(K)  A0  A+  A-    
 STRONA GŁÓWNA BIP » Poprzednia strona » Odczyt wiadomości
Menu:
Urząd Gminy
Statut Gminy
Wójt Gminy
Rada Gminy
Prawo miejscowe
Budżet i finanse
Zamierzenia, strategie i programy
Publiczny dostępny wykaz danych o środowisku
Oświadczenia majątkowe
Przetargi
Ochrona środowiska
Jednostki organizacyjne
Rejestry
Komunikaty
Wybory Samorządowe/Sołeckie/Izby Rolne/Ławnicy/Sejmu i Senatu RP/PE/Prezydent RP
Konkurs na stanowiska urzędnicze
Konkursy na dyrektorów szkół
Współpraca z Organizacjami Pożytku Publicznego
Kontrole
Kącik adopcyjny bezpańskich zwierząt
Druki dla interesantów
Sprawozdania
Rewitalizacja
RODO
Narodowy Spis Powszechny/Rolny/Ludności
-------------------------
Jak załatwić sprawę
Redaktorzy strony
Statystyka odwiedzin
Statystyka czytalności
Wyszukaj urzędnika
Rejestr zmian
Mapa serwisu
Wyszukiwarka


»Wyszukiwanie zaawansowane
Archiwalne menu:
Ostatnie 5 wiadomości:
» UCHWAŁA NR XLIII/261/2022 RADY GMINY ŁĄCZNA z dnia 29 listopada 2022 r.
» UCHWAŁA NR XLIII/260/2022 RADY GMINY ŁĄCZNA z dnia 29 listopada 2022 r.
» UCHWAŁA NR XLIII/259/2022 RADY GMINY ŁĄCZNA z dnia 29 listopada 2022 r.
» Uchwała nr XLIII/258/2022 Rady Gminy Łączna z dnia 29 listopada 2022 r.
» Uchwała nr XLIII/257/2022 Rady Gminy Łączna z dnia 29 listopada 2022 r.
 • Konkurs na stanowiska urzędnicze
 • WÓJT GMINY ŁĄCZNA POSZUKUJE OSOBY NA STANOWISKO URZĘDNICZE

  WÓJT GMINY ŁĄCZNA
  POSZUKUJE OSOBY NA STANOWISKO URZĘDNICZE

  1. Określenie stanowiska urzędniczego:
  p.o. Kierownik Zakładu Gospodarki Komunalnej w Łącznej

  2. Warunki pracy:
  a) wymiar czasu pracy: pełny etat
  b) miejsce pracy: Zakład Gospodarki Komunalnej w Łącznej
  c) umowa o pracę zostanie zawarta na czas określony – na zastępstwo.

  3. Wymagania niezbędne :
  - kwalifikacje zawodowe, ze wskazaniem na instalacje wodno- kanalizacyjne,
  - doświadczenie zawodowe o charakterze zgodnym z wymaganiami,
  - wykształcenie wyższe.

  4. Wymagania dodatkowe :
  a) znajomość przepisów ustaw: o gospodarce komunalnej i Prawo zamówień publicznych,
  b) znajomość przepisów Kodeksu postępowania administracyjnego,
  c) znajomość ustawy o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków,
  d) Dodatkowym atutem będzie posiadanie doświadczenia w zakresie szeroko pojętej działalności komunalnej, nadzoru inwestycji gminnych, zarządzania zespołem ludzi oraz wiedza i doświadczenie związane z pozyskiwaniem środków unijnych.

  5. Zakres wykonywanych zadań na stanowisku:
  a) ustalanie rocznych planów techniczno – ekonomicznych Zakładu i ich wykonywanie,
  b) nadzór nad statutową działalnością Zakładu Gospodarki Komunalnej, tj. m.in. : zapewnienie zaopatrzenia w wodę ludności i instytucji, odprowadzania i oczyszczania ścieków, konserwacja sieci wodno – kanalizacyjnej oraz remont i bieżące utrzymanie dróg gminnych,
  c) współpraca przy opracowywaniu materiałów do projektu budżetu gminy,
  d) dokonywanie analizy ekonomicznej Zakładu ze szczególnym uwzględnieniem kształtowania się kosztów – dbanie o pozytywne wyniki ekonomiczne Zakładu
  e) zabezpieczenie majątku Zakładu przed pożarem, kradzieżą, dewastacją,
  f) modernizacja Zakładu i komputeryzacja pracy poprzez rozwój oprogramowania finansowo – księgowego i wdrożenia systemu przelewów elektronicznych,
  g) zabezpieczenie i przestrzeganie przepisów o ochronie informacji niejawnych.

  6. Wymagane dokumenty:
  a) list motywacyjny,
  b) CV,
  c) kserokopie świadectw pracy
  d) kserokopie dyplomów (świadectw) potwierdzających wykształcenie, dodatkowe uprawnienia, kwalifikacje,
  e) oryginał kwestionariusza osobowego
  f) oświadczenie o niekaralności.
  g) oświadczenie, że stan zdrowia pozwala na zatrudnienie na w/w stanowisku.

  Oferty z wymaganymi dokumentami kandydaci powinni składać w zamkniętych kopertach
  z dopiskiem „P.O. Kierownika Zakładu Gospodarki Komunalnej w Łącznej” drogą pocztową lub osobiście w sekretariacie Urzędu, Czerwona Górka 1B do dnia 7 października 2022r.
  O zachowaniu terminu decyduje data wpływu do Urzędu Gminy w Łącznej. Oferty złożone po terminie nie będą rozpatrywane.

  Osobą upoważnioną do kontaktu w sprawie naboru jest mgr Mirosław Kopytek – Sekretarz Gminy
  tel. 041 2548 961
  kom.. 692 359 680  Data wprowadzenia: 2022-09-26 1200
  Data upublicznienia: 2022-09-26
  Art. czytany: 280 razy

  Drukowanie dokumentuWiadomość wprowadził: Mirosław Kopytek
  Autor dokumentu: Romuald Kowaliński
  » Pokaż rejestr zmian dla danej wiadomości
  Biuletyn Informacji Publicznej
  Urząd Gminy Łączna
  Czerwona Górka 1B
  26 - 140 Łączna

  tel. 041/25 - 48 - 960
  fax. 041/25-48-977

  Godziny otwarcia:
  Poniedziałek
  7.30-16.00
  Wtorek - Czwartek
  7.30-15.30
  Piątek
  7.30-15.00

  Kasa czynna:
  poniedziałek - piątek
  8.00-13.30

  ePUAP – adres skrytki podawczej: /09v7jfy1xv/SkrytkaESP

  Starostwo Powiatowe
  w Skarżysku-Kamiennej
  www.spskarzysko.bip.doc.pl

  Dziennik Ustaw
  http://dziennikustaw.gov.pl
  Monitor Polski
  http://monitorpolski.gov.pl

  Urząd Gminy Łączna