(K)  A0  A+  A-    
 STRONA GŁÓWNA BIP » Poprzednia strona » Odczyt wiadomości
Menu:
Urząd Gminy
Statut Gminy
Wójt Gminy
Rada Gminy
Prawo miejscowe
Budżet i finanse
Zamierzenia, strategie i programy
Publiczny dostępny wykaz danych o środowisku
Oświadczenia majątkowe
Przetargi
Ochrona środowiska
Jednostki organizacyjne
Rejestry
Komunikaty
Wybory Samorządowe/Sołeckie/Izby Rolne/Ławnicy/Sejmu i Senatu RP/PE/Prezydent RP
Konkurs na stanowiska urzędnicze
Konkursy na dyrektorów szkół
Współpraca z Organizacjami Pożytku Publicznego
Kontrole
Kącik adopcyjny bezpańskich zwierząt
Druki dla interesantów
Sprawozdania
Rewitalizacja
RODO
Narodowy Spis Powszechny/Rolny/Ludności
-------------------------
Jak załatwić sprawę
Redaktorzy strony
Statystyka odwiedzin
Statystyka czytalności
Wyszukaj urzędnika
Rejestr zmian
Mapa serwisu
Wyszukiwarka


»Wyszukiwanie zaawansowane
Archiwalne menu:
Ostatnie 5 wiadomości:
» Przetarg nieograniczony: Budowa instalacji elektroenergetycznej z wykorzystaniem źródeł alternatywnych w Zespole Szkolno-Przedszkolnym w Łącznej
» Protokół Nr XLV/2023 z posiedzenia Rady Gminy Łączna z dnia 12 stycznia 2023r.
» Porządek obrad XLVI-e sesji Rady Gminy Łączna
» Projekt UCHWAŁA NR .......... RADY GMINY ŁĄCZNA z dnia ............ 2023 r.
» Projekt UCHWAŁA NR .......... RADY GMINY ŁĄCZNA z dnia ............ 2023 r.
 • Prawo miejscowe
 • Uchwały Rady Gminy
 • Rok 2022
 • Uchwała nr XLIII/257/2022 Rady Gminy Łączna z dnia 29 listopada 2022 r.

  w sprawie wyrażenia zgody

  Uchwała nr XLIII/257/2022
  Rady Gminy Łączna
  z dnia 29 listopada 2022 r.

  w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie umowy o świadczenie usług w zakresie publicznego
  transportu zbiorowego o charakterze użyteczności publicznej.

  Na podstawie art. 18 ust. 1 w związku z art. 7 ust. 1 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2022 r. poz. 559, 583, 1005, 1079, 1561) oraz art. 7 ust. 1 pkt 1 lit. a) ustawy z dnia 16 grudnia 2010 r. o publicznym transporcie zbiorowym (Dz. U. z 2022 r. poz. 1343) i art. 22 ust. 2 ustawy z dnia 16 maja 2019 r. o Funduszu rozwoju przewozów autobusowych o charakterze użyteczności publicznej (Dz. U. z 2021 r. poz. 717, 802, 2165, z 2022 r. poz. 640, 1561), Rada Gminy Łączna uchwala, co następuje:

  § 1.
  Uznając zasadność funkcjonowania regularnego przewozu osób w publicznym transporcie zbiorowym o charakterze użyteczności publicznej w gminnych przewozach pasażerskich na linii komunikacyjnej Występa – Występa (przez Zaleziankę, Jaśle, Łączną, Kamionki), Rada Gminy Łączna wyraża zgodę na zawarcie umowy o świadczenie usług w zakresie publicznego transportu zbiorowego o charakterze użyteczności publicznej z operatorem publicznego transportu zbiorowego.

  § 2.
  Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Łączna.

  § 3.
  Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.


