(K)  A0  A+  A-    
 STRONA GŁÓWNA BIP » Poprzednia strona » Odczyt wiadomości
Menu:
Urząd Gminy
Statut Gminy
Wójt Gminy
Rada Gminy
Prawo miejscowe
Budżet i finanse
Zamierzenia, strategie i programy
Publiczny dostępny wykaz danych o środowisku
Oświadczenia majątkowe
Przetargi
Ochrona środowiska
Jednostki organizacyjne
Rejestry
Komunikaty
Wybory Samorządowe/Sołeckie/Izby Rolne/Ławnicy/Sejmu i Senatu RP/PE/Prezydent RP
Konkurs na stanowiska urzędnicze
Konkursy na dyrektorów szkół
Współpraca z Organizacjami Pożytku Publicznego
Audyty i Kontrole
Kącik adopcyjny bezpańskich zwierząt
Druki dla interesantów
Sprawozdania
Rewitalizacja
RODO
Narodowy Spis Powszechny/Rolny/Ludności
-------------------------
Jak załatwić sprawę
Redaktorzy strony
Statystyka odwiedzin
Statystyka czytalności
Wyszukaj urzędnika
Rejestr zmian
Mapa serwisu
Wyszukiwarka


»Wyszukiwanie zaawansowane
Archiwalne menu:
Ostatnie 5 wiadomości:
» POSTANOWIENIE NR 417/2024 Komisarza Wyborczego w Kielcach IV z dnia 16 maja 2024 r.
» POSTANOWIENIE NR 416/2024 Komisarza Wyborczego w Kielcach IV z dnia 16 maja 2024 r.
» UCHWAŁA NR I/2/2024 RADY GMINY ŁĄCZNA z dnia 6 maja 2024 r.
» UCHWAŁA NR I/1/2024 RADY GMINY ŁĄCZNA z dnia 6 maja 2024 r.
» Protokół z losowania składów Obwodowych Komisji Wyborczych
 • Prawo miejscowe
 • Uchwały Rady Gminy
 • Rok 2019
 • UCHWAŁA NR X/50/2019 RADY GMINY ŁĄCZNA z dnia 27 czerwca 2019 r.

