(K)  A0  A+  A-    
 STRONA GŁÓWNA BIP » Poprzednia strona » Odczyt wiadomości
Menu:
Urząd Gminy
Statut Gminy
Wójt Gminy
Rada Gminy
Prawo miejscowe
Budżet i finanse
Zamierzenia, strategie i programy
Publiczny dostępny wykaz danych o środowisku
Oświadczenia majątkowe
Przetargi
Ochrona środowiska
Jednostki organizacyjne
Rejestry
Komunikaty
Wybory Samorządowe/Sołeckie/Izby Rolne/Ławnicy/Sejmu i Senatu RP/PE/Prezydent RP
Konkurs na stanowiska urzędnicze
Konkursy na dyrektorów szkół
Współpraca z Organizacjami Pożytku Publicznego
Kontrole
Kącik adopcyjny bezpańskich zwierząt
Druki dla interesantów
Sprawozdania
Rewitalizacja
RODO
Narodowy Spis Powszechny/Rolny/Ludności
-------------------------
Jak załatwić sprawę
Redaktorzy strony
Statystyka odwiedzin
Statystyka czytalności
Wyszukaj urzędnika
Rejestr zmian
Mapa serwisu
Wyszukiwarka


»Wyszukiwanie zaawansowane
Archiwalne menu:
Ostatnie 5 wiadomości:
» Zarządzenie Nr 60/2022 Wójta Gminy Łączna z dnia 29 września 2022r.
» Zarządzenie Nr 59/2022 Wójta Gminy Łączna z dnia 22 września 2022r.
» Zarządzenie Nr 57/2022 Wójta Gminy Łączna z dnia 22 września 2022r.
» Zarządzenie Nr 56/2022 Wójta Gminy Łączna z dnia 22 września 2022r.
» Zarządzenie Nr 53/2022 Wójta Gminy Łączna z dnia 19 września 22r.
 • Prawo miejscowe
 • Uchwały Rady Gminy
 • Rok 2020
 • UCHWAŁA NR XX/125/2020 RADY GMINY ŁĄCZNA z dnia 29 lipca 2020 r.

  dotycząca zmiany uchwały w sprawie uchwalenia Statutu Gminy Łączna

  UCHWAŁA NR XX/125/2020
  RADY GMINY ŁĄCZNA
  z dnia 29 lipca 2020 r.

  dotycząca zmiany uchwały w sprawie uchwalenia Statutu Gminy Łączna
  Na podstawie art. 3, art. 18 ust. 2 pkt 1, art. 22 i art. 40 ust. 2 pkt 1 ustawy z dnia 8 marca
  1990 r. o samorządzie gminnym ( Dz. U. z 2020 r. poz. 713 ) uchwala się, co następuje:

  § 1.
  W Statucie Gminy Łączna stanowiącym załącznik do uchwały Nr XLVIII/249/2018 Rady Gminy Łączna z dnia 27 września 2018 r. w sprawie uchwalenia Statutu Gminy
  Łączna wprowadza się następujące zmiany: w § 2 ust. 4 otrzymuje brzmienie:
  „Siedzibą organów gminy jest miejscowość Czerwona Górka.”.
  § 2.
  Pozostałe postanowienia Statutu pozostają bez zmian.
  § 3.
  Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Łączna.
  § 4.
  Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Świętokrzyskiego.

  Przewodnicząca Rady
  Gminy
  Monika Pająk

  Id: EFBC3353-2BD9-4F35-B732-FE41DD40B1C0. Podpisany Strona 1

  UZASADNIENIE

  Podstawowym aktem prawnym regulującym przepisy ustrojowo-organizacyjne gminy jest
  jej statut. Przedłożony projekt uchwały uwzględnia planowaną zmianę siedziby Urzędu Gminy i
  biura Rady Gminy Łączna.
  Są to zapisy konieczne, potwierdzające planowaną zmianę organizacyjną na terenie jednostki samorządu.
  Mając powyższe na uwadze wnoszę o podjęcie stosownej uchwały.
  Id: EFBC3353-2BD9-4F35-B732-FE41DD40B1C0. Podpisany Strona 1


  Data wprowadzenia: 2020-08-04 1308
  Data upublicznienia: 2020-08-04
  Art. czytany: 853 razy

  Drukowanie dokumentuWiadomość wprowadził: Mirosław Kopytek
  Autor dokumentu: Monika Pająk
  » Pokaż rejestr zmian dla danej wiadomości
  Biuletyn Informacji Publicznej
  Urząd Gminy Łączna
  Czerwona Górka 1B
  26 - 140 Łączna

  tel. 041/25 - 48 - 960
  fax. 041/25-48-977

  Godziny otwarcia:
  Poniedziałek
  7.30-16.00
  Wtorek - Czwartek
  7.30-15.30
  Piątek
  7.30-15.00

  Kasa czynna:
  poniedziałek - piątek
  8.00-13.30

  ePUAP – adres skrytki podawczej: /09v7jfy1xv/SkrytkaESP

  Starostwo Powiatowe
  w Skarżysku-Kamiennej
  www.spskarzysko.bip.doc.pl

  Dziennik Ustaw
  http://dziennikustaw.gov.pl
  Monitor Polski
  http://monitorpolski.gov.pl

  Urząd Gminy Łączna