(K)  A0  A+  A-    
 STRONA GŁÓWNA BIP » Poprzednia strona » Odczyt wiadomości
Menu:
Urząd Gminy
Statut Gminy
Wójt Gminy
Rada Gminy
Prawo miejscowe
Budżet i finanse
Zamierzenia, strategie i programy
Publiczny dostępny wykaz danych o środowisku
Oświadczenia majątkowe
Przetargi
Ochrona środowiska
Jednostki organizacyjne
Rejestry
Komunikaty
Wybory Samorządowe/Sołeckie/Izby Rolne/Ławnicy/Sejmu i Senatu RP/PE/Prezydent RP
Konkurs na stanowiska urzędnicze
Konkursy na dyrektorów szkół
Współpraca z Organizacjami Pożytku Publicznego
Audyty i Kontrole
Kącik adopcyjny bezpańskich zwierząt
Druki dla interesantów
Sprawozdania
Rewitalizacja
RODO
Narodowy Spis Powszechny/Rolny/Ludności
-------------------------
Jak załatwić sprawę
Redaktorzy strony
Statystyka odwiedzin
Statystyka czytalności
Wyszukaj urzędnika
Rejestr zmian
Mapa serwisu
Wyszukiwarka


»Wyszukiwanie zaawansowane
Archiwalne menu:
Ostatnie 5 wiadomości:
» projekt UCHWAŁA NR …………………… RADY GMINY ŁĄCZNA z dnia …………………
» projekt UCHWAŁA NR …………………… RADY GMINY ŁĄCZNA z dnia …………………
» Projekt UCHWAŁA NR .......... RADY GMINY ŁĄCZNA z dnia ............ 2023 r.
» projekt UCHWAŁA NR ………………… RADY GMINY ŁĄCZNA z dnia ……………2023r..
» projekt UCHWAŁA NR ………………… RADY GMINY ŁĄCZNA z dnia ……………2023r..
 • Prawo miejscowe
 • Uchwały Rady Gminy
 • Rok 2020
 • Uchwała Nr XIX/113/2020 Rady Gminy Łączna z dnia 24 czerwca 2020r.

  w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości gruntowej oznaczonej nr ew. 398/5 położonej w gminie Łączna.

  Uchwała Nr XIX/113/2020
  Rady Gminy Łączna
  z dnia 24 czerwca 2020r.

  w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości gruntowej oznaczonej nr ew. 398/5 położonej w gminie Łączna.  Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 9 lit. „a” ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym ( tj. Dz.U. z 2020r., poz. 713 ) art. 37 ust. 2 pkt 6 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997r. o gospodarce nieruchomościami ( tj. Dz.U. z 2020r., poz. 65 ze zm.),

  Rada Gminy Łączna uchwala, co następuje:

  § 1. Wyraża się zgodę na sprzedaż w drodze bezprzetargowej niezabudowanej nieruchomości położonej w miejscowości Kamionki obręb Czerwona Górka gmina Łączna, stanowiącej własność Gminy Łączna, oznaczonej nr ewidencyjnym 398/5 o powierzchni 0,0900 ha na rzecz osób fizycznych, właścicieli nieruchomości oznaczonych nr ew. 399/1, 400/1. Nieruchomość oznaczona kolorem czerwonym na załączniku graficznym który stanowi integralna część uchwały.

  § 2. Zbycie nieruchomości opisanej w § 1 następuje w celu poprawy warunków zagospodarowania nieruchomości przyległych tj. nr ew. 399/1, 400/1 w miejscowości Kamionki obręb geodezyjny Czerwona Górka, gmina Łączna.

  § 3. Cena nabycia nieruchomości wymienionej w § 1 zostanie uzgodniona z właścicielami na podstawie wykonanego operatu szacunkowego przez rzeczoznawcę. Kupujący ponoszą koszt sporządzenia aktu notarialnego.

  § 4. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy w Łącznej.

  § 5. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.  UZASADNIENIE

  Do uchwały w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości gruntowej oznaczonej
  nr ew. 398/5 położonej w gminie Łączna.

  Przedmiotem uchwały jest wyrażenie zgody na zbycie niezabudowanej nieruchomości
  w drodze bezprzetargowej oznaczonej nr ew. 398/5 położonej w miejscowości Kamionki obrąb geodezyjny Czerwona Górka gmina Łączna.

  Wnioskodawcy złożyli wniosek o chęć nabycia działki 398/5 położonej w miejscowości Kamionki, stanowiącej własność gminy, jako uzupełnienie działek sąsiednich 399/1, 400/1. Zgodnie z miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego działka przeznaczona jest pod zabudowę mieszkaniową jednorodzinną. Przy czym nie może być zagospodarowana jako odrębna nieruchomość, ze względu na zbyt małą powierzchnię. Właściciel działki sąsiadującej z drugiej strony złożył pisemne oświadczenie, iż rezygnuje z chęci nabycia działki 398/5.

  Zgodnie z art. 37 ust. 2 pkt 6 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (teks jedn.: Dz. U. z 2020 poz. 65 ze zm.) nieruchomość jest zbywana w drodze bezprzetargowej, jeżeli przedmiotem zbycia jest nieruchomość lub jej części, jeśli mogą poprawić warunki zagospodarowania nieruchomości przyległej stanowiącej własność lub oddanej w użytkowanie wieczyste osobie, która
  zamierza tę nieruchomość lub jej części nabyć, jeżeli nie mogą być zagospodarowane jako odrębne nieruchomości.


  Data wprowadzenia: 2020-06-26 1404
  Data upublicznienia: 2020-06-26
  Art. czytany: 1121 razy

  » Załacznik do Uchwały - rozmiar: 447112 bajtów
  Typ pliku: application/pdf
  Drukowanie dokumentuWiadomość wprowadził: Mirosław Kopytek
  Autor dokumentu: Monika Pająk
  » Pokaż rejestr zmian dla danej wiadomości
  Biuletyn Informacji Publicznej
  Urząd Gminy Łączna
  Czerwona Górka 1B
  26 - 140 Łączna

  tel. 041/25 - 48 - 960
  fax. 041/25-48-977

  Godziny otwarcia:
  Poniedziałek
  7.30-16.00
  Wtorek - Czwartek
  7.30-15.30
  Piątek
  7.30-15.00

  Kasa czynna:
  poniedziałek - piątek
  8.00-13.30

  ePUAP – adres skrytki podawczej: /09v7jfy1xv/SkrytkaESP

  Starostwo Powiatowe
  w Skarżysku-Kamiennej
  www.spskarzysko.bip.doc.pl

  Dziennik Ustaw
  http://dziennikustaw.gov.pl
  Monitor Polski
  http://monitorpolski.gov.pl

  Urząd Gminy Łączna