  w sprawie powołania zespołu ds. zaopiniowania kandydatów na ławników

  UCHWAŁA NR X/50/2019 RADY GMINY ŁĄCZNA z dnia 27 czerwca 2019 r. w sprawie powołania zespołu ds. zaopiniowania kandydatów na ławników Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2019 r. poz. 506), art. 160 ust. 1 i 163 § 2 ustawy z dnia 27 lipca 2001 r. - Prawo o ustroju sądów powszechnych ( Dz. U. z 2019 r. poz. 52 ) uchwala się, co następuje: § 1. Powołuje się zespół opiniujący kandydatury osób zgłoszonych na ławników do Sądu Rejonowego w Skarżysku-Kamiennej na kadencję 2020 – 2023 w następującym składzie: 1) Chmiela Magdalena 2) Kopytek Mirosław 3) Nyga Mirosław 4) Wiech Anna 5) Wykrota Edmund § 2.
  Tryb pracy Zespołu ds. zaopiniowania kandydatów na ławników.
  1. Zespół rozpoczyna pracę z dniem powołania i kończy ją z chwilą dokonania przez Radę wyboru ławników.
  2. Zespół wybiera ze swojego składu Przewodniczącego i Zastępcę Przewodniczącego.
  3. Pracami Zespołu kieruje, zwołuje jego posiedzenia i przewodniczy im Przewodniczący.
  4. W razie nieobecności Przewodniczącego jego obowiązki wykonuje Zastępca Przewodniczącego.
  5. Wszystkie postanowienia i rozstrzygnięcia Zespołu podejmowane są w obecności co najmniej połowy jego składu, w tym Przewodniczącego lub Zastępcy Przewodniczącego.
  6. Wszystkie rozstrzygnięcia Zespołu powinny mieć formę pisemną i powinny być podpisane przez Przewodniczącego lub Zastępcę Przewodniczącego.
  § 3.
  Zadania Zespołu ds. zaopiniowania kandydatów na ławników: 1. Zespół dokonuje analizy dokonanych zgłoszeń i ponownego sprawdzenia czy wszystkie wymagane dane zostały w zgłoszeniach zawarte, oraz czy zgłoszeń dokonały podmioty uprawnione.
  2. W celu dokonania właściwej oceny kandydatów Zespół, w porozumieniu z Przewodniczącym Rady, zasięga informacji o kandydatach z Krajowego Rejestru Karnego oraz od właściwych organów Policji. Wystąpienie w sprawie uzyskania tych informacji powinno nastąpić najpóźniej do dnia 15 września 2019 r.
  3. W razie potrzeby Zespół może wystąpić do podmiotu zgłaszającego kandydata o przedstawienie dodatkowych informacji lub uzasadnienia.
  4. W celu ustalenia listy kandydatów zaopiniowanych przez Zespół pozytywnie lub negatywnie sporządza się protokół, w którym zawarte zostają nazwiska i imiona oraz pozostałe dane kandydatów i opinia Zespołu dotycząca konkretnego kandydata zawierająca, co najmniej zapis o treści 'opinia pozytywna' lub 'opinia negatywna'.
  5. Organizacyjne i techniczne wykonanie czynności, o których mowa w § 3 niniejszego Regulaminu zapewnia Biuro Rady.
  6.Zespół opiniujący przedstawi Radzie Gminy Łączna swoją opinię o zgłoszonych kandydatach na ławników, w szczególności w zakresie spełnienia przez nich wymogów określonych w ustawie z dnia 27 lipca 2001 roku – Prawo o ustroju sądów powszechnych.
  § 4. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
  Uzasadnienie do uchwały Nr X/50/2019 Rady Gminy Łączna z dnia 27 czerwca 2019r. Zgodnie z ustawą o ustroju sądów powszechnych najpóźniej w październiku roku kalendarzowego, w którym upływa kadencja dotychczasowych ławników rada gminy powinna dokonać wyboru nowych. Zgodnie z art. 160 ust. 1 ławników do sądów okręgowych oraz do sądów rejonowych wybierają rady gmin, których obszar jest objęty właściwością tych sądów - w głosowaniu tajnym. Przed przystąpieniem do wyborów rada gminy powołuje zespół, który przedstawia na sesji rady gminy swoją opinię o zgłoszonych kandydatach, w szczególności w zakresie spełnienia przez nich wymogów określonych w ustawie. Ustawa nie precyzuje z ilu osób powinien składać się zespół, ani też nie określa jego składu. Należy zatem przyjąć, że w jego skład mogą wchodzić zarówno radni, jak i osoby spoza rady gminy. Ważne jest, aby były to osoby, które mogą służyć radnym fachową wiedzą i pomocą w wyborze najodpowiedniejszych kandydatur. Z uwagi na powyższe zasadnym jest i celowym podjęcie niniejszej uchwały.


  Data wprowadzenia: 2019-07-03 1141
  Data upublicznienia: 2019-07-03
  Art. czytany: 1981 razy

  Drukowanie dokumentuWiadomość wprowadził: Krzysztof Pastuszka
  Autor dokumentu: Monika Pająk
  » Pokaż rejestr zmian dla danej wiadomości
  Biuletyn Informacji Publicznej
  Urząd Gminy Łączna
  Czerwona Górka 1B
  26 - 140 Łączna

  tel. 041/25 - 48 - 960
  fax. 041/25-48-977

  Godziny otwarcia:
  Poniedziałek
  7.30-16.00
  Wtorek - Czwartek
  7.30-15.30
  Piątek
  7.30-15.00

  Kasa czynna:
  poniedziałek - piątek
  8.00-13.30

  ePUAP – adres skrytki podawczej: /09v7jfy1xv/SkrytkaESP

  Starostwo Powiatowe
  w Skarżysku-Kamiennej
  www.spskarzysko.bip.doc.pl

  Dziennik Ustaw
  http://dziennikustaw.gov.pl
  Monitor Polski
  http://monitorpolski.gov.pl

  Urząd Gminy Łączna