prowadzonych przez
  Gminę Łączna, a także inne organy, na okres od 1 września 2019r.
  Lp. Nazwa szkoły
  Adres siedziby szkoły,
  adres ewentualnych
  innych lokalizacji
  prowadzenia zajęć
  dydaktycznych,
  wychowawczych
  i opiekuńczych
  Granice obwodu szkoły
  1. Szkoła Podstawowa im.
  Armii Krajowej Korpus
  „Jodła” w Łącznej
  Kamionki 63.
  26-140 Łączna
  Miejscowości:
  Czerwona Górka, Jęgrzna od nr 78 do nr
  93, Kamionki, Łączna, Osełków, Ostrów,
  Podłazie, Podzagnańszcze, Stawik,
  Zagórze, Zaskale
  2. Szkoła Podstawowa im.
  E. G. Kaszyńskiego
  „Nurta” w Goździe
  Gózd 125.
  26-140 Łączna
  Miejscowości:
  Gózd, Jęgrzna od nr 1 do nr 77, Klonów,
  Występa od Nr 1 do Nr 31.
  3. Szkoła Podstawowa
  w Zaleziance
  Zalezianka 49a.
  26-140 Łączna
  Miejscowości:
  Występa od Nr 32 do końca, Zalezianka, Jaśle
  Id: 1F9092CA-75ED-46CD-8A07-724C5E6411B4. Podpisany Strona 1
  UZASADNIENIE
  Zgodnie z art. 210 i art. 217 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. - Przepisy wprowadzające ustawę –
  Prawo oświatowe, rady gmin podjęły do końca marca 2017 r. uchwały w sprawie dostosowania
  sieci szkół do nowego ustroju szkolnego, na okres od 1 września 2017 r. do 31 sierpnia 2019 r.
  1 września 2019 r. postanowienia, w ww. uchwałach, dotyczące planu sieci szkół oraz ustalenia
  obwodów szkół podstawowych przestaną obowiązywać. Oznacza to konieczność ustalenia sieci
  szkół podstawowych na okres od 1 września 2019 r.
  Z uwagi na powyższe podjęcie niniejszej uchwały jest zasadne i celowe.
  Id: 1F9092CA-75ED-46CD-8A07-724C5E6411B4. Podpisany Strona 1


  Data wprowadzenia: 2019-07-03 1139
  Data upublicznienia: 2019-07-03
  Art. czytany: 2005 razy

  Drukowanie dokumentuWiadomość wprowadził: Krzysztof Pastuszka
  Autor dokumentu: Monika Pająk
  » Pokaż rejestr zmian dla danej wiadomości
  Biuletyn Informacji Publicznej
  Urząd Gminy Łączna
  Czerwona Górka 1B
  26 - 140 Łączna

  tel. 041/25 - 48 - 960
  fax. 041/25-48-977

  Godziny otwarcia:
  Poniedziałek
  7.30-16.00
  Wtorek - Czwartek
  7.30-15.30
  Piątek
  7.30-15.00

  Kasa czynna:
  poniedziałek - piątek
  8.00-13.30

  ePUAP – adres skrytki podawczej: /09v7jfy1xv/SkrytkaESP

  Starostwo Powiatowe
  w Skarżysku-Kamiennej
  www.spskarzysko.bip.doc.pl

  Dziennik Ustaw
  http://dziennikustaw.gov.pl
  Monitor Polski
  http://monitorpolski.gov.pl

  Urząd Gminy Łączna