(K)  A0  A+  A-    
 STRONA GŁÓWNA BIP » Poprzednia strona » Odczyt wiadomości
Menu:
Urząd Gminy
Statut Gminy
Wójt Gminy
Rada Gminy
Prawo miejscowe
Budżet i finanse
Zamierzenia, strategie i programy
Publiczny dostępny wykaz danych o środowisku
Oświadczenia majątkowe
Przetargi
Ochrona środowiska
Jednostki organizacyjne
Rejestry
Komunikaty
Wybory Samorządowe/Sołeckie/Izby Rolne/Ławnicy/Sejmu i Senatu RP/PE/Prezydent RP
Konkurs na stanowiska urzędnicze
Konkursy na dyrektorów szkół
Współpraca z Organizacjami Pożytku Publicznego
Audyty i Kontrole
Kącik adopcyjny bezpańskich zwierząt
Druki dla interesantów
Sprawozdania
Rewitalizacja
RODO
Narodowy Spis Powszechny/Rolny/Ludności
-------------------------
Jak załatwić sprawę
Redaktorzy strony
Statystyka odwiedzin
Statystyka czytalności
Wyszukaj urzędnika
Rejestr zmian
Mapa serwisu
Wyszukiwarka


»Wyszukiwanie zaawansowane
Archiwalne menu:
Ostatnie 5 wiadomości:
» Projekty UCHWAŁ VI sesja
» Porządek VI sesji Rady Gminy Łączna
» Protokół Nr III/2024 z posiedzenia Rady Gminy Łączna z dnia 13 czerwca 2024r.
» Oświadczenie majątkowe za 2023r. - Radny Chaba Edward
» Oświadczenie majątkowe za 2023r. - Radna Cieślik Halina
 • Rada Gminy
 • Projekty uchwał
 • Projekty uchwał 2018-2024
 • projekt UCHWAŁA NR ………………… RADY GMINY ŁĄCZNA z dnia ……………2023r..

  w sprawie dopuszczenia zapłaty

  projekt
  UCHWAŁA NR ………………………
  RADY GMINY ŁĄCZNA
  z dnia …………………….

  w sprawie dopuszczenia zapłaty podatków i innych opłat stanowiących dochody budżetu Gminy Łączna instrumentem płatniczym

  Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2023r. poz. 40 z późn.zm) oraz art. 61a § 1 w związku z art. 3 pkt 3 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja Podatkowa (Dz. U. z 2022r. poz. 2651 z późn.zm) uchwala się, co następuje:

  § 1.
  Dopuszcza się zapłatę podatków i innych opłat stanowiących dochody budżetu Gminy Łączna
  za pomocą innego instrumentu płatniczego, w tym instrumentu płatniczego, na którym przechowywany jest pieniądz elektroniczny.

  § 2.
  Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Łączna.

  § 3.
  Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Świętokrzyskiego i wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia.  UZASADNIENIE
  Zgodnie z art. 61a ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz.U. z 2022r.,poz. 2651 z późn.zm.) Rada Gminy w drodze uchwały może dopuścić zapłatę podatków stanowiących dochody budżetu gminy za pomocą instrumentu płatniczego, w tym instrumentu płatniczego, na którym przechowywany jest pieniądz elektroniczny. W myśl art. 3 pkt 3 Ordynacji podatkowej przez podatek rozumie się zaliczki na podatki, raty podatków, jeżeli przepisy prawa podatkowego przewidują płatność podatku w ratach, opłaty oraz niepodatkowe należności budżetowe. Podjęcie przedmiotowej Uchwały umożliwia dokonywanie płatności za pomocą terminala. Możliwość zapłaty za pomocą powszechnie obowiązującej w obrocie bezgotówkowym formy płatności, uzupełnia katalog istniejących sposobów regulowania zobowiązań wobec Gminy Łączna. Klienci Urzędu, dokonujący płatności z wykorzystaniem terminala nie będą ponosić opłat za dokonanie transakcji.  Data wprowadzenia: 2023-10-02 1148
  Data upublicznienia: 2023-10-02
  Art. czytany: 384 razy

  Drukowanie dokumentuWiadomość wprowadził: Mirosław Kopytek
  Autor dokumentu: Monika Pająk
  » Pokaż rejestr zmian dla danej wiadomości
  Biuletyn Informacji Publicznej
  Urząd Gminy Łączna
  Czerwona Górka 1B
  26 - 140 Łączna

  tel. 041/25 - 48 - 960
  fax. 041/25-48-977

  Godziny otwarcia:
  Poniedziałek
  7.30-16.00
  Wtorek - Czwartek
  7.30-15.30
  Piątek
  7.30-15.00

  Kasa czynna:
  poniedziałek - piątek
  8.00-13.30

  ePUAP – adres skrytki podawczej: /09v7jfy1xv/SkrytkaESP

  Starostwo Powiatowe
  w Skarżysku-Kamiennej
  www.spskarzysko.bip.doc.pl

  Dziennik Ustaw
  http://dziennikustaw.gov.pl
  Monitor Polski
  http://monitorpolski.gov.pl

  Urząd Gminy Łączna