(K)  A0  A+  A-    
 STRONA GŁÓWNA BIP » Poprzednia strona » Odczyt wiadomości
Menu:
Urząd Gminy
Statut Gminy
Wójt Gminy
Rada Gminy
Prawo miejscowe
Budżet i finanse
Zamierzenia, strategie i programy
Publiczny dostępny wykaz danych o środowisku
Oświadczenia majątkowe
Przetargi
Ochrona środowiska
Jednostki organizacyjne
Rejestry
Komunikaty
Wybory Samorządowe/Sołeckie/Izby Rolne/Ławnicy/Sejmu i Senatu RP/PE/Prezydent RP
Konkurs na stanowiska urzędnicze
Konkursy na dyrektorów szkół
Współpraca z Organizacjami Pożytku Publicznego
Audyty i Kontrole
Kącik adopcyjny bezpańskich zwierząt
Druki dla interesantów
Sprawozdania
Rewitalizacja
RODO
Narodowy Spis Powszechny/Rolny/Ludności
-------------------------
Jak załatwić sprawę
Redaktorzy strony
Statystyka odwiedzin
Statystyka czytalności
Wyszukaj urzędnika
Rejestr zmian
Mapa serwisu
Wyszukiwarka


»Wyszukiwanie zaawansowane
Archiwalne menu:
Ostatnie 5 wiadomości:
» POSTANOWIENIE NR 417/2024 Komisarza Wyborczego w Kielcach IV z dnia 16 maja 2024 r.
» POSTANOWIENIE NR 416/2024 Komisarza Wyborczego w Kielcach IV z dnia 16 maja 2024 r.
» UCHWAŁA NR I/2/2024 RADY GMINY ŁĄCZNA z dnia 6 maja 2024 r.
» UCHWAŁA NR I/1/2024 RADY GMINY ŁĄCZNA z dnia 6 maja 2024 r.
» Protokół z losowania składów Obwodowych Komisji Wyborczych
 • Przetargi
 • 2020
 • ZAPYTANIE OFERTOWE: na wykonanie i dostarczenie jednej tablicy pamiątkowej na podkładzie z blachy (na ścianę/ogrodzenie) dla inwestycji pn: „Redukcja emisji CO2 poprzez kompleks

  Łączna. 25.02.2020 r.
  ZAPYTANIE OFERTOWE
  Gmina Łączna (Zamawiający) zaprasza do składania ofert na wykonanie i dostarczenie jednej tablicy pamiątkowej na podkładzie z blachy (na ścianę/ogrodzenie) dla inwestycji pn: „Redukcja emisji CO2 poprzez kompleksową wymianę oświetlenia ulicznego na terenie Gminy Łączna” w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020.
  I. Zakres zadania
  1. Wykonanie jednej tablicy pamiątkowej o wymiarach 80 x 120 cm.
  2. Treść umieszczona na tablicy zostanie indywidualnie uzgodniona z Zamawiającym.
  3. Wizualizacja wstępna:

  4. Wykonawca zobowiązany będzie do dostarczenia tablicy pamiątkowej do Urzędu Gminy Łączna w ramach ceny jednostkowej za wykonanie tablic.
  II. Tablica powinna być wykonana zgodnie z:
  1. dokumentami i wytycznymi w zakresie działań informacyjno - promocyjnych w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego 2014-2020;
  2. dokumentami i wytycznymi Ministerstwa Rozwoju Regionalnego dotyczącymi Regionalnych Programów Operacyjnych.
  III. Przewidywany termin realizacji zadania.
  Tablica pamiątkowa marzec 2020 r.
  IV. Opis sposobu obliczenia ceny oraz rodzaj i opis kryteriów, którymi będzie się kierował Zamawiający przy wyborze oferty.
  1. Zamawiający będzie oceniał każdą z ofert na podstawie następujących kryteriów:
  Lp. Kryterium Ranga
  1. Cena 100%
  RAZEM 100%
  1. Sposób obliczenia ceny oferty:
  • Na cenę oferty składać się będą wszystkie koszty ponoszone przez wykonawcę związane z realizacją zamówienia wraz z podatkiem od towarów i usług (VAT).
  • Wszystkie ceny mają być zaokrąglone do dwóch miejsc po przecinku, z uwzględnieniem zasad zaokrąglania liczb (tj. 5 i powyżej w górę, poniżej w dół).
  • Wykonawca poda wartość netto i brutto w złotych polskich.
  • Oferowana cena, która będzie brana pod uwagę przy ocenie ofert to cena brutto, traktowana jako ostateczna do zapłaty przez Zamawiającego, określana do dwóch miejsc po przecinku, zawierająca wszystkie koszty związane z realizacją zamówienia, wartość netto, podatek VAT.
  V. Miejsce, sposób i termin składania
  1. Ofertę na wypełnionym formularzu - załączniki nr 1, należy dostarczyć do:

  Urzędu Gminy Łączna
  Kamionki 60
  26-140 Łączna
  2. Poprzez:
  • Osobiste złożenie w sekretariacie.
  • Za pośrednictwem poczty tradycyjnej.
  • E-mailem na adres [email protected]
  • Faksem na nr 41 254 89 77
  Termin składania ofert upływa dnia 5 marca 2020 roku godz.1200 – decyduje data wpływu.
  Osoba do kontaktu: Ewelina Majcher-Obara
  Tel.: 41 254 89 64
  e-mail: [email protected]


  Data wprowadzenia: 2020-02-25 0838
  Data upublicznienia: 2020-02-25
  Art. czytany: 1921 razy

  » Zapytanie + formularz ofertowy - rozmiar: 302080 bajtów
  Typ pliku: application/msword
  Drukowanie dokumentuWiadomość wprowadził: Krzysztof Pastuszka
  Autor dokumentu: Wojciech Fąfara
  » Pokaż rejestr zmian dla danej wiadomości
  Biuletyn Informacji Publicznej
  Urząd Gminy Łączna
  Czerwona Górka 1B
  26 - 140 Łączna

  tel. 041/25 - 48 - 960
  fax. 041/25-48-977

  Godziny otwarcia:
  Poniedziałek
  7.30-16.00
  Wtorek - Czwartek
  7.30-15.30
  Piątek
  7.30-15.00

  Kasa czynna:
  poniedziałek - piątek
  8.00-13.30

  ePUAP – adres skrytki podawczej: /09v7jfy1xv/SkrytkaESP

  Starostwo Powiatowe
  w Skarżysku-Kamiennej
  www.spskarzysko.bip.doc.pl

  Dziennik Ustaw
  http://dziennikustaw.gov.pl
  Monitor Polski
  http://monitorpolski.gov.pl

  Urząd Gminy Łączna