(K)  A0  A+  A-    
 STRONA GŁÓWNA BIP » Poprzednia strona » Odczyt wiadomości
Menu:
Urząd Gminy
Statut Gminy
Wójt Gminy
Rada Gminy
Prawo miejscowe
Budżet i finanse
Zamierzenia, strategie i programy
Publiczny dostępny wykaz danych o środowisku
Oświadczenia majątkowe
Przetargi
Ochrona środowiska
Jednostki organizacyjne
Rejestry
Komunikaty
Wybory Samorządowe/Sołeckie/Izby Rolne/Ławnicy/Sejmu i Senatu RP/PE/Prezydent RP
Konkurs na stanowiska urzędnicze
Konkursy na dyrektorów szkół
Współpraca z Organizacjami Pożytku Publicznego
Audyty i Kontrole
Kącik adopcyjny bezpańskich zwierząt
Druki dla interesantów
Sprawozdania
Rewitalizacja
RODO
Narodowy Spis Powszechny/Rolny/Ludności
-------------------------
Jak załatwić sprawę
Redaktorzy strony
Statystyka odwiedzin
Statystyka czytalności
Wyszukaj urzędnika
Rejestr zmian
Mapa serwisu
Wyszukiwarka


»Wyszukiwanie zaawansowane
Archiwalne menu:
Ostatnie 5 wiadomości:
» ZARZĄDZENIE NR 72/2023 Wójta Gminy Łączna z dnia 16 listopada 2023r.
» UCHWAŁA NR LVII/339/2023 RADY GMINY ŁĄCZNA z dnia 27 listopada 2023 r.
» UCHWAŁA NR LVII/338/2023 RADY GMINY ŁĄCZNA z dnia 27 listopada 2023 r.
» UCHWAŁA NR LVII/337/2023 RADY GMINY ŁĄCZNA z dnia 27 listopada 2023r.
» UCHWAŁA NR LVII/336/2023 RADY GMINY ŁĄCZNA z dnia 27 listopada 2023 r.
 • Rada Gminy
 • Projekty uchwał
 • Projekt UCHWAŁA NR .......... RADY GMINY ŁĄCZNA z dnia ............ 2023 r.

  w sprawie zmiany uchwały w sprawie ustalenia wysokości dopłat do cen taryfowych

  projekt
  UCHWAŁA NR …………………
  RADY GMINY ŁĄCZNA
  z dnia …………… 2023 r.

  w sprawie zmiany uchwały w sprawie ustalenia wysokości dopłat do cen taryfowych dostarczonej wody i odprowadzanych ścieków do kanalizacji na terenie Gminy Łączna.

  Na podstawie art. 7 ust. 1 pkt 3) i art. 18 ust. 2 pkt 15) ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (tekst jednolity: Dz. U. z 2023 r. poz. 40 ze zm.) oraz art. 24 ust. 6 ustawy z dnia 7 czerwca 2001 roku o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzeniu ścieków (tekst jednolity: Dz. U. z 2023 r. poz. 537) Rada Gminy Łączna uchwala co następuje:

  § 1.
  W uchwale Nr LIII/312/2023 Rady Gminy Łączna z dnia 29 sierpnia 2023r. w sprawie ustalenia wysokości dopłat do cen taryfowych dostarczonej wody i odprowadzanych ścieków do kanalizacji na terenie Gminy Łączna wprowadza się następujące zmiany:

  1. Po § 1 wprowadza się § 2 w brzmieniu:
  „Ustala się dopłatę do ceny taryfowej odprowadzanych ścieków ponoszonej przez odbiorców Grupy 1-OŚ1 gminy Łączna zgodnie z obowiązującą taryfą w Zakładzie Gospodarki Komunalnej w Łącznej:
  1. dopłata z budżetu Gminy wynosi 0,42 zł netto do każdego m3 ścieków odprowadzanych przez gospodarstwa domowe, jednostki budżetowe i instytucje publiczne, drobnych przedsiębiorców odprowadzający ścieki bytowe do sieci kanalizacyjnej.”
  2. § 3 uchwały otrzymuje brzmienie:
  ,, Dopłaty, o których mowa w §1 i w § 2 będą obowiązywać od dnia 1 października 2023r. do dnia 30 września 2024r. do nowych taryf dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków na terenie Gminy Łączna zatwierdzonych decyzją WA.RZT.70.231.2021/4 z dnia 15.09.2021r. przez organ regulacyjny Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej w Warszawie.”

  § 2.
  Pozostałe zapisy uchwały pozostają bez zmian.

  § 3.
  Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Łączna.

  § 4.
  Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Świętokrzyskiego i wchodzi w życie od 1 października 2023r.

  UZASADNIENIE

  Pismem z dnia 26 września 2023r. Znak: KO.0000.57.2023 Regionalna Izba Obrachunkowa w Kielcach przesłała Przewodniczącej Rady Gminy Łączna Uchwałę nr 57/2023 Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej w Kielcach z dnia 25 września 2023r. w sprawie stwierdzenia nieważności w części uchwały Nr LIII/312/2023 Rady Gminy Łączna z dnia 29 sierpnia 2023r. w sprawie ustalenia wysokości dopłat do cen taryfowych dostarczonej wody i odprowadzanych ścieków do kanalizacji na terenie Gminy Łączna, tj. § 2 oraz § 3 w zakresie słów „i w § 2” z powodu naruszenia art. 24 ust. 6 ustawy z dnia 7 czerwca 2001r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków (Dz. U. z 2023r. poz. 537 ze zm.)

  Ustanowiona przez Radę Gminy Łączna dopłata pozostaje w sprzeczności z przepisem art. 24 ust. 6 ww. ustawy zgodnie z którym rada gminy może podjąć uchwałę o dopłacie dla jednej, wybranych lub wszystkich taryfowych grup odbiorców usług. Dopłata wskazana w uchwale Nr LIII/312/2023 Rady Gminy Łączna z dnia 29 sierpnia 2023r. w sprawie ustalenia wysokości dopłat do cen taryfowych dostarczonej wody i odprowadzanych ścieków do kanalizacji na terenie Gminy Łączna nie objęła wszystkich podmiotów przynależnych do wskazanej grupy taryfowej lecz tylko ich część ograniczoną jedynie do gospodarstw domowych.

  Mając powyższe na uwadze podjęcie uchwały jest zasadne.  Data wprowadzenia: 2023-10-02 1151
  Data upublicznienia: 2023-10-02
  Art. czytany: 75 razy

  Drukowanie dokumentuWiadomość wprowadził: Mirosław Kopytek
  Autor dokumentu: Monika Pająk
  » Pokaż rejestr zmian dla danej wiadomości
  Biuletyn Informacji Publicznej
  Urząd Gminy Łączna
  Czerwona Górka 1B
  26 - 140 Łączna

  tel. 041/25 - 48 - 960
  fax. 041/25-48-977

  Godziny otwarcia:
  Poniedziałek
  7.30-16.00
  Wtorek - Czwartek
  7.30-15.30
  Piątek
  7.30-15.00

  Kasa czynna:
  poniedziałek - piątek
  8.00-13.30

  ePUAP – adres skrytki podawczej: /09v7jfy1xv/SkrytkaESP

  Starostwo Powiatowe
  w Skarżysku-Kamiennej
  www.spskarzysko.bip.doc.pl

  Dziennik Ustaw
  http://dziennikustaw.gov.pl
  Monitor Polski
  http://monitorpolski.gov.pl

  Urząd Gminy Łączna