  Uzasadnienie

  Gmina Łączna zgodnie z przepisem art. 7 ust. 1 pkt 1 lit. a) ustawy z dnia 16 grudnia 2010r. o publicznym transporcie zbiorowym jest organizatorem publicznego transportu zbiorowego na linii komunikacyjnej w gminnych przewozach pasażerskich.
  W wyniku ogłoszonego przez Wojewodę Świętokrzyskiego naboru wniosków o dofinansowanie w 2022 r. zadań w ramach Funduszu rozwoju przewozów autobusowych o charakterze użyteczności publicznej na rok 2023, Gmina Łączna złożyła wniosek o uzyskanie dofinansowania na realizację zadań własnych w zakresie przewozów autobusowych o charakterze użyteczności publicznej.
  Dofinansowanie obejmie realizację linii komunikacyjnej: Występa – Występa (przez Zaleziankę, Jaśle, Łączną, Kamionki).
  Dopłacie ze środków Funduszu podlegają linie komunikacyjne niefunkcjonujące co najmniej 3 miesiące przed dniem wejścia w życie ustawy oraz linie, na które umowa o świadczenie usług w zakresie publicznego transportu zbiorowego zostanie zawarta po dniu wejścia w życie ustawy.
  Funkcjonowanie linii komunikacyjnych, na które zostanie zawarta umowa pozwala na zlikwidowanie „białych plam transportowych” na mapie województwa świętokrzyskiego
  Organizator publicznego transportu zbiorowego na podstawie przepisów art. 22 ust. 1 pkt 4 ustawy o publicznym transporcie zbiorowym może również bezpośrednio zawrzeć umowę o świadczenie usług w zakresie publicznego transportu zbiorowego, jeżeli wystąpi ryzyko powstania zakłócenia w świadczeniu usług w zakresie publicznego transportu zbiorowego z przyczyn zależnych
  jak i niezależnych od operatora.
  Zjawisko pandemii w kraju spowodowało znaczne zakłócenia w funkcjonowaniu linii autobusowych, gdzie w obawie o bezpieczeństwo zmalała liczba pasażerów co z kolei spowodowało, że działający do tej pory na komercyjnych zasadach przewoźnicy, z powodów ekonomicznych musieli kursy autobusowe zawieszać. Uzyskanie znacznego finansowego wsparcia państwa w zakresie funkcjonowania linii autobusowych użyteczności publicznej polegającego na
  dofinansowaniu przewozów, szczególnie tych funkcjonujących w peryferyjnych i słabo zaludnionych obszarach naszej gminy, pozwoli odbudować zlikwidowane połączenia komunikacyjne.

  Zgodnie z art. 22 ust. 2 ustawy z dnia 16 maja 2019 r. o Funduszu rozwoju przewozów autobusowych o charakterze użyteczności publicznej zawarcie umowy musi być poprzedzone wyrażeniem zgody przez organ stanowiący właściwego organizatora. Wyrażenie zgody na zawarcie
  umowy w gminnych przewozach pasażerskich należy do właściwości Rady Gminy Łączna.
  Zawarcie umowy z operatorem i uruchomienie linii komunikacyjnych warunkuje uzyskanie dofinansowania z Funduszu rozwoju przewozów autobusowych o charakterze użyteczności publicznej.

  Z uwagi na powyższe podjęcie stosownej uchwały jest przedmiotowe i zasadne.


  Data wprowadzenia: 2022-12-06 0848
  Data upublicznienia: 2022-12-06
  Art. czytany: 154 razy

  Drukowanie dokumentuWiadomość wprowadził: Mirosław Kopytek
  Autor dokumentu: Monika Pająk
  » Pokaż rejestr zmian dla danej wiadomości
  Biuletyn Informacji Publicznej
  Urząd Gminy Łączna
  Czerwona Górka 1B
  26 - 140 Łączna

  tel. 041/25 - 48 - 960
  fax. 041/25-48-977

  Godziny otwarcia:
  Poniedziałek
  7.30-16.00
  Wtorek - Czwartek
  7.30-15.30
  Piątek
  7.30-15.00

  Kasa czynna:
  poniedziałek - piątek
  8.00-13.30

  ePUAP – adres skrytki podawczej: /09v7jfy1xv/SkrytkaESP

  Starostwo Powiatowe
  w Skarżysku-Kamiennej
  www.spskarzysko.bip.doc.pl

  Dziennik Ustaw
  http://dziennikustaw.gov.pl
  Monitor Polski
  http://monitorpolski.gov.pl

  Urząd Gminy Łączna