(K)  A0  A+  A-    
 STRONA GŁÓWNA BIP » Poprzednia strona » Odczyt wiadomości
Menu:
Urząd Gminy
Statut Gminy
Wójt Gminy
Rada Gminy
Prawo miejscowe
Budżet i finanse
Zamierzenia, strategie i programy
Publiczny dostępny wykaz danych o środowisku
Oświadczenia majątkowe
Przetargi
Ochrona środowiska
Jednostki organizacyjne
Rejestry
Komunikaty
Wybory Samorządowe/Sołeckie/Izby Rolne/Ławnicy/Sejmu i Senatu RP/PE/Prezydent RP
Konkurs na stanowiska urzędnicze
Konkursy na dyrektorów szkół
Współpraca z Organizacjami Pożytku Publicznego
Kontrole
Kącik adopcyjny bezpańskich zwierząt
Druki dla interesantów
Sprawozdania
Rewitalizacja
RODO
Narodowy Spis Powszechny/Rolny/Ludności
-------------------------
Jak załatwić sprawę
Redaktorzy strony
Statystyka odwiedzin
Statystyka czytalności
Wyszukaj urzędnika
Rejestr zmian
Mapa serwisu
Wyszukiwarka


»Wyszukiwanie zaawansowane
Archiwalne menu:
Ostatnie 5 wiadomości:
» Projekt UCHWAŁA NR .......... RADY GMINY ŁĄCZNA z dnia ............ 2022 r.
» Projekt UCHWAŁA NR .......... RADY GMINY ŁĄCZNA z dnia ............ 2022 r.
» Projekt UCHWAŁA NR .......... RADY GMINY ŁĄCZNA z dnia ............ 2022 r.
» Projekt UCHWAŁA NR .......... RADY GMINY ŁĄCZNA z dnia ............ 2022 r.
» Projekt UCHWAŁA NR .......... RADY GMINY ŁĄCZNA z dnia ............ 2022 r.
 • Prawo miejscowe
 • Uchwały Rady Gminy
 • Rok 2021
 • UCHWAŁA NR XXVII/151/2021 RADY GMINY ŁĄCZNA z dnia 19 marca 2021 r.

  w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie porozumienia

  UCHWAŁA NR XXVII/151/2021
  RADY GMINY ŁĄCZNA
  z dnia 19 marca 2021 r.

  w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie porozumienia o wspólnym przygotowaniu i przeprowadzeniu postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na zakup energii elektrycznej w ramach Grupy Zakupowej Energii Elektrycznej.

  Na podstawie art. 7 ust 1 pkt 3, art. 10 ust 1 i 2 oraz art. 18 ust. 2 pkt. 12 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 1378) oraz w związku z art. 38 ust.1 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2020 r. poz. 2320) Rada Gminy Łączna uchwala co następuje:

  § 1.

  Wyraża się zgodę na współdziałanie Gminy Łączna z innymi jednostkami samorządu terytorialnego w celu przygotowania i przeprowadzenia wspólnych postępowań przetargowych o udzielenie zamówień publicznych na zakup energii elektrycznej w ramach Grupy Zakupowej Energii Elektrycznej.

  § 2.

  Upoważnia się Wójta Gminy Łączna do zawarcia w imieniu Gminy Łączna niezbędnych umów i porozumień
  z zainteresowanymi jednostkami samorządu terytorialnego.

  § 3.

  Wykonanie Uchwały powierza się Wójtowi Gminy Łączna.

  §4.

  Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.  U z a s a d n i e n i e

  do Uchwały Nr XXVII/151/2021
  Rady Gminy Łączna
  z dnia 19 marca 2021 roku

  Zgodnie z art. 10 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2020 poz. 1378 z późniejszymi zmianami) wykonywanie zadań publicznych może być realizowane w drodze współdziałania między jednostkami samorządu terytorialnego.
  Podjęcie przedmiotowej uchwały podyktowane jest czynnikami ekonomicznymi, w związku ze wspólnym przygotowaniem i przeprowadzeniem postępowań o udzielenie zamówień publicznych na zakup energii elektrycznej w ramach Grupy Zakupowej Energii Elektrycznej. Zrzeszenie kilku jednostek samorządu terytorialnego w ramach Grupy Zakupowej Energii Elektrycznej daje możliwość na zmniejszenie kosztów dostawy energii elektrycznej poszczególnym jednostkom.  Data wprowadzenia: 2021-04-09 0827
  Data upublicznienia: 2021-04-09
  Art. czytany: 1039 razy

  Drukowanie dokumentuWiadomość wprowadził: Mirosław Kopytek
  Autor dokumentu: Monika Pająk
  » Pokaż rejestr zmian dla danej wiadomości
  Biuletyn Informacji Publicznej
  Urząd Gminy Łączna
  Czerwona Górka 1B
  26 - 140 Łączna

  tel. 041/25 - 48 - 960
  fax. 041/25-48-977

  Godziny otwarcia:
  Poniedziałek
  7.30-16.00
  Wtorek - Czwartek
  7.30-15.30
  Piątek
  7.30-15.00

  Kasa czynna:
  poniedziałek - piątek
  8.00-13.30

  ePUAP – adres skrytki podawczej: /09v7jfy1xv/SkrytkaESP

  Starostwo Powiatowe
  w Skarżysku-Kamiennej
  www.spskarzysko.bip.doc.pl

  Dziennik Ustaw
  http://dziennikustaw.gov.pl
  Monitor Polski
  http://monitorpolski.gov.pl

  Urząd Gminy Łączna