(K)  A0  A+  A-    
 STRONA GŁÓWNA BIP » Poprzednia strona » Odczyt wiadomości
Menu:
Urząd Gminy
Statut Gminy
Wójt Gminy
Rada Gminy
Prawo miejscowe
Budżet i finanse
Zamierzenia, strategie i programy
Publiczny dostępny wykaz danych o środowisku
Oświadczenia majątkowe
Przetargi
Ochrona środowiska
Jednostki organizacyjne
Rejestry
Komunikaty
Wybory Samorządowe/Sołeckie/Izby Rolne/Ławnicy/Sejmu i Senatu RP/PE/Prezydent RP
Konkurs na stanowiska urzędnicze
Konkursy na dyrektorów szkół
Współpraca z Organizacjami Pożytku Publicznego
Kontrole
Kącik adopcyjny bezpańskich zwierząt
Druki dla interesantów
Sprawozdania
Rewitalizacja
RODO
Narodowy Spis Powszechny/Rolny/Ludności
-------------------------
Jak załatwić sprawę
Redaktorzy strony
Statystyka odwiedzin
Statystyka czytalności
Wyszukaj urzędnika
Rejestr zmian
Mapa serwisu
Wyszukiwarka


»Wyszukiwanie zaawansowane
Archiwalne menu:
Ostatnie 5 wiadomości:
» Zarządzenie Nr 60/2022 Wójta Gminy Łączna z dnia 29 września 2022r.
» Zarządzenie Nr 59/2022 Wójta Gminy Łączna z dnia 22 września 2022r.
» Zarządzenie Nr 57/2022 Wójta Gminy Łączna z dnia 22 września 2022r.
» Zarządzenie Nr 56/2022 Wójta Gminy Łączna z dnia 22 września 2022r.
» Zarządzenie Nr 53/2022 Wójta Gminy Łączna z dnia 19 września 22r.
 • Prawo miejscowe
 • Uchwały Rady Gminy
 • Rok 2020
 • UCHWAŁA NR XIX/107/2020 RADY GMINY ŁĄCZNA z dnia 24 czerwca 2020 r.

  dotycząca zmiany uchwały w sprawie ustalenia przystanków komunikacyjnych.....

  UCHWAŁA NR XIX/107/2020
  RADY GMINY ŁĄCZNA
  z dnia 24 czerwca 2020 r.

  dotycząca zmiany uchwały w sprawie ustalenia przystanków komunikacyjnych dla przewoźników oraz zasad korzystania i stawek opłat za korzystanie z przystanków komunikacyjnych.

  Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym
  (tekst jedn.: Dz. U. z 2020 r. poz. 713) i art. 16 ust. 1, ust. 4 i ust. 5 ustawy z dnia 16 grudnia 2010 r. o publicznym transporcie zbiorowym (tekst jedn.: Dz.U. z 2019r.
  poz. 2475 ze zm.) Rada Gminy Łączna uchwala, co następuje:
  § 1. W Uchwale Nr XIII/115/2011 Rady Gmina Łączna z dnia 28 grudnia 2011r. wprowadza się zmiany w § 3:

  „Ustala się stawkę opłat za korzystanie z przystanków komunikacyjnych, których właścicielem lub zarządzającym jest Gmina Łączna w wysokości:

  1) 0,04 zł – za jedno zatrzymanie na przystanku komunikacyjnym dla pojazdów
  samochodowych z liczbą miejsc siedzących poza miejscem kierowcy, mniejszą niż 22 miejsca,

  2) 0,05 zł – za jedno zatrzymanie na przystanku komunikacyjnym dla pojazdów samochodowych z liczbą miejsc siedzących poza miejscem kierowcy, równą lub większą niż 22 miejsca.”.

  § 2. Traci moc § 3 uchwały nr XIII/115/2011 Rady Gmina Łączna z dnia 28 grudnia 2011 roku w sprawie ustalenia przystanków komunikacyjnych dla przewoźników oraz zasad
  korzystania i stawek opłat za korzystanie z przystanków komunikacyjnych.

