(K)  A0  A+  A-    
 STRONA GŁÓWNA BIP » Poprzednia strona » Odczyt wiadomości
Menu:
Urząd Gminy
Statut Gminy
Wójt Gminy
Rada Gminy
Prawo miejscowe
Budżet i finanse
Zamierzenia, strategie i programy
Publiczny dostępny wykaz danych o środowisku
Oświadczenia majątkowe
Przetargi
Ochrona środowiska
Jednostki organizacyjne
Rejestry
Komunikaty
Wybory Samorządowe/Sołeckie/Izby Rolne/Ławnicy/Sejmu i Senatu RP/PE/Prezydent RP
Konkurs na stanowiska urzędnicze
Konkursy na dyrektorów szkół
Współpraca z Organizacjami Pożytku Publicznego
Audyty i Kontrole
Kącik adopcyjny bezpańskich zwierząt
Druki dla interesantów
Sprawozdania
Rewitalizacja
RODO
Narodowy Spis Powszechny/Rolny/Ludności
-------------------------
Jak załatwić sprawę
Redaktorzy strony
Statystyka odwiedzin
Statystyka czytalności
Wyszukaj urzędnika
Rejestr zmian
Mapa serwisu
Wyszukiwarka


»Wyszukiwanie zaawansowane
Archiwalne menu:
Ostatnie 5 wiadomości:
» POSTANOWIENIE NR 417/2024 Komisarza Wyborczego w Kielcach IV z dnia 16 maja 2024 r.
» POSTANOWIENIE NR 416/2024 Komisarza Wyborczego w Kielcach IV z dnia 16 maja 2024 r.
» UCHWAŁA NR I/2/2024 RADY GMINY ŁĄCZNA z dnia 6 maja 2024 r.
» UCHWAŁA NR I/1/2024 RADY GMINY ŁĄCZNA z dnia 6 maja 2024 r.
» Protokół z losowania składów Obwodowych Komisji Wyborczych
 • Prawo miejscowe
 • Uchwały Rady Gminy
 • Rok 2019
 • UCHWAŁA NR X/52/2019 RADY GMINY ŁĄCZNA z dnia 27 czerwca 2019 r.

  w sprawie wyrażenia zgody na utworzenie miejsca okazjonalnie wykorzystywanego do kąpieli na terenie gminy Łączna w roku 2019

  UCHWAŁA NR X/52/2019
  RADY GMINY ŁĄCZNA
  z dnia 27 czerwca 2019 r.
  w sprawie wyrażenia zgody na utworzenie miejsca okazjonalnie wykorzystywanego do
  kąpieli na terenie gminy Łączna w roku 2019
  Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 15 oraz art. 40 ust.1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r.
  o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2019 r. poz. 506 ) oraz art. 39 ust. 1 ustawy z dnia
  20 lipca 2017 r. Prawo wodne (Dz. U. z 2018 poz. 2268 z późn. zm.) Rada Gminy Łączna
  uchwala, co następuje:
  § 1. Określa się wykaz miejsc okazjonalnie wykorzystywanych do kąpieli na terenie
  gminy Łączna na 2019 rok:
  - miejsce okazjonalnie wykorzystywane do kąpieli : zalew Jaśle, działka o numerze
  ewidencyjnym 258/3, obręb 06 Łączna, wzdłuż linii brzegowej o długości 50 mb.
  § 2. Sezon kąpielowy dla miejsca okazjonalnie wykorzystywanego do kąpieli , o którym
  mowa w § 1 ustala się w okresie od 15 lipca 2019r. do 13 sierpnia 2019r.
  § 3. Organizatorem miejsca okazjonalnie wykorzystywanego do kąpieli jest Gmina
  Łączna, z siedzibą Kamionki 60. 26-140 Łączna.
  § 4. Szczegółowe granice miejsca okazjonalnie wykorzystywanego do kąpieli, o którym
  mowa w § 1 ust. 1 określa załącznik graficzny do niniejszej uchwały.
  § 5. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Łączna.
  § 6. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku
  Urzędowym Województwa Świętokrzyskiego.
  Przewodnicząca Rady
  Gminy
  Monika Pająk
  Id: 7C759DA6-BDCD-4564-8E1F-25A7BC2CB945. Podpisany Strona 1
  Załącznik do uchwały Nr X/52/2019 Rady Gminy Łączna z dnia 27 czerwca 2019r.
  Id: 7C759DA6-BDCD-4564-8E1F-25A7BC2CB945. Podpisany Strona 1
  UZASADNIENIE
  Zgodnie z art. 39 ust. 1 ustawy z dnia 20 lipca 2017 r. Prawo wodne Rada Gminy
  może wyrazić, w drodze uchwały będącej aktem prawa miejscowego, zgodę na utworzenie
  miejsca okazjonalnie wykorzystywanego do kąpieli, funkcjonującego przez okres
  nie dłuższy niż 30 dni w roku kalendarzowym, określając sezon kąpielowy dla tego
  miejsca.Aby w sezonie kąpielowym umożliwić kąpieli na terenie Gminy Łączna zostanie
  wydzielony fragment wód powierzchniowych, na którym Gmina zamierza utworzyć
  miejsce okazjonalnie wykorzystywane do kąpieli – odpowiednio zabezpieczone i
  oznakowane.
  Id: 7C759DA6-BDCD-4564-8E1F-25A7BC2CB945. Podpisany Strona 1


  Data wprowadzenia: 2019-07-03 1143
  Data upublicznienia: 2019-07-03
  Art. czytany: 2311 razy

  Drukowanie dokumentuWiadomość wprowadził: Krzysztof Pastuszka
  Autor dokumentu: Monika Pająk
  » Pokaż rejestr zmian dla danej wiadomości
  Biuletyn Informacji Publicznej
  Urząd Gminy Łączna
  Czerwona Górka 1B
  26 - 140 Łączna

  tel. 041/25 - 48 - 960
  fax. 041/25-48-977

  Godziny otwarcia:
  Poniedziałek
  7.30-16.00
  Wtorek - Czwartek
  7.30-15.30
  Piątek
  7.30-15.00

  Kasa czynna:
  poniedziałek - piątek
  8.00-13.30

  ePUAP – adres skrytki podawczej: /09v7jfy1xv/SkrytkaESP

  Starostwo Powiatowe
  w Skarżysku-Kamiennej
  www.spskarzysko.bip.doc.pl

  Dziennik Ustaw
  http://dziennikustaw.gov.pl
  Monitor Polski
  http://monitorpolski.gov.pl

  Urząd Gminy Łączna