(K)  A0  A+  A-    
 STRONA GŁÓWNA BIP » Poprzednia strona » Odczyt wiadomości
Menu:
Urząd Gminy
Statut Gminy
Wójt Gminy
Rada Gminy
Prawo miejscowe
Budżet i finanse
Zamierzenia, strategie i programy
Publiczny dostępny wykaz danych o środowisku
Oświadczenia majątkowe
Przetargi
Ochrona środowiska
Jednostki organizacyjne
Rejestry
Komunikaty
Wybory Samorządowe/Sołeckie/Izby Rolne/Ławnicy/Sejmu i Senatu RP/PE/Prezydent RP
Konkurs na stanowiska urzędnicze
Konkursy na dyrektorów szkół
Współpraca z Organizacjami Pożytku Publicznego
Kontrole
Kącik adopcyjny bezpańskich zwierząt
Druki dla interesantów
Sprawozdania
Rewitalizacja
RODO
Narodowy Spis Powszechny/Rolny/Ludności
-------------------------
Jak załatwić sprawę
Redaktorzy strony
Statystyka odwiedzin
Statystyka czytalności
Wyszukaj urzędnika
Rejestr zmian
Mapa serwisu
Wyszukiwarka


»Wyszukiwanie zaawansowane
Archiwalne menu:
Ostatnie 5 wiadomości:
» Projekt UCHWAŁA NR .......... RADY GMINY ŁĄCZNA z dnia ............ 2022 r.
» Projekt UCHWAŁA NR .......... RADY GMINY ŁĄCZNA z dnia ............ 2022 r.
» Projekt UCHWAŁA NR .......... RADY GMINY ŁĄCZNA z dnia ............ 2022 r.
» Projekt UCHWAŁA NR .......... RADY GMINY ŁĄCZNA z dnia ............ 2022 r.
» Projekt UCHWAŁA NR .......... RADY GMINY ŁĄCZNA z dnia ............ 2022 r.
 • Prawo miejscowe
 • Uchwały Rady Gminy
 • Rok 2021
 • UCHWAŁA Nr XXVIII/160/2021 RADY GMINY ŁĄCZNA z dnia 31 maja 2021r.

  w sprawie ustalenia cen i stawek za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzanie ścieków

  UCHWAŁA Nr XXVIII/160/2021
  RADY GMINY ŁĄCZNA
  z dnia 31 maja 2021r.

  w sprawie ustalenia cen i stawek za zbiorowe zaopatrzenie w wodę
  i zbiorowe odprowadzanie ścieków na terenie Gminy Łączna od dnia 05.09.2021r do dnia 04.09.2022r .

  Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 8 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2020 r. poz. 713 z późn. zm.) oraz na podstawie art. 19 ust.. 1 i 3 w związku z art. 19 ust. 5 pkt. 3 ust. ustawy z dnia 7 czerwca 2001 r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków (Dz. U. z 2020 r . poz. 2028 z późn. zm.) uchwala się, co następuje:

  § 1.
  Ustala się ceny i stawki na zbiorowe zaopatrzenie w wodę na terenie Gminy Łączna w wysokości:

  1) 5,05 zł netto/m³ dostarczonej wody dla indywidualnych gospodarstw domowych

  2) 5,05 zł netto/ m³ dostarczonej wody dla pozostałych odbiorców

  3) Stawka miesięcznej opłaty abonamentowej dla odbiorców wyszczególnionych w pkt 1 rozliczonych na podstawie odczytów wskazań wodomierza oraz według przeciętnych norm zużycia wody – 3,23 zł. netto/m-c.

  4) Stawka miesięcznej opłaty abonamentowej dla odbiorców wyszczególnionych w pkt 2 rozliczanych według wskazań wodomierza oraz według przeciętnych norm zużycia wody - 9,40 zł. netto/m-c na odbiorcę.


  § 2.
  Ustala się ceny i stawki na zbiorowe odprowadzanie ścieków na terenie Gminy Łączna w wysokości – 8,34 zł. netto/m³ dla wszystkich grup taryfowych.


  § 3.
  1. Dopłaty z budżetu Gminy wynoszą dla indywidualnych gospodarstw domowych w wysokości :

  a) 0,56 zł. ( netto) do każdego m³ dostarczonej wody
  b) 1,68 zł ( netto) do każdego m³ ścieków odprowadzanych do kanalizacji

  § 4.
  1. Cenę wody , którą obowiązani są zapłacić odbiorcy z indywidualnych gospodarstw domowych, ustala się na kwotę - 4,49 zł/m³+ Vat.

  2. Cenę wody , którą obowiązani są zapłacić odbiorcy pozostali , ustala się na kwotę - 5,05 zł/m³ + Vat.

  3. Cenę ścieków określoną w § 2 uchwały , którą obowiązane są zapłacić indywidualne gospodarstwa domowe ustala się na kwotę - 6,66 zł/m³+ Vat.

  4. Cenę ścieków określoną w § 2 uchwały , którą obowiązani są zapłacić pozostali odbiorcy – 8,34 zł/m³ + Vat


  § 5.
  Uchwała podlega ogłoszeniu w sposób zwyczajowo przyjęty oraz na stronie BIP Urzędu Gminy.


  § 6.
  Ceny o których mowa w § 4. oraz dopłaty z o których mowa w § 3.
  dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków, będą obowiązywać do dnia 04 września 2022 r. zgodnie z decyzją organu regulacyjnego.


  § 7.
  Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Łączna.


  § 8.
  Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia, z mocą obowiązującą od dnia 05.09.2021r.


  Uzasadnienie

  W dniu 12 grudnia 2017 roku weszła w życie ustawa z dnia 27 października 2017r. o zmianie ustawy o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i odprowadzaniu ścieków oraz niektórych innych ustaw.

  Aktualnie obowiązujące ceny i stawki za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzanie ścieków na terenie Gminy Łączna są ważne do dnia 04.09.2021r.

  Podjęcie uchwały jest konieczne w związku z upływem okresu na jaki zostały uchwalone dotychczasowe ceny i stawki za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzanie ścieków na terenie Gminy Łączna na kolejne trzy lata.  Data wprowadzenia: 2021-06-07 0945
  Data upublicznienia: 2021-06-07
  Art. czytany: 795 razy

  Drukowanie dokumentuWiadomość wprowadził: Mirosław Kopytek
  Autor dokumentu: Monika Pająk
  » Pokaż rejestr zmian dla danej wiadomości
  Biuletyn Informacji Publicznej
  Urząd Gminy Łączna
  Czerwona Górka 1B
  26 - 140 Łączna

  tel. 041/25 - 48 - 960
  fax. 041/25-48-977

  Godziny otwarcia:
  Poniedziałek
  7.30-16.00
  Wtorek - Czwartek
  7.30-15.30
  Piątek
  7.30-15.00

  Kasa czynna:
  poniedziałek - piątek
  8.00-13.30

  ePUAP – adres skrytki podawczej: /09v7jfy1xv/SkrytkaESP

  Starostwo Powiatowe
  w Skarżysku-Kamiennej
  www.spskarzysko.bip.doc.pl

  Dziennik Ustaw
  http://dziennikustaw.gov.pl
  Monitor Polski
  http://monitorpolski.gov.pl

  Urząd Gminy Łączna