(K)  A0  A+  A-    
 STRONA GŁÓWNA BIP » Poprzednia strona » Odczyt wiadomości
Menu:
Urząd Gminy
Statut Gminy
Wójt Gminy
Rada Gminy
Prawo miejscowe
Budżet i finanse
Zamierzenia, strategie i programy
Publiczny dostępny wykaz danych o środowisku
Oświadczenia majątkowe
Przetargi
Ochrona środowiska
Jednostki organizacyjne
Rejestry
Komunikaty
Wybory Samorządowe/Sołeckie/Izby Rolne/Ławnicy/Sejmu i Senatu RP/PE/Prezydent RP
Konkurs na stanowiska urzędnicze
Konkursy na dyrektorów szkół
Współpraca z Organizacjami Pożytku Publicznego
Kontrole
Kącik adopcyjny bezpańskich zwierząt
Druki dla interesantów
Sprawozdania
Rewitalizacja
RODO
Narodowy Spis Powszechny/Rolny/Ludności
-------------------------
Jak załatwić sprawę
Redaktorzy strony
Statystyka odwiedzin
Statystyka czytalności
Wyszukaj urzędnika
Rejestr zmian
Mapa serwisu
Wyszukiwarka


»Wyszukiwanie zaawansowane
Archiwalne menu:
Ostatnie 5 wiadomości:
» Projekt UCHWAŁA NR .......... RADY GMINY ŁĄCZNA z dnia ............ 2022 r.
» Projekt UCHWAŁA NR .......... RADY GMINY ŁĄCZNA z dnia ............ 2022 r.
» Projekt UCHWAŁA NR .......... RADY GMINY ŁĄCZNA z dnia ............ 2022 r.
» Projekt UCHWAŁA NR .......... RADY GMINY ŁĄCZNA z dnia ............ 2022 r.
» Projekt UCHWAŁA NR .......... RADY GMINY ŁĄCZNA z dnia ............ 2022 r.
 • Prawo miejscowe
 • Uchwały Rady Gminy
 • Rok 2021
 • Uchwała XXVIII/164/2021 Rady Gminy Łączna z dnia 31 maja 2021 r.

  w sprawie udzielenia pomocy finansowej dla Powiatu Skarżyskiego

  Uchwała XXVIII/164/2021
  Rady Gminy Łączna
  z dnia 31 maja 2021 r.

  w sprawie udzielenia pomocy finansowej dla Powiatu Skarżyskiego

  Na podstawie art. 10 ust. 2 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (tekst jedn. L)z. U. z 2020 r., poz. 713 z późn. zm ). oraz art. 216 ust. 2 pkt 5 i art. 220 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (tekst jedn. Dz. U. z 2021 r„ poz. 305 z późn. zm. ) Rada Gminy Łączna uchwala , co następu je:
  1. Udziela się z budżetu Gminy Łączna pomocy finansowej Powiatowi Skarżyskiemu w kwocie 430 000.00 zl ( słownie: czterysta trzydzieści tysięcy złotych ) z przeznaczeniem na realizację zadania inwestycyjnego pn. „ Przebudowę drogi powiatowej nr 0593T w miejscowości Występa, gmina Łączna - etap II”.
  §2
  Pomoc finansowa, o której mowa w § 1, zostanie udzielona w formie dotacji celowej ze środków budżetu Gminy Łączna na 2021 rok. Szczegółowe warunki udzielenia pomocy finansowej oraz przeznaczenie i zasady rozliczenia środków określone zostaną w umowie zawartej pomiędzy Gminą Łączna, a Powiatem skarżyskim.
  Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Łączna.
  §5
  Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

  PRZEWODNICZĄCY
  Rady Gminy Łączna
  mgr Monika Pająk

  Uzasadnienie
  Zgodnie z treścią art. 220 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych z budżetu gminy może być udzielana pomoc rzeczowa lub finansowa dla innej jednostki samorządu terytorialnego na realizację określonych zadań.
  Mając na uw adze poprawę bezpieczeństwa w ruchu drogowym i estetykę miejscowości Występu proponuje się udzielić pomocy finansowej Powiatowi skarżyskiemu na realizację wspólnego zadania pn.Przebudowa drogi powiatowej nr 0593T w miejscowości Występa, gmina Łączna -etap II


  PRZEWODNICZĄCY
  RADY GMINY ŁĄCZNA
  mgr Monika Pająk


  Data wprowadzenia: 2021-06-07 1003
  Data upublicznienia: 2021-06-07
  Art. czytany: 812 razy

  Drukowanie dokumentuWiadomość wprowadził: Mirosław Kopytek
  Autor dokumentu: Monika Pająk
  » Pokaż rejestr zmian dla danej wiadomości
  Biuletyn Informacji Publicznej
  Urząd Gminy Łączna
  Czerwona Górka 1B
  26 - 140 Łączna

  tel. 041/25 - 48 - 960
  fax. 041/25-48-977

  Godziny otwarcia:
  Poniedziałek
  7.30-16.00
  Wtorek - Czwartek
  7.30-15.30
  Piątek
  7.30-15.00

  Kasa czynna:
  poniedziałek - piątek
  8.00-13.30

  ePUAP – adres skrytki podawczej: /09v7jfy1xv/SkrytkaESP

  Starostwo Powiatowe
  w Skarżysku-Kamiennej
  www.spskarzysko.bip.doc.pl

  Dziennik Ustaw
  http://dziennikustaw.gov.pl
  Monitor Polski
  http://monitorpolski.gov.pl

  Urząd Gminy Łączna