  § 3. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Łączna.

  § 4. Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Świętokrzyskiego i wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia.

  Przewodnicząca Rady
  Gminy
  Monika Pająk

  UZASADNIENIE
  W art. 16 ust. 4 ustawy z dnia 16 grudnia 2010 r. o publicznym transporcie zbiorowym wprowadzono możliwość pobierania opłat za korzystanie przez operatorów i przewoźników z przystanków komunikacyjnych, których właścicielem albo zarządzającym jest jednostka samorządu terytorialnego. Stawka opłaty ustalona jest w drodze uchwały podjętej przez właściwy organ danej jednostki samorządu terytorialnego. Art. 16 ust. 4 ww. ustawy wymaga zastosowania przy ustaleniu wysokości stawki niedyskryminujących zasad, zaś art. 16 ust. 5 przywołanej ustawy określa maksymalną wysokość stawki tej opłaty tj. 0,05 zł za zatrzymanie środka transportu na przystanku komunikacyjnym. W dniu 28 grudnia 2011r. Rada Gminy Łączna podjęła uchwałę nr XIII/115/2011 w sprawie ustalenia przystanków komunikacyjnych dla przewoźników oraz zasad korzystania i stawek opłat za korzystanie z przystanków komunikacyjnych.
  W powołanej uchwale przyjęto jednolitą dla operatorów i przewoźników stawkę w kwocie 0,05 zł za jedno zatrzymanie środka transportu na przystanku komunikacyjnym. Przesłanką do ustalenia innych stawek opłat są według ustawy
  „niedyskryminujące zasady”, Pomimo braku określenia tego pojęcia w ustawie, należy mieć na względzie jednolite poglądy, wyrażane w tym przedmiocie w orzecznictwie. W orzecznictwie wskazuje się że pojęcie „dyskryminacja” oznacza odmienne traktowanie różnych podmiotów, które znajdują się w podobnej sytuacji.
  Ustawa o publicznym transporcie zbiorowym nie daje podstaw do automatycznego przyjęcia, że dopuszczalne jest, aby taką samą opłatę uiszczał przewoźnik realizujący przewóz dużymi pojazdami o wysokiej masie i przewożący kilkadziesiąt lub więcej osób oraz przewoźnik wykonujący taki sam przewóz samochodami zabierającymi kilku lub kilkunastu pasażerów. Byłoby to dyskryminujące dla tych ostatnich, bowiem uczestniczyliby w kosztach utrzymania przystanków tak samo jak duże autobusy. Mając powyższe na uwadze, uchwała zakłada zróżnicowanie wysokości stawek opłat w zależności od wielkości pojazdów.


  Data wprowadzenia: 2020-06-26 1329
  Data upublicznienia: 2020-06-26
  Art. czytany: 867 razy

  Drukowanie dokumentuWiadomość wprowadził: Mirosław Kopytek
  Autor dokumentu: Monika Pająk
  » Pokaż rejestr zmian dla danej wiadomości
  Biuletyn Informacji Publicznej
  Urząd Gminy Łączna
  Czerwona Górka 1B
  26 - 140 Łączna

  tel. 041/25 - 48 - 960
  fax. 041/25-48-977

  Godziny otwarcia:
  Poniedziałek
  7.30-16.00
  Wtorek - Czwartek
  7.30-15.30
  Piątek
  7.30-15.00

  Kasa czynna:
  poniedziałek - piątek
  8.00-13.30

  ePUAP – adres skrytki podawczej: /09v7jfy1xv/SkrytkaESP

  Starostwo Powiatowe
  w Skarżysku-Kamiennej
  www.spskarzysko.bip.doc.pl

  Dziennik Ustaw
  http://dziennikustaw.gov.pl
  Monitor Polski
  http://monitorpolski.gov.pl

  Urząd Gminy Łączna