(K)  A0  A+  A-    
 STRONA GŁÓWNA BIP » Poprzednia strona » Odczyt wiadomości
Menu:
Urząd Gminy
Statut Gminy
Wójt Gminy
Rada Gminy
Prawo miejscowe
Budżet i finanse
Zamierzenia, strategie i programy
Publiczny dostępny wykaz danych o środowisku
Oświadczenia majątkowe
Przetargi
Ochrona środowiska
Jednostki organizacyjne
Rejestry
Komunikaty
Wybory Samorządowe/Sołeckie/Izby Rolne/Ławnicy/Sejmu i Senatu RP/PE/Prezydent RP
Konkurs na stanowiska urzędnicze
Konkursy na dyrektorów szkół
Współpraca z Organizacjami Pożytku Publicznego
Kontrole
Kącik adopcyjny bezpańskich zwierząt
Druki dla interesantów
Sprawozdania
Rewitalizacja
RODO
Narodowy Spis Powszechny/Rolny/Ludności
-------------------------
Jak załatwić sprawę
Redaktorzy strony
Statystyka odwiedzin
Statystyka czytalności
Wyszukaj urzędnika
Rejestr zmian
Mapa serwisu
Wyszukiwarka


»Wyszukiwanie zaawansowane
Archiwalne menu:
Ostatnie 5 wiadomości:
» Przetarg nieograniczony: Budowa instalacji elektroenergetycznej z wykorzystaniem źródeł alternatywnych w Zespole Szkolno-Przedszkolnym w Łącznej
» Protokół Nr XLV/2023 z posiedzenia Rady Gminy Łączna z dnia 12 stycznia 2023r.
» Porządek obrad XLVI-e sesji Rady Gminy Łączna
» Projekt UCHWAŁA NR .......... RADY GMINY ŁĄCZNA z dnia ............ 2023 r.
» Projekt UCHWAŁA NR .......... RADY GMINY ŁĄCZNA z dnia ............ 2023 r.
 • Rada Gminy
 • Projekty uchwał
 • Projekt UCHWAŁA NR .......... RADY GMINY ŁĄCZNA z dnia ............ 2022 r.

  zabezpieczenia środków finansowych

  Projekt

  Uchwała nr …/…/2022
  Rady Gminy Łączna
  z dnia … listopada 2022 r.

  w sprawie: zabezpieczenia środków finansowych jako wkładu własnego na realizację przewozów autobusowych o charakterze użyteczności publicznej w ramach Funduszu rozwoju przewozów autobusowych o charakterze użyteczności publicznej w 2023 roku.

  Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 6a ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2022 r. poz. 559 z późn. zm.) oraz art. 22 ust. 2 i art. 23 ust. 2 pkt 1 ustawy z dnia 16 maja 2019 r. o Funduszu rozwoju przewozów autobusowych o charakterze użyteczności publicznej (Dz. U. z 2021r. poz. 717 - t.j.), Rada Gminy Łączna uchwala, co następuje:

  § 1.
  Postanawia się zabezpieczyć środki finansowe na pokrycie wkładu własnego na organizację publicznego transportu zbiorowego na terenie gminy Łączna w 2023 r. w wysokości co najmniej 10% ceny usługi.
  § 2.
  Środki finansowe, o których mowa w § 1 niniejszej uchwały zabezpiecza się pod warunkiem uzyskania dopłaty z Funduszu rozwoju przewozów autobusowych o charakterze użyteczności publicznej do 1 wozokilometra przewozu o charakterze użyteczności publicznej do 3,00 zł.
  § 3.
  Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Łączna.
  § 4.
  Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

  UZASADNIENIE
  Na podstawie ustawy z dnia 16 maja 2019 r. o Funduszu rozwoju przewozów autobusowych o charakterze użyteczności publicznej Wojewoda Świętokrzyski ogłosił I nabór wniosków na dofinansowanie zadań w 2023 r. w ramach Funduszu rozwoju przewozów autobusowych o charakterze użyteczności publicznej.

  Na dofinansowanie w ramach Funduszu dla województwa świętokrzyskiego w 2022 r. przeznaczono kwotę 53 502 373,58 zł.

  W ramach zadania dopłata do 1 wozokilometra przewozu o charakterze użyteczności publicznej wynosi nie więcej niż 3,00 zł. Warunkiem uzyskania dopłaty jest sfinansowanie ze środków własnych organizatora części ceny usługi w wysokości nie mniejszej niż 10%. Z wnioskiem o dofinansowanie może wystąpić organizator publicznego transportu zbiorowego: gmina, powiat, województwo, związek międzygminny, powiatowo-gminny oraz powiatowy.

  Nabór wniosków o dofinansowanie ze środków Funduszu rozpoczął się w dniu 17 października 2022 r., a zakończył się w dniu 4 listopada 2022 r.

  Przedmiotowa uchwała Rady Gminy jest załącznikiem do Wniosku o dofinansowanie w ramach Funduszu rozwoju przewozów autobusowych o charakterze użyteczności publicznej na 2023 r., którą dołączyć należy najpóźniej do dnia podpisania umowy z Wojewodą.
  Data wprowadzenia: 2022-11-25 0853
  Data upublicznienia: 2022-11-25
  Art. czytany: 141 razy

  Drukowanie dokumentuWiadomość wprowadził: Mirosław Kopytek
  Autor dokumentu: Monika Pająk
  » Pokaż rejestr zmian dla danej wiadomości
  Biuletyn Informacji Publicznej
  Urząd Gminy Łączna
  Czerwona Górka 1B
  26 - 140 Łączna

  tel. 041/25 - 48 - 960
  fax. 041/25-48-977

  Godziny otwarcia:
  Poniedziałek
  7.30-16.00
  Wtorek - Czwartek
  7.30-15.30
  Piątek
  7.30-15.00

  Kasa czynna:
  poniedziałek - piątek
  8.00-13.30

  ePUAP – adres skrytki podawczej: /09v7jfy1xv/SkrytkaESP

  Starostwo Powiatowe
  w Skarżysku-Kamiennej
  www.spskarzysko.bip.doc.pl

  Dziennik Ustaw
  http://dziennikustaw.gov.pl
  Monitor Polski
  http://monitorpolski.gov.pl

  Urząd Gminy Łączna